E-kirjat

Tutkimus Albrecht Ritschlin teologiasta

Täydellistyvä ihminen. Albrecht Ritschlin teologista antropologiaa. Olavi Turja
(Helsinki: Suomen teologinen instituutti, 2019, e-kirja, julkaistu Olavi Turjan omaisten luvalla)

* * * * *

Tutkimus historiallis-kriittisen metodin ongelmista

Suomalaisten teologien suhtautuminen historiallis-kriittiseen raamatuntutkimukseen on kiivasta. Jokut tutkijat esittävät yhä 1900-luvun tapaan, että kyseessä on ainoa perusteltu ja “tieteellinen” tapa tutkia Raamatun tekstejä. Näkemyksen kriitikot toteavat puolestaan, että kyseessä on pelkkä vanha koulukunta, jonka aika on mennyt. Koko metodin olemassaolo on jopa asetettu kyseenalaiseksi, koska tieteellisistä teoksista ei tahdo löytyä tuollaisen menetelmän määritelmää. Ja jos jotkin suppeammat metodit onkin nimetty näkemyksen edustajiksi, niiden perusteet ovat osoittautuneet heikoiksi.

Kritiikille on aihetta. Miten nimittäin olisi mahdollista, että profaaniin historiantutkimukseen vetoavalla historiallis-kriittisellä eksegetiikalla on vain yksi, kaikkialla pätevä menetelmä, kun tavallisen historiantutkimuksen oppikirjoista voidaan löytää helposti seitsemän tai kahdeksan keskenään kilpailevaa metodia? Historiantukimuksen kaventaminen vain yhden tutkimusmetodin alle kuulostaa kovin suppealta. Historiantutkimus on kiinnostava alue ja erilaisiin lähestymistapoihin on mielenkiintoista tutustua. Pienikin perehtyminen aihepiiriin osoittaa, että se, mitä usein kutsutaan historiallis-kriittiseksi menetelmäksi, on sekava kooste 1800-luvun historismin lähestymistapoja. Tosin yhtenäistä metodia ei tahdo löytyä ensinkään. Mitä siis historialliseen tutkimukseen pyrkivän eksegetiikan pitäisi käytännössä tänä päivänä olla?

Tämä teos sai alkunsa teologian opiskelijoiden luentopyynnöistä. Vaikka Suomen teologisessa instituutissa on pohdittu eksegetiikan aiheita vuosikaudet, mitään tarkkaan määriteltyä analyysiä historiallis-kriittisestä tutkimuksesta ei ole tehty. Luennoilla on kyllä käsitelty eri metodeja ja tehty kriittisiä arvioita tuon suuntauksen tuloksista. Kun joukko opiskelijoita halusi kuitenkin kohdistetun luentosarjan historiallis-kriittisestä metodista, oli aika hakea tarkempaa näkökulmaa. Analyysin esiin nostamat asiat osoittautuivat niin yllättäviksi, että luentojen jälkeen oli syytä laajentaa tarkastelu kokonaiseksi kirjaksi. Jos historiallis-kriittisen metodin ongelmat kiinnostavat sinua, löydät kirjan ao.linkin kautta. Se julkaistaan maksuttomana e-kirjana (voit myös kopioida koko PDF:n omalle koneellesi ja lukea sitä, kun sinulle parhaiten sopii).

Timo Eskola, STI:n tutkija

Timo Eskola, Raamatun historiallinen tutkimus murroksessa: historiallis-kriittisen metodin arviointia (Helsinki: Suomen teologinen instituutti, 2018, e-kirja)

* * * * * *

E-kirjat
Scroll to top