Evans Suomessa: Jeesus-huijaus paljastuu

  STI on vuosittain järjestämässä Perusta-lehden teologisia opintopäiviä Kauniaisten Raamattuopistolla.
Tämän vuoden Evans nettitammikuussa vieraana ollut professori Craig A. Evans valotti kuulijoille Yhdysvalloissa käytävää kiistaa Raamatusta ja teologiasta. Evans on tullut kuuluisaksi esimerkiksi siitä, että hän on käynyt lukuisia julkisia debatteja kohua herättäneen tutkijan Bart Ehrmanin kanssa niin televisiossa kuin luentosaleissa. Ehrman esittää kirjoissaan, että meillä ei ole enää oikeata kuvaa kristinuskon alkuvaiheista. Evankeliumeja oli paljon, eikä niiden kesken voi Ehrmanin mielestä tehdä tarkkaa valintaa. Evansin vastaukset ovat olleet tieteellisesti tarkkoja ja asiaa valaisevia. Hänen vierailunsa yhteydessä julkaistiin suomennos hänen kirjastaan Jeesus-huijaus paljastuu (Perussanoma). Tässä kirjassa hän – luentojensa tapaan – osoittaa lukuisten esimerkkien avulla, että Ehrman kulkee tieteen harhapoluilla. Uuden testamentin tekstit ovat historiallisesti erittäin luotettavia. Lisäksi evankeliumit eroavat kuin yö ja päivä myöhemmistä apokryfisistä evankeliumeista. Historioitsijan näkökulmasta Raamatulle ei ole olemassa todellista kilpailijaa. Evansin luennot olivat piristysruiske suomalaiseen keskusteluun. Lisäksi ne antoivat runsaasti ajattelun aihetta STI:n luentoja ja kevään opiskelijatoimintaa silmällä pitäen.

Evans Suomessa: Jeesus-huijaus paljastuu
Scroll to top