IUSTITIA 23, Murroksen merkki – STI 20 vuotta

IUSTITIA 23
Murroksen merkki – STI 20 vuotta
Timo Eskola, Pekka Huhtinen, Eero Junkkaala, Timo Junkkaala, Antti Laato, Pekka Leino, Pekka Mäkipää, Lauri Thurén ja Olli-Pekka Vainio. 177 sivua, 2008

Iustitia 23

Suomen teologisen instituutin juhlanumero tarttuu teologian suuriin muutoksiin. Postmodernismi asettaa länsimaisen tiedonkäsityksen kyseenalaiseksi.

Strukturalismi nostaa kielellisyyden kaiken tulkinnan keskipisteeseen. Postliberalismi syyttää modernin teologiaa kertomuksen syrjäyttämisestä. Ja lopulta radikaali ortodoksia väittää, että valistuksen jälkeinen akateeminen teologia on sekularisoinut kristillisen dogmatiikan ja alkanut omilla humanistisilla ohjelmillaan parodioida alkuperäistä kristinuskoa.

Juhlanumeron artikkelit tarkastelevat murrosta monista eri näkökulmista. Kirjoittajina ovat Timo Eskola, Pekka Huhtinen, Eero Junkkaala, Timo Junkkaala, Antti Laato, Pekka Leino, Pekka Mäkipää, Lauri Thurén ja Olli-Pekka Vainio.

Artikkelit:

 • Murrosten aika länsimaisessa tieteessä, Timo Eskola
 • Muutoksen merkki STI 20 vuotta, Timo Junkaala
 • Historiallisen kritiikin päivät ovat luetut ja muita kertomuksia eksegetiikasta, Timo Eskola
 • Mihin Vanhan testamentin tulkinta ja tutkimus ovat menossa? Antti Laato
 • Uutta viiniä vanhaankiin leiliin, Lauri Thurén
 • Emmauksen kaivauksilla, Eero Junkkaala
 • Uusi sitoutuminen tunnustukselliseen kristillisyyteen postliberalismin ja radikaalin ortodoksian ohjelma, Timo Eskola
 • Nomina nuda tenemus? Katsaus James K.A. Smithin hermeneutiikkaan, Olli-Pekka Vainio
 • Virka, laki ja vakaumus suhtautuminen omantunnon suojaan muutoksen alla kirkossa, Pekka Leino
 • Missiologia globalisaation haasteen edessä, Pekka Mäkipää
 • Lähetysteologia ja lähetystyö murroksessa, Pekka Huhtinen

Tilaa

Hinta: Ale 2 €

IUSTITIA 23, Murroksen merkki – STI 20 vuotta
Scroll to top