Loppuunmyydyt Iustitiat

IUSTITIA 17 Vanhurskauden apostoli – juutalaista Paavalia etsimässä

IUSTITIA 17 VANHURSKAUDEN APOSTOLI – JUUTALAISTA PAAVALIA ETSIMÄSSÄTimo Eskola. 154 sivua, 2003 Paavalin teologian tutkimus on kansainvälisestikin ajatellen mielenkiintoisessa muutosprosessissa. Kysymys apostolin juutalaisesta taustasta ja hänen opetuksensa suhteesta juutalaiseen teologiaan on vakiintunut keskeisimmäksi tarkastelun kohteeksi. Tutkimusta pitkään ohjannut lakiteologian painotus on väistymässä, ja mielenkiinto alkaa kohdistua uusille alueille. Näitä suuntia kartoitetaan tässä Timo Eskolan uudessa […]

IUSTITIA 29 Lähetys globalisoituvassa maailmassa

Lähetys globalisoituvassa maailmassa 158 sivua, 2013 Lähetysteologia on jatkuvassa muutoksessa, kuten on tietysti globalisoituva maailmammekin mission ympärillä. Perinteiset lähetyskentät ovat muuttuneet verkostoituneen maailmankylän keskenään yhteydessä oleviksi ytimiksi. Kulttuurit ja uskonnot ovat talouden tavoin jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Pitäisikö toiset kohdata heidän ehdoillaan, vai onko kohtaaminen hedelmällisempää säilyttämällä oma vahva identiteetti? Missiologiaa käsittelevä numero pohjaa kahteen Suomen teologisessa […]

Scroll to top