IUSTITIA 16 Uhri ja anteeksiantamus

IUSTITIA 16
UHRI JA ANTEEKSIANTAMUS. Sovitus Vanhassa testamentissa, juutalaisuudessa ja Uudessa testamentissa

 pdf Iustitia 16 (kirjan alkuosa)

 pdf Iustitia 16 (kirjan loppuosa)

 

Tämän kirjan tarkoituksena on selventää sovitusteologiaa Vanhassa testamentissa, juutalaisessa tulkintatraditiossa ja Uudessa testamentissa ja auttaa jokaista ymmärtämään paremmin kristillisen evankeliumin keskeisintä sanomaa ristiinnaulitusta Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta.

Kirkon julistaman evankeliumin keskuksena on Jeesuksen verinen ristinkuolema. Tämän kuoleman perusteella julistetaan ihmisille Jumalan lahjoittama syntien anteeksiantamus. Anteeksiantamus sidotaan sovitus­teologiaan. Mitä tällainen sovitusteologia oikein on? Miten voimme perustella, että vielä tänäkin päivänä tällainen tuskallinen kidutuskuolema ristillä tulee olla kristillisen julistuksen keskuksena?

ANTTI LAATO on Vanhan testamentin eksegetiikan ja judaistiikan professori Åbo Akademissa. Hän on julkaissut lukuisia kansainvälisiä tutkimuksia, jotka käsittelevät mm. sovitusta ja Messias-käsityksiä.

 

 iustitia16  
IUSTITIA 16 Uhri ja anteeksiantamus
Scroll to top