STI:n syksyn 2017 ohjelma

Syksyn 2017 ohjelma on julkaistu. Avajaisten esitteen alla on linkki, josta aukeaa koko syksyn ohjelma aikajärjestyksessä.

Linkin alla kirjaston ja lukusalien aukioloajat sekä syksyn ohjelma oppiaineittain.

Tervetuloa! 

 

Av2017 netti

 

 Syksyn ohjelma aikajärjestyksessä:

 Syksy 2017 kansi

STI:n kirjasto ja lukusalit auki:

- ma 19.6. - pe 25.8. kiinni
- ma 28.8. - pe 1.9. klo 9-16
- ma 4.9. alkaen klo 9-19


Syksyn ohjelma oppiaineittain


1. EKSEGETIIKKA

Fuksifoorumi, m
aanantaina klo 14-16
- 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11. ja 4.12.
- Raamatuntutkimus, Vanha testamentti, arkeologia ja Israelin historia
Miten Raamattu on syntynyt ja miten sen kuvaamat tapahtumat suhteutuvat arkeologian löytöihin? Luetaan Raamatun teksti. Mitkä ovat sen keskeiset asiat? Miten tieteellinen tutkimus lähestyy tuota tekstiä ja mitä sen historiallisuudesta voidaan tietää? Miten teksti kytkeytyy osaksi Vanhaa tai Uutta testamenttia ja varhaista juutalaisuutta tai kristinuskoa? Käydään läpi kirjaa Raimo Hakola - Juha Pakkala: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret. Luentojen tukena Timo Eskolan moniste "Vanhan testamentin arkeologian pääpiirteitä".
STI:n nettisivuilla kohdassa Biblos arvosteluja aiheeseen liittyvistä tenttikirjoista. Siellä myös Eero Junkkaalan kirja Israelin historian pääpiirteitä.

*11.9. Vanhan testamentin patriarkat. Ovatko he historian henkilöitä? Mikä merkitys heillä on ollut? (1 Moos 12 ja 15) 
*18.9. Mooses ja Egyptistä vapautuminen - Israelin identiteetin lähteet? (2 Moos 2 ja 12) 
*25.9. Maanvalloitus. Totta vai tarua? Tuomarien aika. (Tuom 4-5)
*2.10. Saul, Daavid ja Salomo. Mitä voimme tietää heistä? (2 Sam 5-6)
*9.10. Israel ja Juuda – jakaantunut valtakunta. Mitä tapahtui, miksi valtakunta jakaantui? (1 Kun 12)
*16.10. Palvottiinko Jerusalemissa Aseraa? Oliko Israelin uskonto uskoa yhteen Jumalaan vai moniin? (2 Kun 17 ja 23)
*23.10. Israelin ja Juudan tuho, pakkosiirtolaisuus. (2 Kun 17, 24 ja 25)
*30.10. Paluu pakkosiirtolaisuudesta. Kanonisen teologian perusteita. (2 Aik 36, Esra 1 ja Jer 44)
*6.11. Sanasta sanaan – ei kaikki ole hepreaa.
*13.11. Toisen temppelin aika ja Aleksanteri Suuri (Esra 3-6)
*20.11. Israel Uuden testamentin aikana (Matt 26 ja 27)
*27.11. UT:n johdanto-oppia 1: evankeliumit ja synoptinen kysymys
*4.12. UT:n johdanto-oppia 2: Paavalin kirjeiden aitous
Dos., TT, FT Timo Eskola, TM Jari Rankinen, TL Matti Liljeqvist


Eksegetiikan suuret kysymykset, keskiviikkona klo 14-16
- 13.9.,
20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11. ja 29.11.
Miten Raamattua tutkitaan historiallisesti? Perehdymme evankeliumi- ja Jeesus-tutkimuksen periaatteisiin. Millaisia teorioita on synoptisten evankeliumien synnystä? Onko historialliskriittinen metodi ainoa oikea? Millä perusteella Jeesuksen sanoja on pidetty aitoina ja epäaitoina? Miten Paavalia pitäisi tutkia? Mitä on hermeneutiikka?
Kurssilla käydään läpi Uuden testamentin teologian pääkohdat. Näin saat kokonaiskäsityksen UT:n opetuksesta. Oppikirjana on Timo Eskolan Uuden testamentin narratiivinen teologia. Lisäksi kurssilla pohditaan, miten Raamattua voidaan aidosti käyttää dogmatiikassa oppia määriteltäessä.

