Kirkon nelivuotiskertomus Haastettu kirkko on kohahduttanut seurakuntalaisia, koska tutkimuksen ja tilastojen valossa suomalaisten usko kristinuskon opetuksiin ja luottamus kirkkoon on romahtamassa nopeaa vauhtia. Ajankohtaista aihetta käsittelevään paneeliin oli kutsuttu keskustelijoiksi tutkimusta valmistellut Kirkon tutkimuskeskuksen vt. johtaja Hanna Salomäki, piispa Tapio Luoma ja professori Miikka Ruokanen.

Timo Eskola

Miksi herätysliikejärjestöt perustivat oman teologisen instituutin 25 vuotta sitten? Keskustelun ytimessä on raamattukysymys. Kirkossamme ei ole vastakkain vain eri näkemykset Raamatun tutkimisen periaatteista, vaan kokonaan eri teologiat. Toisen mukaan Kristus ihmiskunnan ainoana sovittajana inkarnoituu meille Vapahtajaksi. Toisen mukaan Kristusta ei tarvita, ihminen löytää itse tiensä, ja Raamattukin on vain nykyihmistä riistävä antiikkinen kirja. Kun käymme kiistaa teologian sisällöstä, viime kädessä on kyse siitä, saako sekulaari maailma sanella kirkon opetuksen. Tästä on noussut STI:n toiminnan motivaatio, ja se johtaa myös tulevaisuuteen. Miksi STI on ollut olemassa 25 vuotta?

Lue lisää

Juhlat2 netti Teologinen instituutti juhli 25:n vuoden taivaltaan suuressa juhlassa Tuomiokirkon kryptassa lauantaina 19.1. Paikalla olivat kaikki instituuttia johtaneet pääsihteerit ja useimmat vuosien varrella mukana olleista tutkijoista, kuten myös monet hallitusten vastuuhenkilöt ja noin 150 muuta työn ystävää.

Ensimmäinen pääsihteeri, teol. tri Eero Junkkaala kertoi elävällä tavalla STI:n perustamisvaiheen jännittävistä tilanteista. Herätysliikejärjestöt olivat kyllä yhtä mieltä siitä, että järjestökenttä haluaa pappien koulutukseen raamatullisempaa ja tunnustuksellisempaa sisältöä. Seitsemää järjestöä ei kuitenkaan ollut aivan helppo saattaa yhteen, nimenomaan teologian sisältöä painottavaan työhön. Vaadittiinkin parin vuoden mittainen neuvottelujen sarja, ennen kuin järjestöt lisensiaatti Simo Kivirannan laajasti arvostetun teologisen asiantuntemuksen johdolla laativat yhteistoimintaa varten teologisen asiakirjan.

Juhlat1 nettiInstituutin toiminnan ihanteena oli alussa Norjan seurakuntatiedekunta, jollaisia on sittemmin syntynyt muihinkin Pohjoismaihin. Kuten Pekka Huhtinen puheessaan totesi, haave tästä mallista elää vieläkin, vaikka ulkonaisia edellytyksiä sellaisen järjestämiseen ei vielä ole. Sen sijaan STI on omaksunut tanskalaisen mallin ja tarjoaa tukea antavaa opetusta teologisessa tiedekunnassa opiskeleville.

Katso juhlakuvia

yliopistonpaneeli

Rakkauden oikea järjestys

C. S. Lewisin teologiasta väitöskirjaansa valmisteleva Jason Lepojärvi piti STI:n juhlaseminaarissa luennon Lewisin rakkauden käsitteestä. Luentoa seurasi paneelikeskustelu, jossa teol. maist. Emil Anton ja pastori Esko Murto ottivat kantaa Lepojärven esittämiin teeseihin.

Lewis on ollut hyvin tuottelias kirjoittaja, ja Lepojärvi nosti ansiokkaalla tavalla esille uusia piirteitä hänen teoksistaan. Lewis on usein käsitellyt rakkauden luonnetta ja myös sen käytännön ilmentymistä. Yksi keskeisistä aiheista koskee ihmiseen ja Jumalaan kohdistuvan rakkauden eroa. Lepojärvi puhui kunnioituksen ja palvonnan välisestä suhteesta. Voimme ajatella, että ihmisille kuuluu kunnioitus, mutta vain Jumalaa voimme palvoa. Siksi eri kirkkojen välillä ei tarvitse synnyttää kiistaa siitä, miten niissä kunnioitetaan aikaisempien sukupolvien pyhiä. Ongelma syntyisi vasta silloin, kun ihmiset alkaisivat palvoa ihmistä.

Lewisin mukaan ihmistä ei voi rakastaa liikaa. Rakkauden luonne vain on tunnistettava oikein. Toiset ihmiset voi tukahduttaa rakkauden osoituksilla, jos ne eivät anna tilaa toisen persoonallisuudelle. Aito rakkaus kuitenkin rakastaa toista sellaisena kuin hän on.

Paneelikeskustelu herätti innokasta keskustelua, joka jatkui kahvipöydässä. Luennon merkeissä alkanut 25-vuotisjuhlinta toteutti siten instituutin työnäkyä parhaimmillaan.

 

Subcategories