19. Paavalin kirje Filemonille

19. Paavalin kirje Filemonille

 

Kirjeen kirjoittamisaika ja -paikka

Kirje Filemonille on henkilökohtainen kirje Kolossassa (tai Laodikeassa) asuneelle seurakunnan vanhimmalle ja Paavalin työtoverille, jonka talossa kokoontui alueen pieni kotiseurakunta. Paavali tervehtii Filemonia ja tämän vaimoa Apfiaa sekä Arkipposta. Kirjeen aiheena on karannut kotiorja Onesimos, joka on lisäksi varastanut jotain Filemonin talosta. Onesimos on tullut kääntymykseen ja Paavali lähettää hänet nyt takaisin Filemonia palvelemaan. Tähän Onesimos tarvitsee suosituskirjeen.

     Kirjettä kirjoittaessaan Paavali on vankilassa, kuten myös hänen toverinsa Epafras. Heidän apunaan ovat Onesimoksen lisäksi olleet Markus, Luukas, Aristarkos ja Demas. Kirje muistuttaa näin ollen Kolossalaiskirjeen asetelmaa. Markus ja Luukas ovat palvelemassa Paavalia, ja Aristarkos Kolossalaiskirjeen mukaan vangittuna hänen kanssaan (4:10). Näin ollen kirje Filemonille on voitu kirjoittaa 5759 Kesarean vankeudesta, jonne usein sijoitetaan muutkin vankeuskirjeet.

     Filemonin kirje varmistaa samalla Kolossalaiskirjeen alkuperäisyyden. Kirjeet on todennäköisesti kirjoitettu samaan aikaan ja lähetetty saman kuriirin mukana matkaan.

 

Kirjeen sisällöstä

Kolossalaiskirje sisältää ensinnäkin kiinnostavaa tietoa orjien kohtalosta kristillisen seurakunnan keskellä. Kristityt perheet pitivät kotiorjia ja nämä pysyivät heidän tehtävissään siitä huolimatta, että heistä tuli kristittyjä.

     Paavalin kirje on mielenkiintoinen monessa mielessä. Hän voisi apostolina käskeä Filemonia myös orjan kohtelussa, mutta sen sijaan Paavali valitsee retorisen suostuttelun tien. Hän toteaa, että hänellä olisi ”rohkeus” tai ”oikeus suorapuheisuuteen” (parreesia) määrätä Filemonia orjien suhteen, hän vetoaa tähän kristilliseen rakkauteen vedoten.

Ehkä hän sen vuoksi joutuikin sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää hänet luonasi ikuisesti, ei enää orjana vaan orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä. (1516).

     Lisäksi Kolossalaiskirje tarjoaa satunnaisesti hienon näköalan Paavalin elämän sosiaaliseen tilanteeseen. Hän nimeää työtoverinsa ja kirjoittaa tuttavallisesti Filemonille ja tämän läheisille. Vankeudessakin hän huolehtii sekä seurakunnistaan että ystävistään. Paavali on joutunut ohjaamaan kristittyjä varsin arkisen tuntuisissa asioissa lähes kädestä pitäen.

19. Paavalin kirje Filemonille
Scroll to top