IUSTITIA 22
Reformoitu Raamattu. Näkökulmia evankelikalismin teologiaan.
Juha Ahvio, Piia Huurtola, Timo Pokki, Niilo Räsänen. 172 sivua, 2007

iustitia22

Minkälainen on herätyskristillinen vapaan ratkaisun julistaja, joka uskoo Jumalan täydelliseen ennaltamääräämiseen? Entä karismaattinen reformoitu baptisti, joka on omaksunut kalvinistisen fundamentalismin raamattukäsityksen?

Evankelikalismi (evangelicalism) on yksi laajimmista ja vaikutusvaltaisimmista teologisista suuntauksista maailmassa. Se on kalvinistisen teologian ohjaamaa, vaikka historiallisista syistä siinä on piirteitä myös baptismista. Suurin osa suomeksi käännetystä hartauskirjallisuudesta tulee tällaisesta perinteestä. Iustitian artikkelit auttavat arvioimaan tällaisia näkemyksiä.

Tämä Iustitian numero tarjoaa tarkkoja analyysejä niin evankelikalismin historiasta kuin sen raamattu- ja pyhityskäsitykestä sekä kaiken taustalla vaikuttavasta tietoteoriasta.

Artikkelit:

Timo Pokki, TT: Evankelikalismin soteriologisen kehityksen teologianhistorialliset juuret 1500- ja 1600-lukujen Euroopassa

Piia Huurtola, TM: "Raamattu itse totuuden perimmäinen kriteeri" - Wayne A. Grudemin raamattukäsitys

Niilo Räsänen, TM: Laki pyhityksen välineenä James Packerin teologiassa

Juha Ahvio, TT: Modernin evankelikaalisen teologian epitemologia

Tilaa

Hinta: Ale 5 €