*13.9. Jeesus uuden temppelin rakentajana: missä on pelastuksen paikka?
*20.9. Jeesus ja Johannes Kastaja: tappoiko Israel yhä profeettansa?
*27.9. Shema-uskollisuus ja Jeesuksen julistus: koko sydämestäsi
*4.10. Laki ja puhtaussäännöt: onko laki kumottu?
*11.10. Isä meidän -rukous: mitä Jeesus opetti rukouksesta?
*25.10. Kristologia syntyy: ylösnousemuksen teologia
*1.11. Apostolien tekojen puheiden teologia ja varhaisen synagogan opetus
*8.11. Evankeliumi, jota Paavali julisti: jatkaako Paavali Jeesuksen opetusta?
*15.11. Vanhurskauttamisopin perusteet: miksi vanhurskaus on uskosta?
*29.11. Uusi temppeli juutalaiskristillisissä kirjeissä: Heprealaiskirjeestä Ilmestyskirjaa
Dos. Timo Eskola


Jeesuksen ajan Galileassa
- torstaina 28.9. klo 14-17
-
Millaista oli Jeesuksen ajan Galileassa ja Juudeassa? Keitä olivat fariseukset, saddukeukset ja Herodeksen kannattajat? Millaista oli juutalaisuus tuolloin? Miten Rooma hallitsi? Dos., TT, FL Erkki Koskenniem

Tie ristille
- torstaina 12.10. klo 14-17
Jeesuksen tie ristille – mitä tapahtui, mitä voimme tietää, mikä auttaa ymmärtämään paremmin Raamatun kohtia Jeesuksen kärsimystiestä? Dos. Erkki Koskenniemi

Friendly Debate
- keskiviikkona 22.11. klo 16-18

The Lutheran reading of Paul and Paul of the New Perspective and beyond: Implications for Jewish-Christian relations today. Juutalaiskristillisen teologian asiantuntija Dr. Richard Harvey ja dos. Timo Eskola.


Epärehellinen taloudenhoitaja ja tuhlaajapoika

- lauantaina 25.11. klo 10-15

Mitä Jeesus vertauksillaan oikeasti tarkoitti? Miten niitä tulisi ymmärtää ja opettaa? Prof. Lauri Thuren

Lue Lauri Thurénin kirja Kameli neulansilmästä – Jeesuksen vertaukset puhtaalta pöydältä. Ja saat päivästä enemmän.

Raamatun vaikea kohta 1
- torstaina 9.11. klo 16-17.15

Kirje heprealaisille sanoo, ettei uskosta kerran luopunutta voi johdattaa toistamiseen kääntymykseen (Hepr 6:6). Eikö siis uskosta luopunut voi enää palata Jumalan luo? Miten opettaa tätä kohtaa seurakunnassa? TM Jari Rankinen

Raamatun vaikea kohta 2
- torstaina 16.11 klo 16-17.15

Jumala käski surmata kaikki (5 Moos 20:16). Voiko Jumala käskeä tuollaista? Onko Vanhan testamentin Jumala erilainen kuin Uuden testamentin? Miten opettaa tätä kohtaa seurakunnassa? TM Jari Rankinen


