IUSTITIA 33, Reformaatio vai restauraatio

Iustitia 33 netti  

244 sivua, 2017

Reformaation juhlavuoden teos!

Reformaatio vai restauraatio
– tradition aarteita ja tulkinnan kompastuskiviä 

Kirjoittajina: Leif Erikson, Timo Eskola, Albert Häggblom, Ilmari Karimies, Antti Laato, Timo Laato, Santeri Marjokorpi ja Jari Rankinen.

Reformaation juhlavuoden aiheisiin keskittyvä Iustitia 2017 nostaa esille sekä Luther-tutkimuksen ja reformaation tutkimuksen uusimpia aiheita että ajankohtaisia teemoja. Artikkeleissa pohditaan niin Lutherin kristologiaa (Karimies) kuin sitä, mikä sai reformaattorit kirjoittamaan Augsburgin tunnustuksen (Erikson) – sekä tietysti kysymystä vanhurskauttamisesta (T. Laato). Merkkivuonna keskustelun polttopisteeseen ovat lisäksi useampaan otteeseen nousseet esimerkiksi Lutherin suhde lähetystyöhön (Häggblom) ja uskonpuhdistajien suhtautuminen juutalaisuuteen (A. Laato). Ekumeenisissa keskusteluissa puolestaan katolisen ja luterilaisen tahon neuvottelut ovat viime aikoina käsitelleet kysymystä paavin asemasta. Tähän antaa oman näkökulmansa artikkeli, jossa pohditaan, miksi Luther piti paavia Antikristuksena. Aihe ei ollut hänelle mikään sivuteema, vaan se esiintyy lähes kaikissä pääteksteissä vuosina 1520-1525 (Rankinen et al.).

Osa artikkeleista lähestyy uskonpuhdistuksen perintöä nykyajan näkökulmasta. Analyysi kahden korin teologian taustoista pohjoismaisessa uuskantilaisessa Luther-tulkinnassa avaa näkökulman moniin aikamme teologisiin jännitteisiin ja niissä käytettyihin argumentteihin (Eskola). Luterilaisuuden nykytilaa puolestaan luotaa artikkeli maallistumisesta ja uskonnollisen perinteen vähittäisestä katoamisesta (Marjokorpi).

Nyt punnitaan juhlavuoden antia tämän päivän luterilaisuudelle. Hanki, pohdi ja osallistu.

Pehmeäkantisen kirjan hinta on 10 € (opiskelijat 5 €). Kirjan voi tilata STI:stä sähköpostilla sti@sti.fi, puhelimitse 09 6689 550

IUSTITIA 33, Reformaatio vai restauraatio
Scroll to top