Uusia näkökulmia Jeesus-tutkimukseen

Uudet kirjat vievät lukijat toiseen maailmaan

Jeesus-tutkimus on aina ollut raamatuntutkimuksen kiinnostavinta aluetta – ja myös kiistellyintä. Raamattukiista on lähes poikkeuksetta kulminoitunut aina siihen, millaisena Jeesusta pidetään. Vanhat kiistat saa kuitenkin jättää jo suurelta osalta taakse, sillä viimeaikaisissa tutkimuksissa kuljetaan aivan eri kentällä.

Muuttuneiden näkemysten tulkeiksi voitaisiin nimetä montakin eri tutkijaa, mutta hyvänä vaihtoehtona on brittiläinen N.T. Wright, joka kirjallaan Jesus and the Victory of God avasi keskustelua eskatologian suuntaan (Fortress, 1997). Wright selittää, että pakkosiirtolaisuuden ajateltiin yhä olevan todellisuutta tuohon aikaan, koska kaikki sukukunnat eivät olleet palanneet Israeliin. Jeesus keskittyi tähän aiheeseen ja julisti eksiilin päättyvän oman toimintansa kautta.

Norjalainen professori Jostein Ådna, joka vieraili teologipäivillämme tammikuussa, kulkee samaan suuntaan tutkimuksessaan Jesu Stellung zum Tempel (WUNT, 2000). Hän selittää Jeesuksen mielenosoitusta temppelissä profeetalliseksi teoksi, jonka tarkoitus on osoittaa, että kansa elää vieläkin Jumalan vihan alla.

Jeesuksen opetusta on myös sijotettu laajemmin Uuden testamentin teologian yhteyteen. Merkittävin teos on Ben Witherington III: The Indelible Image. The Theological and Ethical Thought World of the New Testament. (IVP, 2009.) Witheringtonin tiiliskivestä on tulossa Uuden testamentin kokonaisesitysten perusteos.

Metodisia lähestymistapoja puolestaa rikkoo Richard Bauckhamin Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewitness Testimony (Eerdmans, 2006). Bauckham jatkaa ruotsalaisten aikoinaan aloittamalla linjalla ja uudistaa evankeliumitutkimuksen lähtökohtia. Hän lähestyy kysymystä evankeliumikertomusten alkuperästä tarkastelemalla tradition synnyn ja välittämisen problematiikkaa historian, sosiaalitieteiden ja psykologian tarjoamien välineiden avulla. Bauckhamin mukaan evankeliumien lyhyet kertomukset ovat luonteeltaan silminnäkijätodistuksia.

Lue lisää uusista teoksista Timo Eskolan luentomonisteesta.

Uusia näkökulmia Jeesus-tutkimukseen
Scroll to top