2. DOGMATIIKKA

Luterilaisen uskon helmiä
*Osa 1, ti 19.9. klo 16-18 M
ikä on luterilainen ihmiskäsitys? Onko se synkkä ja lohduton? Vai lohduttava? Mitä perisynti tarkoittaa? Miksi tämä on minulle tärkeä asia? Miten opettaa tätä seurakunnassa? Dos. Timo Eskola
*Osa 2, ti 26.9. klo 16-18 M
ikä onkaan luterilainen raamattunäkemys? Onko se sama kuin Lutherin raamattunäkemys? Mitä uskomme Raamatusta? TT Vesa Ollilainen
*Osa 3, ke 4.10. klo 16-18
Mitä tarkoittaa sidottu ratkaisuvalta? Onko Jumala määrännyt toiset taivaaseen, toiset kadotukseen? Voisiko juuri tämä opinkohta rohkaista? TM Soili Haverinen
*Osa 4, ti 10.10. klo 16-18
Samanaikaisesti syntinen ja pyhä. Voiko tietää, onko pyhä ja kuuluu Jumalalle? Miten luterilainen taistelee syntiä vastaan? Poikkeaako luterilainen oppi muiden kirkkokuntien opetuksesta? TT Timo Laato
*Osa 5, ke 8.11. klo 16-18 K
ristuksen ruumis ja veri. Todellako? Mitä tarkoittaa, että kohtaamme ehtoollisella Kristuksen? Miksi kaikki kristityt eivät vietä ehtoollista yhdessä? TM Santeri Marjokorpi
*Osa 6, ke 15.11. klo 16-18 R
istinteologia. Kaikkivaltias suostuu häpeään ja kuolemaan. Mitä se kertoo Jumalasta? Entä Jumalan omista ja heidän tiestään? TM, FM Mailis Janatuinen

Usko ja rakkaus - kaksi koria?
- torstaina 26.10. klo 16-18
Uskon koriin kuuluvat asiat eivät muutu ja niissä auktoriteetti on Raamattu. Rakkauden koriin kuuluvat muuttuvat ja niissä päättää myötätunto, järki tai esivallan päätös. Näinkö Luther opetti? Vai onko kyse hämäristä käsitteistä, joille ei löydy perusteita Lutherilta tai dogmihistorian perinteestä? Aiheeseen perehtyneet tutkijat keskustelevat ja selvittävät uskon ja rakkauden teologian taustoja ja soveltamista. Seuraa tarkempaa ilmoittelua.

Suuri keskustelu pelastumisesta
- torstaina 30.11. klo 16-18

Mitä luterilainen ja roomalaiskatolinen ajattelevat pelastumisesta? Mitä yhteistä? Onko vielä eroja, joilla on merkitystä? Mitä seurauksia käytäntöön - saarnoihin ja sielunhoitoon – on sillä, mitä opetamme pelastumisesta?

TT Aleksi Kuokkanen ja TM Emil Anton keskustelevat ja kysyvät toisiltaan, keskustelua johtaa Jari Rankinen


3. KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA

Kutsumus?
- tiistaina 12.9. klo 16-18

Mitä tarkoittaa kutsumus? Entä teologin kutsumus? Onko se minulla? Mikä on minun tieni teologina? Mistä intoa opiskeluun? Mihin sitoudutaan Kristuksen kirkon palveluksessa? TM Marja-Kaarina Marttila, TM, VTM Essi Tuomala, dos. Timo Eskoja, TM, pastori Jari Rankinen

Keskustellaan, mietitään, syödään pizzaa. Kaikki tervetulleita, fuksit varsinkin.

Retoriikkaa

Taitavaksi puhujaksi?

