Iustitia-sarja

IUSTITIA 17 Vanhurskauden apostoli – juutalaista Paavalia etsimässä

IUSTITIA 17 VANHURSKAUDEN APOSTOLI – JUUTALAISTA PAAVALIA ETSIMÄSSÄTimo Eskola. 154 sivua, 2003 Paavalin teologian tutkimus on kansainvälisestikin ajatellen mielenkiintoisessa muutosprosessissa. Kysymys apostolin juutalaisesta taustasta ja hänen opetuksensa suhteesta juutalaiseen teologiaan on vakiintunut keskeisimmäksi tarkastelun kohteeksi. Tutkimusta pitkään ohjannut lakiteologian painotus on väistymässä, ja mielenkiinto alkaa kohdistua uusille alueille. Näitä suuntia kartoitetaan tässä Timo Eskolan uudessa […]

IUSTITIA 35, Kirkon parhaaksi 30 vuotta

  Kirkon parhaaksi 30 vuotta JUHLAKIRJA Suomen teologinen instituutti on toiminut herätysliikejärjestöjen yhteisenä koulutus- ja tutkimuskeskuksena sekä näiden yhteistyöelimenä kolmen vuosikymmenen ajan. Toiminnan alun iskulause “teologiaa kirkon parhaaksi” pätee yhä tänään. Kokoelman artikkeleissa pohditaan STI:n roolia ja merkitystä kirkon ja teologian kentässä. Kirjoittajien katse on paljolti tulevaisuudessa. Miten luterilaisuus ja kristillinen teologia muuttuvat? Minkälainen teologia […]

IUSTITIA 34, Merkitysten verkossa

Raamatun tulkinnassa olennaista on, mihin merkitysten verkostoon sana kytketään – uusi kirja tulkinnasta Suomen teologisesta instituutista       Kirjoittajana: Timo Eskola   257 sivua, 2018   Teos muodostaa parin Eskolan hetkeä aikaisemmin julkaistulle        kirjalle Oikein väärin ymmärretty Raamattu: Pyhien  tekstien   tulkinnan periaatteista (Perussanoma, 2017). Näistä kirjoista   löytyvät niin yksityiskohtaiset teoreettiset tulkinnan […]

IUSTITIA supplement, Jumalan kuvan uudistuminen

238 sivua, 2017, täydentävä teos Iustitia-kirjasarjaan STI on julkaissut tohtori Martti Vaahtorannan väitöskirjan (1998) suomennoksen JUMALAN KUVAN UUDISTUMINENJumalan ja ihmisen yhdistyminen, sen edellytykset ja implikaatiot Johann Gerhardin teologiassa Johann Gerhardia pidetään yhtenä uskonpuhdistusta seuranneen luterilaisen puhdasoppisuuden ajan merkittävimmistä teologeista. Hänen tuotantonsa käsittää niin systemaattisteologisia ja eksegeettisiä kuin saarna- ja hartauskirjojakin. Vaahtorannan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, […]

IUSTITIA 32, Ylösnousemus

  175 sivua, 2016 Kristuksen ylösnousemus on kristillisen uskon avainkohta. Aiheen tärkeydestä huolimatta suomen kielellä ei kuitenkaan ole tarjolla montakaan juuri tähän aiheeseen keskittyvää tutkimusta tai kokoelmaa. Iustitia 32 poistaa tämän puutteen ja täydentää aihetta koskevaa kirjallisuutta. Siinä missä 1900-luvulle oli tyypillistä pohdiskella ylösnousemuskertomusten luonnetta ja tekstien aitoutta, 2000-luvulle on tyypillistä painopisteen siirtyminen kohti teologisia […]

IUSTITIA 33, Reformaatio vai restauraatio

  244 sivua, 2017 Reformaation juhlavuoden teos! Reformaatio vai restauraatio – tradition aarteita ja tulkinnan kompastuskiviä  Kirjoittajina: Leif Erikson, Timo Eskola, Albert Häggblom, Ilmari Karimies, Antti Laato, Timo Laato, Santeri Marjokorpi ja Jari Rankinen. Reformaation juhlavuoden aiheisiin keskittyvä Iustitia 2017 nostaa esille sekä Luther-tutkimuksen ja reformaation tutkimuksen uusimpia aiheita että ajankohtaisia teemoja. Artikkeleissa pohditaan niin […]

IUSTITIA 31, Pro fide biblica

186 sivua, 2015 Vuonna 2015 60-vuotispäiviään juhlivat Timo Eskola ja Leif Nummela ovat tehneet pitkän uran raamatullisen uskon ja teologian puolesta, ja heidän työnsä jatkuu toivottavasti vielä monta pitkää vuotta siunaukseksi kristikansalle. Tämänkovakantisen juhlakirjan artikkelit käsittelevät Raamatun arkeologiaa, raamattuteologiaa, semiotiikkaa, raamattunäkemystä, lähetystyötä, etiikkaa sekä kristillistä journalismia – aiheita, joiden parissa Timo ja Leif ovat pitkään […]

IUSTITIA 30, Elämä ja rajat. Aikamme eettisiä kysymyksiä

 151 sivua, 2014 Mikä nykyään koetaan oikeudenmukaiseksi? Moraalia koskeva keskustelu on ryöpsähtänyt länsimaissa etenkin sen jälkeen, kun postmoderni moralismi on nostanut marginaaliryhmien tavoitteet yhteiskunnallisen ja kirkollisen keskustelun pintakuohuun. Aikamme eettiselle keskustelulle on tyypillistä, että aihepiirit ovat muuttuneet entisestä. Suurien periaatteiden sijaan monet hakevat pienten ryhmien oikeutta ja toisinaan suorastaan etuoikeutta vanhanaikaisena pidetyn valtion ja etenkin […]

IUSTITIA 29 Lähetys globalisoituvassa maailmassa

Lähetys globalisoituvassa maailmassa 158 sivua, 2013 Lähetysteologia on jatkuvassa muutoksessa, kuten on tietysti globalisoituva maailmammekin mission ympärillä. Perinteiset lähetyskentät ovat muuttuneet verkostoituneen maailmankylän keskenään yhteydessä oleviksi ytimiksi. Kulttuurit ja uskonnot ovat talouden tavoin jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Pitäisikö toiset kohdata heidän ehdoillaan, vai onko kohtaaminen hedelmällisempää säilyttämällä oma vahva identiteetti? Missiologiaa käsittelevä numero pohjaa kahteen Suomen teologisessa […]

IUSTITIA 28, Teksti, tunnustus ja tulkinta

Teksti, tunnustus ja tulkinta – eksegetiikasta kirkon dogmaan 203 sivua, 2012 Raamatuntulkinta ja kirkon oppi ovat pitkään olleet jännitteessä. Eksegetiikkaa ei ole koettu teologian palvelijaksi, vaan pikemminkin ilkeäksi isännäksi. Se on pyrkinyt määrittelemään, millä ehdoilla kirkon keskustelu oppisisällöistä olisi käytävä. Uusi aika tuo mukanaan uudet tuulet. Kansainvälisessä keskustelussa eksegetiikan ja opin välisen yhteyden tarkastelu on […]

Scroll to top