Netissä olevat Iustitiat

IUSTITIA 5 Johdatus Uuden testamentin teologiaan

IUSTITIA 5 (1994, uudistettu laitos 2021)Uudistettu laitos Johdatus UT:n teologiaan, Iustitia 5/2021 Timo Eskola Kun IUSTITIA 5 Johdatus Uuden testamentin teologiaan julkaistiin vuonna 1994, kirja oli tarkoitettu luentojen tueksi. Koska kirjaa on yhä toivottu, emeritus-tutkija Timo Eskolalta pyydettiin päivitetty versio 2021. Voisi tietysti kysyä, mihin kirjaa tarvitaan, kun laajempi “Uuden testamentin narratiivinen teologia” on olemassa. […]

IUSTITIA 16 Uhri ja anteeksiantamus

IUSTITIA 16 UHRI JA ANTEEKSIANTAMUS. Sovitus Vanhassa testamentissa, juutalaisuudessa ja Uudessa testamentissa   Iustitia 16 (kirjan alkuosa)   Iustitia 16 (kirjan loppuosa)   Tämän kirjan tarkoituksena on selventää sovitusteologiaa Vanhassa testamentissa, juutalaisessa tulkintatraditiossa ja Uudessa testamentissa ja auttaa jokaista ymmärtämään paremmin kristillisen evankeliumin keskeisintä sanomaa ristiinnaulitusta Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Kirkon julistaman evankeliumin keskuksena on Jeesuksen […]

IUSTITIA 6 Paavali ja laki

  IUSTITIA 6PAAVALI JA LAKI, 1995 Alkusivut ja esipuhe Laki on kumottu ja kuitenkin voimassa. Prof. Jukka Thurén Room. 7:7-25: Lain apologiaa vai kristityn omakuva? Teol.tri Timo Laato Paavali ”Liittonomismi” ja uuden testamentin ajan juutalaisuus. Teol.tri Timo Eskola Lex naturae, regula aurea ja lapsenmielisten moraali. Teol.kand. Juha Molari    

IUSTITIA 12: Uuden aikakauden uskonnollisuus

  Alkulehdet ja sisältö Esipuhe Pekka Huhtinen: New Age japanilaisittain Timo Eskola: New Agen evankeliumi – Raamatun uudelleenkirjoitelmat mystiikan käytössä Stig-Olof Fernström: Är frimureriet en religion? Erkki Ranta: Toteutuvatko Raamatun profetiat nyt? Raimo Mäkelä: Voisiko Johanneksen ilmestyksellä olla aito sanoma meille? Eero Junkkaala: Miten seurakunnassa opetetaan lopunajoista

IUSTITIA 13, Mission Possible – Lähetys ja pelastus

IUSTITIA 13 Mission Possible – Lähetys ja pelastus   Esipuhe Simo Kiviranta: Kristillisen spiritualiteetin kipupisteet: Uskonnollinen a priori ja ”siviiliuskonnollisuus” Heikki Nurminen: Juutalaisille ensin, mutta vieläkö? Martti Vaahtoranta: Onhan heilläkin isänä Abraham – Miksi harjoitamme muslimilähetystä? Anssi Simojoki: Uushelluntailaisuuden toinen evankeliumi Pekka Huhtinen: Kristillinen pelastuskäsitys japanilaisen uskonnollisuuden keskellä Juhani Lindgren: Millainen pelastus, sellainen lähetys – […]

IUSTITIA 15, Islam ja evankeliumi

IUSTITIA 15 ISLAM JA EVANKELIUMI   Alkulehdet Esipuhe Islam, mitä se on? Kristillisen ja islamilaisen tunnustuksen rakenne Kristillisen ja islamilaisen jumalakäsityksen vertailua Onko islam rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto? Synnyttääkö islam terroristeja? Miksi kristityillä on erityisen vaikeaa juuri muslimimaissa? Miten muslimien kuuluu kohdella toisinuskovia? Turkkilaisten muslimien näkemys kristinuskosta Lähi-idän ihmisen kohtaaminen Kun sanat menettävät merkityksensä Miten […]

Scroll to top