IUSTITIA 26, Lähetys on rakkautta

Martti Vaahtoranta: Lähetys on rakkautta. Jumalan dialogi islamin kanssa – kristityn puheenvuoro.
125 sivua, 2010

iustitia26

Kohtaamme julkisuudessa ja seura­kuntaelämässä usein kaksi toisilleen vihamielistä tapaa suhtautua lähetys­­työhön ja uskontodialogiin. Niiden katsotaan sulkevan toisensa ulkopuolelleen. ”Ei lähetystä, vaan dialogia!” sanovat toiset. ”Ei dialogia, vaan lähetystä!” vastaavat toiset.

Erityisen jyrkkä tämä vastakkain­asettelu on kristittyjen ja muslimien välillä. Uskovat kristityt suhtautuvat epäluuloisesti uskonnollisiin keskusteluihin muslimien välillä, ja nämä puolestaan torjuvat vihaisesti sen mahdollisuuden, että keskusteluihin sisältyisi myös kristittyjen todistus Kristuksesta.

Teol. tri Martti Vaahtoranta kyseen­alaistaa kirjassaan tämän vastak­kain­asettelun ja osoittaa, että lähetys ja dialogi eivät kristillisen uskon mukaan ole toisensa pois­sulkevia vaihtoehtoja vaan kuuluvat erottamattomasti yhteen. Tähän missionaariseen dialogiin Kristuksen Kirkko, häneen uskovien seurakunta, on kutsuttu.

Tilaa

Hinta: Ale 5 €

IUSTITIA 26, Lähetys on rakkautta
Scroll to top