IUSTITIA 25, Oppi ja historian draama. Vanhoozerin postliberaali teologia

Timo Eskola, Daniel Nummela, Olli-Pekka Vainio ja Aku Visala. Toimittaja Timo Eskola. 176 sivua, 2009

iustitia 25

Amerikkalaisesta dogmaatikosta Kevin Vanhoozerista on kuluneen vuosikymmenen aikana tullut yksi systemaattisen teologian keskustelluimmista hahmoista. Hänen kolme kirjaansa Is There a Meaning in This Text, First Theology sekä hänen dogmatiikkansa The Drama of Doctrine ovat vakiinnuttaneet asemansa uuden teologian keskeisinä merkkipylväinä.

Vanhoozerin käsityksiä arvioidaan ensimmäistä kertaa laajemmassa mitassa tässä Iustitian numerossa, jossa kolme nuorta tutkijaa selvittelee hänen teologiaansa. Teol. maist. Aku Visala kirjoittaa Vanhoozerin varhaisemman tuotannon peruskysymyksistä. Teol. maist. Daniel Nummela keskittyy Vanhoozerin pääteokseen. Dosentti Olli-Pekka Vainio puolestaan arvioi hänen ajattelunsa suurta tavoitetta selittää teologia käytännöllisenä viisautena. Lisäksi dosentti Timo Eskolan artikkelissa sijoitetaan Vanhoozerin teologia laajempiin yhteyksiinsä.

Dogmatiikan uusi suunta sekä haastaa Raamatusta irtautuneen systemaattisen teologian että tarjoaa aivan uusia lähestymistapoja sanoman hahmotteluun kertomuksen kautta.

Artikkelit:

  • Esipuhe, Timo Eskola
  • Vanhoozerin postliberaalin teologian konteksti, Timo Eskola
  • Ristin hermeneutiikka: Kevin Vanhoozerin matkassa merkityksen jäljillä, Aku Visala
  • Opin hermeneutiikka. Kanonis-kielellisen ja kulttuuris-kielellisen hermeneutiikan keskeiset erot, Daniel Nummela
  • Viisauden paluu teologiaan. Kevin Vanhoozerin käsitys teologiasta praksiksena, Olli-Pekka Vainio

Tilaa

Hinta: Ale 5 €

IUSTITIA 25, Oppi ja historian draama. Vanhoozerin postliberaali teologia
Scroll to top