En ymmärrä

Blogi 30.4.2019

Keskustelu piispa Teemu Laajasalon ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon keskustelusta Kirkkopäivillä toukokuun puolivälissä ei näytä laantuvan. Siis siitä keskustellaan, saavatko nämä miehet keskustella. Tai ei tästä niinkään keskustella mutta pyritään saamaan tämä keskustelu pois Kirkkopäiviltä. Kaksi päiville lupautunutta alustajaa on kertonut, etteivät he tulekaan, jos siellä on tämä keskustelu. Noin 250 on allekirjoittanut adressin, jossa vaaditaan keskustelun perumista. Iltalehtikin teki asiasta näyttävän jutun.

En tunne Jussi Halla-ahoa ja hänen ajatteluaan hyvin. En ole vieraillut hänen nettisivuillaan tai tilaisuuksissaan. Jos media on antanut hänestä edes jonkin verran oikean kuvan, olen hänen kanssaan monista asioista eri mieltä.
          Minulla on aika suuri joukko ystäviä, jotka ovat tulleet Suomeen saadakseen turvapaikan. Osa heistä on saanut sen, osa odottaa päätöstä ja joillekin, joille minun mielestäni turvapaikka ilman muuta kuuluisi, sitä ei ole annettu. Toivon, että näille ystäville Suomi on turvallinen maa. Minusta on törkeää, jos näihin ihmisiin suhtaudutaan vihamielisesti ja heistä tai heille kirjoitetaan tai sanotaan törkeyksiä.
          Olen sitä mieltä, että jokainen ihminen on arvokas ja jokaista ihmistä tulee pitää ja kohdella arvokkaana. Uskon, että Jumala antanut jokaiselle ihmiselle elämän, hän on luonut jokaisen ihmisen kuvakseen, ja juuri tämä on syy ihmisen suureen arvoon.

***

Mutta en ymmärrä, miksi piispa ei saisi keskustella Kirkkopäivillä Jussi Halla-ahon kanssa. Ymmärtäisin vaatimuksen, jos kyseessä olisi henkilö, jota ja jonka ajatuksia juuri kukaan ei tunne. Miksi kirkon pitäisi nostaa häntä? Mutta Jussi Halla-aho ei ole tällainen henkilö. Ehkä ymmärtäisin vaatimuksen poistaa keskustelu ohjelmasta siinä tapauksessa, että keskustelun toisena osapuolena tai haastattelijana olisi henkilö, joka ei pysty haastamaan Jussi Halla-ahoa, ja keskustelusta tulisi puolueen puheenjohtajan tilaisuus kertoa näkemyksiään ilman, että kukaan kritisoi ja esittää hankalia kysymyksiä tai perusteltuja toisenlaisia ajatuksia. Mutta Teemu Laajasalo ei ole tällainen keskustelun toinen osapuoli. Hän on taitava keskustelija ja haastaa Jussi Halla-ahon. Ymmärtäisin vaatimuksen siinäkin tapauksessa, että olisi pyydetty keskustelija, joka ei osaa keskustella – ei vastaa kysymyksiin tai kuuntele toista. Mutta Jussi Halla-aho ei ole tällainen keskustelija.
          En pyytäisi Jussi Halla-ahoa luennoimaan Kirkkopäivillä tai saarnaamaan messussa. Eikä häntä ole pyydettykään näihin tehtäviin vaan keskustelemaan. Ehkä keskustelun luonne on ajateltu jossain määrin myös väittelyksi, ja yleensä on hyvä, jos väittelijät eivät ole samaa mieltä.

***

Kuvittelen, että olisin järjestämässä tapahtumaa, jossa tarkastellaan laajasti kirkkoa, yhteiskuntaa, näiden arvoja ja ajassa liikkuvia virtauksia. Yksi hyvä aihe voisi olla abortti ja siihen suhtautuminen. Itse ajattelen, että abortti on ihmisen surmaamista ja siihen tulisi suhtautua tämä mielessä pitäen. Minusta olisi kummallista, jos sanottaisiin, ettei tapahtumassa saa olla keskustelua, jossa mukana on henkilö, jonka mielestä aborttilainsäädäntö Suomessa on aivan liian tiukka. Miksi hänen kanssaan ei saisi keskustella? Miksi hänen näkemyksiään ei saisi haastaa julkisessa keskustelussa? Olisi hyvä kuulla häneltä itseltään, mitä mieltä hän oikeasti on ja miten hän perustelee näkemyksensä. Olisiko tapahtumaan osallistujien aliarvioimista, jos tällainen keskustelu kiellettäisiin?

Eräs teologian opiskelija sanoi eilen, ettei hänelle ole avautunut, mikä on se varsinainen syy, jonka takia Jussi Halla-aho pitäisi saada pois Kirkkopäiviltä. Näyttää, ettei se ole avautunut kovin monille muillekaan. Jos nykyisin – kun on käytettävissä netti ja sähköposti – kaikille avoimeen valtakunnalliseen adressiin saadaan 259 nimeä, asian takana ei ole suuri joukko. Tuon verran allekirjoituksia oli keskustelun poistamista vaativalla adressilla, kun se julkaistiin. Tai jos tapahtumasta, jossa taitaa olla jopa satoja puhujia, alustajia, luennoitsijoita ja keskustelijoita, kaksi jää pois, kovin suuri ei ole se joukko, joka protestoi Jussi Halla-ahon mukanaoloa näin voimakkaasti.
          Monet tuntemistani turvapaikanhakijoista tai turvapaikan saaneista sanovat, että Suomi on hyvin erilainen maa kuin se, mistä he ovat lähteneet, senkin suhteen, että täällä eri tavalla ajattelevat ja eri tavalla uskovat ihmiset voivat keskustella toistensa kanssa ja olla jopa ystäviä. Se on ollut heille uusi kokemus. Hyvä jos Suomi pysyykin tällaisena maana. Hyvä jos myös kirkossa eri tavalla ajattelevat voivat puhua toistensa kanssa ja olla ystäviä.

***

Toivottavasti kyse ei ole siitä, että nyt Jussi Halla-ahoa käytetään välineenä Teemu Laajasaloa vastaan. Kritisoidaan ankarasti perussuomalaisten puheenjohtajaa ja tällä pyritään lyömään piispaa, jota on lyöty ennenkin mutta ei ole päästy toivottuun tulokseen. Toivottavasti näin alhaisesta ei ole kyse. Eikä varmasti ole kaikkien niiden kohdalla, jotka ovat antaneet nimensä mainittuun adressiin.

Luulen, että kirkko – tarkoitan varsinkin Suomen evankelisluterilaista kirkkoa – häviää tässäkin kiistassa eniten. Mielikuva, joka monille tästä jää, on lähinnä, ettei kirkossa keskustella, jos on väärät mielipiteet. Tämäkään kiista tuskin houkuttelee kirkkoon. Enemmin se antaa kuvan paikasta, jossa on tunkkaista ja riidellään.

***

Olen ollut kerran Kirkkopäivillä. Se taisi olla kymmenen vuotta sitten. Nyt tekisi mieli lähteä seuraamaan tuo keskustelu.

Jari Rankinen

En ymmärrä
Scroll to top