Kirja Raamatun tulkinnasta

Suomen teologisen instituutin Iustitia-kirjasarjassa (Iustitia 34) on ilmestynyt uusi kirja Raamatun tulkinnassa: Merkitysten verkossa: raamatuntulkinta ja kielen hermeneutiikka, TImo Eskola. Kirjan hinta on 20 euroa, opiskelijat 10 euroa. Kirjan voi tilata STI:stä, kirsi.kuru@sti.fi tai puh. 09 6689 550. 

– Olennaista on, mihin merkitysten verkostoon sana kytketään, Eskola kirjoittaa.

Tässä lyhyt kirjan esittely: 
Raamatun tekstien tulkinta on tuottanut vuosikymmenten aikana harmaita hiuksia niin Raamatun lukijoille kuin sen opettajillekin. Ongelmakenttää ei ole helpottanut, että meidän aikanamme suosituksi tulleen iskulauseen mukaan “kaikki on vain tulkintaa”. Onko näin, vai löytyykö tulkinnalle joitain pitäviä periaatteita?

Toinen tulkintateoriaa koskenut ongelma on pitkään ollut siinä, että Raamatun tulkintaa käsittelevissä kirjoissa ei anneta käytännön esimerkkejä siitä, miten tulkintaa voi suorittaa todellisten tekstien kohdalla. Käsillä oleva kirja pyrkii vastaamaan tämän alueen kysymyksiin. Vastausta haetaan kielellisen käänteen jälkeen syntyneistä metodeista. Ne ovat avanneet ovet uusille näköaloille raamatuntulkinnassa. Tämä ratkaisee raamatuntulkintaa usein vaivaavan soveltamisen ongelman. Uuden kirjan päämääränä on avata tulkitsijalle tekstin kielellisiä ja kerronnallisia tasoja niin, että tulkinnan teoriasta olisi apua minkä tahansa Raamatun jakson selittämiselle. 

Kirjan luvuissa käydään läpi esimerkiksi aiheet kieli ja merkitys, semiosis ja tulkintaprosessi, kommunikaatio ja diskurssi, narratologia ja metanarratiivit, kanoninen teologia sekä kysymys teologian keskuksen ja kehällisten asioiden välisestä suhteesta. Sivuilla tarkastellaan lisäksi diskurssiteorian roolia, postmodernia raamatuntulkintaa ja merkityksen kielipelejä. Teos huipentuu teologian synnyn “luovan hetken” pohdintaan Milbankin ja radikaaliortodoksian hengessä.

Tekijän väitteenä on, että Saussuren jälkeen vain osa tulkinnan opettajista on todellisesti hyödyntänyt strukturalistista kieliteoriaa. Tämän teorian ytimessä on ajatus siitä, että merkitykset syntyvät nimenomaan lauseissa. Pelkkä sanakirjan sanakokoelma ei vielä auta tulkitsijaa puusta pitkään. “Sanat ovat monipuolisia merkkejä, jotka voivat saada käytössä monia eri merkityksiä. Ratkaisevaa on, minkälaiseen merkitysten verkostoon sana milloinkin kytketään.”

Kirjan erityispiirteenä on uusien kasvojen esittely. Sivuilla käsitellään tavallista laajemmin semantiikan teoriaa kehittäneitä tutkijoita Émile Benveniste, Eugene Nida ja Paul Ricoeur. Toiseksi teoksessa esitellään kolme ajankohtaisen hermeneutiikan teorian avainhenkilöä, nimittäin Anthony Thiselton, Grant Osborne ja Moisés Silva. Näille tutkijoille on tyypillistä keskittyminen erityisesti kielelliseen hermeneutiikkaan.

Teos muodostaa parin Eskolan hetkeä aikaisemmin julkaistulle kirjalle Oikein väärin ymmärretty Raamattu: Pyhien tekstien tulkinnan periaatteista (Perussanoma, 2017). Näistä kirjoista löytyvät niin yksityiskohtaiset teoreettiset tulkinnan perusteet kuin suuri määrä käytännön sovellutuksia.

 

Suomen teologinen instituutti

Kaisaniemenkatu 13 A 4. krs

00100 Helsinki

www.sti.fi

     Iustitia 34 netti
   
Kirja Raamatun tulkinnasta
Scroll to top