Myytävät Iustitiat

IUSTITIA supplement, Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa

’ Tilaukset: puh. 09 668 9550 tai kirsi.kuru@sti.fi. Hinta 20 euroa (opiskelijat 15 euroa) + mahdolliset postikulut. Timo Eskola, Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissaSuomen teologinen instituutti (Iustitia Supplements), Helsinki 2021. Arvoliberalismin aikakausi on synnyttänyt kovia jännitteitä niin yhteiskunnassa kuin kirkkojen piirissä. Polarisoituminen on ollut voimakasta. Taistelua käydään erityisesti sosiaalisessa mediassa. Yhtäällä ovat perusteettomat pikatuomiot, joiden avulla […]

IUSTITIA 38, Kirkot muutoksen tilassa – ideologisia konflikteja ja suuria kehityslinjoja

Kirkot muutoksen tilassa – ideologisia konflikteja ja suuria kehityslinjoja Länsimaissa on tällä hetkellä käynnissä ideologisia konflikteja ja suuria muutoksia, jotka vaikuttavat väistämättä myös kirkkoihin ja teologiaan. Tässä Iustitiassa pohditaan kirkoissa, teologiassa ja yhteiskunnissa tapahtuvia muutoksia ja länsimaisiin kirkkoihin vaikuttavia trendejä. Artikkelikokoelma rakentaa hyvin ajankohtaisen, kiinnostavan ja moniulotteisen kuvan siitä, mitä länsimaisissa kirkoissa tällä hetkellä tapahtuu. […]

IUSTITIA 37 ”Teologinen testamentti” ja muita esseitä

Suomen teologisen instituutin tutkija, dosentti Timo Eskola, on toiminut akateemisen tutkimuksen näköalapaikalla kolmen vuosikymmenen ajan. Kokoelmassa hän arvioi monia dramaattisiakin muutoksia, joita raamatuntutkimuksen kentässä on tässä ajassa tapahtunut. Artikkelit nostavat esiin työkauden parhaita helmiä. Oppilaille tutuiksi tulleet teemat eksiilin retoriikasta kristologian narratiiveihin esitellään tämän hetken tutkimuksen näkökulmiin soveltaen. Tekstien ja teologian välissä pohditaan lisäksi niin […]

IUSTITIA supplement, Kirkkolakijärjestelmän ongelmat

Käsitys kirkosta on viime vuosikymmeninä muuttunut. Syynä tähän on etenkin teologisen ajattelutavan vaihtuminen. Kykeneekö 150 vuotta sitten luotu kirkkolakijärjestelmä edelleen toimimaan kirkon luterilaisen tunnustuksen mukaisen opetuksen suojana? Mitä pitäisi ajatella kansankirkkoajatuksesta ja miten turvata kirkon jäsenten oikeus saada harjoittaa evankelisluterilaista uskoa kirkkonsa tunnustuksen ja opin mukaan? Professori Pekka Leino on kirkko-oikeuden sekä hallinto-oikeuden dosentti. Hän […]

IUSTITIA 36 – Kysymyksiä ja vastauksia kirkosta

Tässä Iustitia-sarjan julkaisussa tarkastellaan kirkkoa monesta näkökulmasta. Kirjan artikkeleissa vastataan mm. kysymyksiin: Mikä on luterilainen käsitys kirkosta ja   mitä tarvitaan ja mikä riittää kirkolliseen ykseyteen? Mikä on kirkon ja kristinuskon asema Suomessa 2020- ja 2030-luvulla? Millaiset seurakunnat menestyvät? Miksi nuoret teologit jättävät luterilaisen kirkon? Miksi en pysty osallistumaan tai miksi osallistuin yhteiseen vihkimykseen? Mitä Maata […]

IUSTITIA 35, Kirkon parhaaksi 30 vuotta

  Kirkon parhaaksi 30 vuotta JUHLAKIRJA Suomen teologinen instituutti on toiminut herätysliikejärjestöjen yhteisenä koulutus- ja tutkimuskeskuksena sekä näiden yhteistyöelimenä kolmen vuosikymmenen ajan. Toiminnan alun iskulause “teologiaa kirkon parhaaksi” pätee yhä tänään. Kokoelman artikkeleissa pohditaan STI:n roolia ja merkitystä kirkon ja teologian kentässä. Kirjoittajien katse on paljolti tulevaisuudessa. Miten luterilaisuus ja kristillinen teologia muuttuvat? Minkälainen teologia […]

IUSTITIA 34, Merkitysten verkossa

Raamatun tulkinnassa olennaista on, mihin merkitysten verkostoon sana kytketään – uusi kirja tulkinnasta Suomen teologisesta instituutista       Kirjoittajana: Timo Eskola   257 sivua, 2018   Teos muodostaa parin Eskolan hetkeä aikaisemmin julkaistulle        kirjalle Oikein väärin ymmärretty Raamattu: Pyhien  tekstien   tulkinnan periaatteista (Perussanoma, 2017). Näistä kirjoista   löytyvät niin yksityiskohtaiset teoreettiset tulkinnan […]

IUSTITIA supplement, Jumalan kuvan uudistuminen

238 sivua, 2017, täydentävä teos Iustitia-kirjasarjaan STI on julkaissut tohtori Martti Vaahtorannan väitöskirjan (1998) suomennoksen JUMALAN KUVAN UUDISTUMINENJumalan ja ihmisen yhdistyminen, sen edellytykset ja implikaatiot Johann Gerhardin teologiassa Johann Gerhardia pidetään yhtenä uskonpuhdistusta seuranneen luterilaisen puhdasoppisuuden ajan merkittävimmistä teologeista. Hänen tuotantonsa käsittää niin systemaattisteologisia ja eksegeettisiä kuin saarna- ja hartauskirjojakin. Vaahtorannan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, […]

IUSTITIA 32, Ylösnousemus

  175 sivua, 2016 Kristuksen ylösnousemus on kristillisen uskon avainkohta. Aiheen tärkeydestä huolimatta suomen kielellä ei kuitenkaan ole tarjolla montakaan juuri tähän aiheeseen keskittyvää tutkimusta tai kokoelmaa. Iustitia 32 poistaa tämän puutteen ja täydentää aihetta koskevaa kirjallisuutta. Siinä missä 1900-luvulle oli tyypillistä pohdiskella ylösnousemuskertomusten luonnetta ja tekstien aitoutta, 2000-luvulle on tyypillistä painopisteen siirtyminen kohti teologisia […]

IUSTITIA 33, Reformaatio vai restauraatio

  244 sivua, 2017 Reformaation juhlavuoden teos! Reformaatio vai restauraatio – tradition aarteita ja tulkinnan kompastuskiviä  Kirjoittajina: Leif Erikson, Timo Eskola, Albert Häggblom, Ilmari Karimies, Antti Laato, Timo Laato, Santeri Marjokorpi ja Jari Rankinen. Reformaation juhlavuoden aiheisiin keskittyvä Iustitia 2017 nostaa esille sekä Luther-tutkimuksen ja reformaation tutkimuksen uusimpia aiheita että ajankohtaisia teemoja. Artikkeleissa pohditaan niin […]

Scroll to top