IUSTITIA 30, Elämä ja rajat. Aikamme eettisiä kysymyksiä

 151 sivua, 2014

Iustitia-30 nettiMikä nykyään koetaan oikeudenmukaiseksi? Moraalia koskeva keskustelu on ryöpsähtänyt länsimaissa etenkin sen jälkeen, kun postmoderni moralismi on nostanut marginaaliryhmien tavoitteet yhteiskunnallisen ja kirkollisen keskustelun pintakuohuun. Aikamme eettiselle keskustelulle on tyypillistä, että aihepiirit ovat muuttuneet entisestä. Suurien periaatteiden sijaan monet hakevat pienten ryhmien oikeutta ja toisinaan suorastaan etuoikeutta vanhanaikaisena pidetyn valtion ja etenkin kirkon keskellä.

Kristillinen moraalikäsitys on joutunut koko Euroopassa altavastaajan asemaan. Se on ymmärrettävää, koska kristillisten näkemysten purkaminen on ollut eurooppalaisen humanismin tavoitteena aina valistuksesta lähtien. Teologit ja alan harrastajat tarvitsevat yhä enemmän välineitä eettisten kysymysten arvioimiseen ja eettisen kannanmuodostuksen suorittamiseen. Tässä työssä haluamme palvella kädessäsi olevan Iustitian numeron kanssa. Sen artikkelit kertaavat toisaalta etiikan teorioiden tärkeimpiä argumentteja, ja toisaalta numerossa tarkastellaan monia ajankohtaisia aiheita keskittyen niissä esiintyviin perusteluihin.

Kirjan artikkelit ovat: 

Timo Eskola: Esipuhe
Timo Eskola: Johdanto: Miten eettisiä kysymyksiä perustellaan
Ville Auvinen: Eettiset maksiimit Uudessa testamentissa
Leif Erikson: ”Ty just därtill har han skapat oss, att han skulle återlösa och helga oss.” Etik och tro i Martin Luthers Stora katekes (Yhteenveto suomeksi Ville Auvinen)
John T. Pless: Liittyvätkö naispappeus ja homoseksuaalisuuden hyväksyminen toisiinsa?
Pekka Leino: Kirkon oppi ja usko kirkkolakien eettisissä säännöksissä
Päivi Räsänen: Elämän alun ja lopun etiikka

Hinta: 5 € ale (Tilaa sähköpostilla tai puhelimitse 09 6689 550)

IUSTITIA 30, Elämä ja rajat. Aikamme eettisiä kysymyksiä
Scroll to top