IUSTITIA 32, Ylösnousemus

  175 sivua, 2016 Kristuksen ylösnousemus on kristillisen uskon avainkohta. Aiheen tärkeydestä huolimatta suomen kielellä ei kuitenkaan ole tarjolla montakaan juuri tähän aiheeseen keskittyvää tutkimusta tai kokoelmaa. Iustitia 32 poistaa tämän puutteen ja täydentää aihetta koskevaa kirjallisuutta. Siinä missä 1900-luvulle oli tyypillistä pohdiskella ylösnousemuskertomusten luonnetta ja tekstien aitoutta, 2000-luvulle on tyypillistä painopisteen siirtyminen kohti teologisia […]

IUSTITIA 31, Pro fide biblica

186 sivua, 2015 Vuonna 2015 60-vuotispäiviään juhlivat Timo Eskola ja Leif Nummela ovat tehneet pitkän uran raamatullisen uskon ja teologian puolesta, ja heidän työnsä jatkuu toivottavasti vielä monta pitkää vuotta siunaukseksi kristikansalle. Tämänkovakantisen juhlakirjan artikkelit käsittelevät Raamatun arkeologiaa, raamattuteologiaa, semiotiikkaa, raamattunäkemystä, lähetystyötä, etiikkaa sekä kristillistä journalismia – aiheita, joiden parissa Timo ja Leif ovat pitkään […]

IUSTITIA 30, Elämä ja rajat. Aikamme eettisiä kysymyksiä

 151 sivua, 2014 Mikä nykyään koetaan oikeudenmukaiseksi? Moraalia koskeva keskustelu on ryöpsähtänyt länsimaissa etenkin sen jälkeen, kun postmoderni moralismi on nostanut marginaaliryhmien tavoitteet yhteiskunnallisen ja kirkollisen keskustelun pintakuohuun. Aikamme eettiselle keskustelulle on tyypillistä, että aihepiirit ovat muuttuneet entisestä. Suurien periaatteiden sijaan monet hakevat pienten ryhmien oikeutta ja toisinaan suorastaan etuoikeutta vanhanaikaisena pidetyn valtion ja etenkin […]

IUSTITIA 28, Teksti, tunnustus ja tulkinta

Teksti, tunnustus ja tulkinta – eksegetiikasta kirkon dogmaan 203 sivua, 2012 Raamatuntulkinta ja kirkon oppi ovat pitkään olleet jännitteessä. Eksegetiikkaa ei ole koettu teologian palvelijaksi, vaan pikemminkin ilkeäksi isännäksi. Se on pyrkinyt määrittelemään, millä ehdoilla kirkon keskustelu oppisisällöistä olisi käytävä. Uusi aika tuo mukanaan uudet tuulet. Kansainvälisessä keskustelussa eksegetiikan ja opin välisen yhteyden tarkastelu on […]

IUSTITIA 27: Metodin jälkeen – esseitä Raamatun lukutavoista

Timo Eskola: Metodin jälkeen – esseitä Raamatun lukutavoista248 sivua, 2011 Historiallis-kriittinen metodi on vuosien varrella herättänyt kiihkeitä tunteita. Toisille se on ollut aidon tieteellisyyden mittari ja toisille lähes kirosana. Metodien mullistus 2000-luvulla on kuitenkin muuttanut tilanteen. Vanha menetelmä on lähestulkoon syrjäytetty. Dosentti Timo Eskola selittää esseissään tähän johtaneita syitä. Jokaisen esseen lähtökohtana on tietty analyyttinen […]

IUSTITIA 26, Lähetys on rakkautta

Martti Vaahtoranta: Lähetys on rakkautta. Jumalan dialogi islamin kanssa – kristityn puheenvuoro. 125 sivua, 2010 Kohtaamme julkisuudessa ja seura­kuntaelämässä usein kaksi toisilleen vihamielistä tapaa suhtautua lähetys­­työhön ja uskontodialogiin. Niiden katsotaan sulkevan toisensa ulkopuolelleen. ”Ei lähetystä, vaan dialogia!” sanovat toiset. ”Ei dialogia, vaan lähetystä!” vastaavat toiset. Erityisen jyrkkä tämä vastakkain­asettelu on kristittyjen ja muslimien välillä. Uskovat […]

IUSTITIA 25, Oppi ja historian draama. Vanhoozerin postliberaali teologia

Timo Eskola, Daniel Nummela, Olli-Pekka Vainio ja Aku Visala. Toimittaja Timo Eskola. 176 sivua, 2009 Amerikkalaisesta dogmaatikosta Kevin Vanhoozerista on kuluneen vuosikymmenen aikana tullut yksi systemaattisen teologian keskustelluimmista hahmoista. Hänen kolme kirjaansa Is There a Meaning in This Text, First Theology sekä hänen dogmatiikkansa The Drama of Doctrine ovat vakiinnuttaneet asemansa uuden teologian keskeisinä merkkipylväinä. Vanhoozerin käsityksiä […]

IUSTITIA 24, Uuras Saarnivaara – herätysteologi

IUSTITIA 24Uuras Saarnivaara – herätysteologiAri Auranen, Leif Nummela, Aila Foltz, Jouko Talonen, Juhani Koivisto, 241 sivua, 2008 Teologian ja filosofian tohtori Uuras Saarnivaara oli viidennen herätysliikkeen tunnetuimpia raamatunopettajia. Hänen laaja oppineisuutensa sekä ahkera kirjallinen työnsä vaikuttivat moneen sukupolveen. Saarnivaara sai myös kirkon johdon usein varpailleen terävillä kannanotoillaan. Sata vuotta Saarnivaaran syntymän jälkeen on sopiva aika […]

IUSTITIA 23, Murroksen merkki – STI 20 vuotta

IUSTITIA 23Murroksen merkki – STI 20 vuottaTimo Eskola, Pekka Huhtinen, Eero Junkkaala, Timo Junkkaala, Antti Laato, Pekka Leino, Pekka Mäkipää, Lauri Thurén ja Olli-Pekka Vainio. 177 sivua, 2008 Suomen teologisen instituutin juhlanumero tarttuu teologian suuriin muutoksiin. Postmodernismi asettaa länsimaisen tiedonkäsityksen kyseenalaiseksi. Strukturalismi nostaa kielellisyyden kaiken tulkinnan keskipisteeseen. Postliberalismi syyttää modernin teologiaa kertomuksen syrjäyttämisestä. Ja lopulta […]

IUSTITIA 21, Salattu ja ilmoitettu Jumala

IUSTITIA 21Salattu ja ilmoitettu Jumala. Dogmatiikan pääkysymyksiä Jumala-opin näkökulmasta. Simo Kiviranta. 113 sivua, 2006(toimittaneet Juhana Pohjola ja Olli-Pekka Vainio postuumisti luentomateriaalin pohjalta)   Jumala on monessa mielessä salattu. Hänen olemassaoloaan ei voi todistaa rationaalisesti. Samalla   Jumala on kuitenkin tiedettävissä, sillä teologian kohteena on Pyhien kirjoitusten ilmoittama Jumala. Jumalasta voidaan puhua hänen Jumalan olemuksestaan käsin. Näiden […]

Scroll to top