IUSTITIA 21
Salattu ja ilmoitettu Jumala. Dogmatiikan pääkysymyksiä Jumala-opin näkökulmasta.
Simo Kiviranta. 113 sivua, 2006
(toimittaneet Juhana Pohjola ja Olli-Pekka Vainio postuumisti luentomateriaalin pohjalta)

 

iustitia21

Jumala on monessa mielessä salattu. Hänen olemassaoloaan ei voi todistaa rationaalisesti. Samalla Jumala on kuitenkin tiedettävissä, sillä teologian kohteena on Pyhien kirjoitusten ilmoittama Jumala. Jumalasta voidaan puhua hänen Jumalan olemuksestaan käsin.

Näiden teesien varassa teol. lis. Simo Kiviranta (1936–2004) alkaa rakentaa yleisesitystä dogmatiikan pääkohdista. Teos ei pyri olemaan täysin kattava dogmatiikan oppikirja, mutta se on inspiroiva ja haastava katsaus teologian keskeisimpiin teemoihin. Kirja on ainoa Kivirannan laaja hahmotelma uskonopin kokonaisuudesta.

Teos on toimitettu postuumisti Simo Kivirannan Suomen teologisessa instituutissa pitämien luentojen pohjalta. Luennot äänitettiin tulevaa julkaisua silmällä pitäen, joten ne seuraavat johdonmukaista luentosuunnitelmaa.

Tilaa

Hinta: Ale 2 €

Huom! Toinen, korjattu laitos ilmestynyt 2019, hinta 10 €