Heikki Räisänen – mies myyttien takana

STI:n erillisluennossa tutkija Timo Eskola piti ”kirjanjulkistamisluennon” tutkimuksestaan Tulkinnan kahleissa: Heikki Räisäsen rosoinen Raamattu (Perussanoma. 2013). Käsittelyssä keskityttiin Räisäsen tulkinnan sosiologisiin piirteisiin. Samalla arvioitiin hänen suhdettaan Peter Bergeriin, joka on kehitellyt teorian tiedonsosiologiasta. Luentomoniste on ohessa, ja myös itse luento on kuunneltavissa osastossa videot: luentomoniste, video.

 

Heikki Räisänen – mies myyttien takana
Scroll to top