Biblos

Miten ymmärtää tenttikirjoja

1. Miten ymmärtää Heikki Räisäsen kirjaa Mitä varhaiset kristityt uskoivat? 2. Miten ymmärtää Lars Aejmelaeuksen teosta Kristinuskon synty? 3. Miten ymmärtää Kari Kuulan, Martti Nissisen ja Wille Riekkisen kirjaa Johdatus Raamattuun? 4. Miten ymmärtää Raimo Hakolan ja Juha Pakkalan kirjaa Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: Arkelogian näkökulmia? 5. Miten ymmärtää Kari Kuulan kirjaa Paavali – Kristinuskon […]

Uusi testamentti

Jeesus-tutkimuksen pääpiirteitä Paavali-tutkimuksen pääpiirteitä   UT:n johdanto-oppi UT:n raamattuteologian luentojen äänitteet   Kirjallisuutta Jeesus-tutkimuksen uuteen paradigmaan  Lyhyt johdatus eksegetiikan historiaan     Kurssi Galatalaiskirjeestä      Joensuu1: Timo Eskola    Gal. Johdanto   Joensuu2: Timo Eskola   Paavalin teologia   Joensuu3: Timo Eskola   Liitonomismi   Joensuu4: Timo Eskola   Paavali ja laki   Joensuu5: Timo […]

Arkeologiaa

  1. Historian Galilea 2. Historian Jerusalem 3. Jerusalemista löytyneet kuningasajan sinetit 4. Hiskian tunneli – Jerusalemin arkeologian ”suurin” (pisin ) löytö 5. Hautalöytöjen makaaberin kiinnostava maailma 6. Oliko Israelin Jumala naimisissa?  Kuntillet Ajrudin piirtokirjoitus ja kysymys ”aserasta”  7. Daavidin kaupunki ja Salomonin muurit    

25. Johanneksen ilmestys

25. Johanneksen ilmestys   Kirjoittaja ja ajankohta Ilmestyskirjan kirjoittajasta on käyty pitkä keskustelu. Yhtäältä kirja kuuluu selkeästi juutalaiskristillisen teologian piiriin. Toisaalta se kuitenkin sijoittuu Rooman valtakunnan poliittiseen kontekstiin ensimmäisen vuosisadan lopulla. Kirjoittaja sanoo olevansa Jumalan sanan julistaja Johannes, joka näkyjä saadessaan oli Patmoksen saarella, kaiketi karkotettuna Aasian maakunnista: ”olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut […]

24. Johanneksen kirjeet

24. Johanneksen kirjeet   Johanneksen kirjeet puolustavat Kristus-tunnustusta dokeettista kristologiaa vastaan. Ensimmäisessä kirjeessä on kaksi pääteemaa: seurakunnan yhteys, joka toteutuu veljesrakkaudessa ja harhaopin torjuminen kristologiseen tunnustukseen pitäytymällä. Kirjeessä on myös paljon keskustelua herättänyt synnittömyyden tai synnin tekemättömyyden teema. Sille luo mielenkiintoisen asetelman kirjeen alun väite siitä, että kukaan ei ole synnitön.    Ensimmäisen Johanneksen kirjeen […]

23. Juudaksen kirje

23. Juudaksen kirje   Jeesuksen veljet kulkivat Paavalin mukaan lähetysmatkoilla, ja heidän erityispiirteenään oli, että heidän vaimonsa seurasivat heidän mukanaan (1. Kor. 9:5). Tämän pienen yksityiskohdan takia meille on jäänyt perimätieto muidenkin kuin Jaakobin, Herran veljen, toiminnasta alkuseurakunnassa. Herran veli Juudas nimetään kirjeen lähettäjäksi.      Juudaksen kirje on kiertokirje ilman vastaanottajaa. Se on itse asiassa […]

Scroll to top