Julkaisut

IUSTITIA 39, Järjen jälkeen: kristillinen apologetiikka 2000-luvun alussa

Tilaukset: puh. 09 668 9550 tai kirsi.kuru@sti.fi. Hinta 25 euroa (opiskelijat 15 euroa) + mahdolliset postikulut. Vesa Ollilainen: Järjen jälkeen: Kristillinen apologetiikka 2000-luvun alussa. Suomen teologinen instituutti, Helsinki 2023. Yhteiskunta käy läpi poikkeuksellista myllerrystä. Se muuttuu yhtä aikaa jälkikristilliseksi, postsekulaariksi ja postmoderniksi. Muutokset haastavat käsityksen kristillisestä apologetiikasta uskon järkiperäisenä puolustamisena ja tämän puolustautumisen menettelytavoista. Kristillinen apologetiikka on uudessa […]

Iustitia-aikakausikirja

STI julkaisee vuosittain Iustitia-aikakausikirjaa. Alla listattuna STI:ssä myytävät kirjat: IUSTITIA 1 (Vuosikirja 1990) Vaihtoehto kirkon parhaaksi IUSTITIA 18, Osmo Tiililä ja uskon teologia IUSTITIA 19, Kolminaisuudesta osallinen IUSTITIA 21, Salattu ja ilmoitettu Jumala IUSTITIA 23, Murroksen merkki – STI 20 vuotta IUSTITIA 24, Uuras Saarnivaara – herätysteologi IUSTITIA 25, Oppi ja historian draama. Vanhoozerin postliberaali […]

IUSTITIA 5 Johdatus Uuden testamentin teologiaan

IUSTITIA 5 (1994, uudistettu laitos 2021)Uudistettu laitos Johdatus UT:n teologiaan, Iustitia 5/2021 Timo Eskola Kun IUSTITIA 5 Johdatus Uuden testamentin teologiaan julkaistiin vuonna 1994, kirja oli tarkoitettu luentojen tueksi. Koska kirjaa on yhä toivottu, emeritus-tutkija Timo Eskolalta pyydettiin päivitetty versio 2021. Voisi tietysti kysyä, mihin kirjaa tarvitaan, kun laajempi “Uuden testamentin narratiivinen teologia” on olemassa. […]

IUSTITIA supplement, Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa

’ ! LOPPUUNMYYTY ! Timo Eskola, Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa Suomen teologinen instituutti (Iustitia Supplements), Helsinki 2021. Saatavuutta kannattaa tiedustella Sacrum kirjakaupasta Helsingistä www.sacrum.fi tai Luther-Divarista Helsingistä www.lutherdivari.fi Arvoliberalismin aikakausi on synnyttänyt kovia jännitteitä niin yhteiskunnassa kuin kirkkojen piirissä. Polarisoituminen on ollut voimakasta. Taistelua käydään erityisesti sosiaalisessa mediassa. Yhtäällä ovat perusteettomat pikatuomiot, joiden […]

IUSTITIA 16 Uhri ja anteeksiantamus

IUSTITIA 16 UHRI JA ANTEEKSIANTAMUS. Sovitus Vanhassa testamentissa, juutalaisuudessa ja Uudessa testamentissa   Iustitia 16 (kirjan alkuosa)   Iustitia 16 (kirjan loppuosa)   Tämän kirjan tarkoituksena on selventää sovitusteologiaa Vanhassa testamentissa, juutalaisessa tulkintatraditiossa ja Uudessa testamentissa ja auttaa jokaista ymmärtämään paremmin kristillisen evankeliumin keskeisintä sanomaa ristiinnaulitusta Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Kirkon julistaman evankeliumin keskuksena on Jeesuksen […]

IUSTITIA 38, Kirkot muutoksen tilassa – ideologisia konflikteja ja suuria kehityslinjoja

Kirkot muutoksen tilassa – ideologisia konflikteja ja suuria kehityslinjoja Länsimaissa on tällä hetkellä käynnissä ideologisia konflikteja ja suuria muutoksia, jotka vaikuttavat väistämättä myös kirkkoihin ja teologiaan. Tässä Iustitiassa pohditaan kirkoissa, teologiassa ja yhteiskunnissa tapahtuvia muutoksia ja länsimaisiin kirkkoihin vaikuttavia trendejä. Artikkelikokoelma rakentaa hyvin ajankohtaisen, kiinnostavan ja moniulotteisen kuvan siitä, mitä länsimaisissa kirkoissa tällä hetkellä tapahtuu. […]

IUSTITIA 6 Paavali ja laki

  IUSTITIA 6PAAVALI JA LAKI, 1995 Alkusivut ja esipuhe Laki on kumottu ja kuitenkin voimassa. Prof. Jukka Thurén Room. 7:7-25: Lain apologiaa vai kristityn omakuva? Teol.tri Timo Laato Paavali ”Liittonomismi” ja uuden testamentin ajan juutalaisuus. Teol.tri Timo Eskola Lex naturae, regula aurea ja lapsenmielisten moraali. Teol.kand. Juha Molari    

IUSTITIA 37 ”Teologinen testamentti” ja muita esseitä

Suomen teologisen instituutin tutkija, dosentti Timo Eskola, on toiminut akateemisen tutkimuksen näköalapaikalla kolmen vuosikymmenen ajan. Kokoelmassa hän arvioi monia dramaattisiakin muutoksia, joita raamatuntutkimuksen kentässä on tässä ajassa tapahtunut. Artikkelit nostavat esiin työkauden parhaita helmiä. Oppilaille tutuiksi tulleet teemat eksiilin retoriikasta kristologian narratiiveihin esitellään tämän hetken tutkimuksen näkökulmiin soveltaen. Tekstien ja teologian välissä pohditaan lisäksi niin […]

IUSTITIA supplement, Kirkkolakijärjestelmän ongelmat

Käsitys kirkosta on viime vuosikymmeninä muuttunut. Syynä tähän on etenkin teologisen ajattelutavan vaihtuminen. Kykeneekö 150 vuotta sitten luotu kirkkolakijärjestelmä edelleen toimimaan kirkon luterilaisen tunnustuksen mukaisen opetuksen suojana? Mitä pitäisi ajatella kansankirkkoajatuksesta ja miten turvata kirkon jäsenten oikeus saada harjoittaa evankelisluterilaista uskoa kirkkonsa tunnustuksen ja opin mukaan? Professori Pekka Leino on kirkko-oikeuden sekä hallinto-oikeuden dosentti. Hän […]

Scroll to top