Millainen on hyvä puhe? Mitä antiikin retoriikka opettaa? Onko hengellinen puhe erilainen kuin muu puhe? Mitä tekee puheesta vaikuttavan? Puhetaidon kouluttaja, TM Antti Mustakallio
Osa 1 tiistaina 17.10. klo 16-18
Osa 2 tiistaina 24.10. klo 16-18
Osa 3 tiistaina 31.10. klo 16-18

Pitkä ilo
- tiistaina 5.12. klo 16-18

Miten opettaa jouluevankeliumia? Miten kertoa joulun hartaushetkessä ja jumalanpalveluksessa ihmiseksi tulleesta Jumalasta? Miten tuoda suurin lahja kuulijoille? Piispa emeritus Eero Huovinen


4. ALKUKIELET

Kreikan jatkokurssi
Kerrataan kieliopin keskeinen asia. Luetaan teksti, käännetään ja määritellään sanojen muodot. TL Matti Liljeqvist. Ilmoittaudu jatkokurssille ke 27.9. mennessä joko soittamalla STI:lle 09 668 9550 tai sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Osa 1 lauantaina 30.9. klo 12-16
Osa 2 lauantaina 7.10. klo 12-16
Osa 3 lauantaina 14.10. klo 12-16

Biblia Hebraica -lukupiiri
Luetaan hepreaksi seuraavan sunnuntain Vanhan testamentin lukukappale.
Joka tiistai klo 13-14, alkaa 19.9., viimeinen kerta 28.11.
TK, fil.yo Topias Tanskanen

Kreikan opintopiiri
Luetaan Toinen ja Kolmas Johanneksen kirje. Käännetään ja määritellään sanoja kieliopillisesti.
Pe 22.9. klo 12.15 - 13.45  2 Joh 1-6
Pe 29.9. klo 12.15 - 13.45  2 Joh 7-13
Pe 6.10. klo 12.15 - 13.45  3 Joh 1-8
Pe 13.10. klo 12.15 - 13.45  3 Joh 9-15
Ismo Heiskanen


5. KIRKKOHISTORIA

Suomalainen herätys -lukupiiri
- torstaisin klo 16-18, to 21.9., 5.10., 19.10. ja 2.11.
Tunnenko suomalaisen uskon? Missä ovat hengellisten liikkeiden juuret? Millaisia olivat suuret herätykset? Voisiko sellainen tulla vielä? Luemme Teemu Kakkurin kirjan Suomalainen herätys, keskustelua virittävät ja paimentavat TM Antti Koskenniemi ja TM Antero Toikka


KUUKAUDEN VIERAS

To 14.9. klo 14-15
Jos minulla olisi valta, millainen kirkko olisi? TT Ville Auvinen

Ke 18.10. klo 14-15
Minulla olisi heti työtä viidelle teologille. Mistä löytäisi heidät? Lähetysjohtaja, TM Pekka Mäkipää

Ti 21.11. klo 14-15
Voidaanko uskonasioista keskustella ja perustella niitä akateemisesti? Kokemuksia Veritas Forumista. TM, pastori Jussi Miettinen


MUUTA

Tiililä-seura
Tiistaisin klo 17-19
*5.9. Raimo Mäkelä: Viidennen herätysliikkeen teologia
*3.10. Eila Helander: Pitäisikö kirkon luopua vihkioikeudesta? 
*7.11. Jouko Talonen: Tiililä ja Niinivaara - mitä kirkossa tapahtui 1950-luvulla?
*5.12. (klo 18-20) Eero Huovinen: Ekumenia nyt - mitä on tapahtunut Yhteisen vanhurskauttamisjulistuksen jälkeen?

Priscilla-aamiainen naisteologeille
Torstaisin klo 9-10
7.9. (Elisa Wathén), 5.10. (Mailis Janatuinen), 2.11. ja 7.12.

Laestadius-seura
Torstaisin klo 18-20
14.9. FT Mauri Kinnunen: Juho (Johan) Takkinen Amerikan lestadiolaisuuden vaikuttajana

12.10. FT Mauri Kinnunen. Aihe: Luterilaisten ja ortodoksien kohtaaminen lestadiolaisuudessa.

23.11. TL Ola Byfält: Kirjailija Bengt Pohjanen ja Pohjois-Ruotsin lestadiolaisuus 1970-luvulla 

 


 

 
 
Copyright 2011 Ohjelma.