Eksegetiikan vaikeat kysymykset

 

Ensi maanantaina 7.9. alkaa STI:llä luentosarja eksegetiikan vaikeista kysymyksistä. Ensimmäisenä on Timo Eskolan luento aiheesta ”Arkeologia vai Raamattu – kivet vs. teksti? Tieteen minimalismi ja maksimalismi. Arkeologian suuret löydöt.” Luennot siis ovat maanantaisin klo 14-16 ja aloitamme ne STI:n päiväkahvilla.

Luennoilla pohdimme seuraavia kysymyksiä: Ovatko tieteellinen raamatuntutkimus ja kristillinen usko ristiriidassa keskenään? Miten tieteellinen tutkimus lähestyy Raamatun tekstejä? Mitä niiden historiallisuudesta voidaan tietää? Mitä Raamatun tekstit kertovat ja miten niitä tulisi tulkita ja soveltaa?

Luennoilla käydään läpi ja arvioidaan tenttikirjaa Raimo Hakola – Juha Pakkala: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret. STI:n nettisivuilta löydät Eero Junkkaalan kirjan Israelin historian pääpiirteitä. Joihinkin kokoontumisiin on merkitty myös Raamatun jakso, joka kannattaa lukea etukäteen läpi, jotta tuntee hyvin käsiteltävän asian.

Erityisesti tervetulleita ovat ensimmäisen vuoden opiskelijat, mutta totta kai mukaan saavat tulla kaikki eksegetiikasta kiinnostuneet. Koko luentosarjan ohjelma alla:

Maanantai klo 14-16 (klo 14 kahvi)
*Ma 7.9. Arkeologia vai Raamattu – kivet vs. teksti? Tieteen minimalismi ja maksimalismi. Arkeologian suuret löydöt. Timo Eskola
*Ma 14.9. Luvatun maan valloitus. Tapahtuiko se todella vai onko se taru? Käskikö Jumala oikeasti surmata kaikki? Tarkastelemme Joosuan kirjaa. Eero Junkkaala
*Ma 21.9. Saul, Daavid ja Salomo. Mitä voimme tietää heistä? Miksi kuningas Daavid oli niin merkittäviä henkilö Raamatussa? (1 Sam 16 – 2 Sam 7) Santeri Marjokorpi
*Ma 28.9. Oliko Israelin uskonto uskoa yhteen Jumalaan vai moniin? Palvottiinko Jerusalemissa Aseraa? Onko löydetty Jahven patsas? (2 Kun 17-25) Timo Eskola
*Ma 5.10. Uuden testamentin sisäinen hajanaisuus ja yhteys. Onko oikea oppi keksitty vasta 300-luvulla? Santeri Marjokorpi
*Ma 12.10. Sanoiko Jeesus näin? Millaisilla kriteereillä Jeesuksen sanojen aitoutta arvioidaan? Mitä tiedämme historian Jeesuksesta? Timo Eskola
*Ma 19.10. Ovatko kaikki 13 Paavali kirjettä Paavalin kirjoittamia? Millaisilla perusteluilla sanotaan, etteivät kaikki ole? Mitä seuraa, jos kirje ei olekaan apostolin itsensä kirjoittama? Santeri Marjokorpi
*Ma 26.10. Israel ja Juuda. Valtakunnan jakaantuminen ja synkretismin aika (1 Kun 12-22) Timo Eskola
*Ma 2.11. Israelin ja Juudan tuho ja pakkosiirtolaisuus. Miksi kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen? (2 Aik 34-36, Jes 1-5) Santeri Marjokorpi
*Ma 9.11. Paluu pakkosiirtolaisuudesta – uusiin vaivoihin. Miten pakkosiirtolaisuus ja paluu tulkittiin? (Nehemia 1-13) Timo Eskola
*Ma 16.11. Juutalaisuus syntyy: Toisen temppelin aika. Kuvitelmat liittonomismista ja apokalyptiikan nousu. (Esra 1-10) Timo Eskola
*Ma 23.11. Raamatun kokonaisnarratiivia etsimässä. Minkälaiset teemat läpäisevät koko Raamatun? Minkälaista messiasta juutalaiset odottivat toisen temppelin aikana? Santeri Marjokorpi
*Ma 30.11. Synoptinen ongelma. Onko kaksilähdeteoria ainoa ratkaisu? Onko asia monimutkaisempi kuin ajatellaan? Timo Eskola

Eksegetiikan vaikeat kysymykset
Scroll to top