Iustitia 29 on ilmestynyt

Iustitia29 netti

Lähetys globalisoituvassa maailmassa

Lähetysteologia on jatkuvassa muutoksessa, kuten on tietysti globalisoituva maailmammekin mission ympärillä. Perinteiset lähetyskentät ovat muuttuneet verkostoituneen maailmankylän keskenään yhteydessä oleviksi ytimiksi. Kulttuurit ja uskonnot ovat talouden tavoin jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Pitäisikö toiset kohdata heidän ehdoillaan, vai onko kohtaaminen hedelmällisempää säilyttämällä oma vahva identiteetti?

Voit tilata kirjan STI:stä sähköpostilla, hinta 12 euroa (opiskelijat 8 euroa)

Missiologiaa käsittelevä numero pohjaa kahteen Suomen teologisessa instituutissa pidettyyn seminaariin, joiden keskeiset aihepiirit on myöhemmin laajennettu artikkeleiksi. Kokoelmassa tohtori Jukka Kääriäinen, Taiwanilla työskentelevä teologi, kirjoittaa luterilaisesta missiologiasta aihetta käsitelleen väitöskirjansa pohjalta. Luterilaisen lähetysteologian identiteettiä pohtii edelleen tohtori Pekka Huhtinen omassa artikkelissaan.

STI:n tuore pääsihteeri, tohtori Ville Auvinen kirjoittaa etelän kristillisyydestä. Idän alueita kattaa puolestaan Kari Vitikainen vertailullaan islamin, modernin maailman ja kristinuskon maailmankatsomuksista. Alueellisia haasteita koskevan osion täydentää Juhani Koiviston kirjoitus juutalaislähetyksen raamattuperustelusta. Kirkkojen Maailmanneuvoston uusin lähetysasiakirja nostetaan kriittisen tarkastelun kohteeksi Timo Eskolan artikkelissa. Lähetysteologian raamatullisia juuria arvioi puolestaan professori Antti Laato Vanhan testamentin osalta, ja Eskola jatkaa samaa aihetta Uuden testamentin puolelta.

Kirjan artikkelit ovat: 1. Timo Eskola: Esipuhe, 2. Jukka Kääriäinen: Lähetys löytyy Jumalan lupauksesta (Finding the Missio in Promissio), 3. Pekka Huhtinen: Luterilaisuuden anti missiolle – onko sitä? 4. Ville Auvinen: Etelän kristillisyydestä – Afrikan evankelisluterilainen kirkko (Sambia) esimerkkinä, 5. Kari Vitikainen: Islam, moderni maailma ja kristillinen maailmankatsomus, 6. Juhani Koivisto: Alkaen Jerusalemista – juutalaislähetyksen raamattuperustelu, 7. Timo Eskola: Voimaannuttaminen, vapauttaminen ja kukoistus – prosessiteologia Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjassa Together towards life, 8. Antti Laato: Jumalan salainen pelastussuunnitelma Israelille ja Roomalaiskirjeen luvut 9-11, 9. Timo Eskola: Jeesus-tutkimuksen anti missiologialle: hengellisen pakkosiirtolaisuuden päättyminen

Suomen teologinen instituutti 2013. 158 sivua. Hinta 12 euroa (opiskelijat 8 euroa) + postituskulut.

Tilaa tästä

Iustitia 29 on ilmestynyt
Scroll to top