IUSTITIA 34, Merkitysten verkossa

Raamatun tulkinnassa olennaista on, mihin merkitysten verkostoon sana kytketään

– uusi kirja tulkinnasta Suomen teologisesta instituutista

 Iustitia 34 netti

  Kirjoittajana: Timo Eskola
  257 sivua, 2018
Teos muodostaa parin Eskolan hetkeä aikaisemmin julkaistulle kirjalle Oikein väärin ymmärretty Raamattu: Pyhien  tekstien tulkinnan periaatteista (Perussanoma, 2017). Näistä kirjoista löytyvät niin yksityiskohtaiset teoreettiset tulkinnan perusteet kuin suuri määrä käytännön sovellutuksia.

Kielellisen käänteen jälkeen syntyneet metodit ovat avanneet ovet uusille näköaloille raamatuntulkinnassa. Tämä ratkaisee sen raamatuntulkintaa usein vaivaavan ongelman, että teorioita on ollut vaikea soveltaa teksteihin. Uuden kirjan päämääränä on avata tulkitsijalle tekstin kielellisiä ja kerronnallisia tasoja niin, että tulkinnan teoriasta olisi apua minkä tahansa Raamatun jakson selittämiselle. Teoksen painopiste on merkitysteoriassa ja metanarratiiveissa.

Kirjan erityispiirteenä on uusien kasvojen esittely. Sivuilla käsitellään tavallista laajemmin semantiikan teoriaa kehittäneitä tutkijoita Émile Benveniste, Eugene Nida ja Paul Ricoeur. Toiseksi teoksessa esitellään kolme ajankohtaisen hermeneutiikan teorian avainhenkilöä, nimittäin Anthony Thiselton, Grant Osborne ja Moisés Silva. Näille tutkijoille on tyypillistä keskittyminen erityisesti kielelliseen hermeneutiikkaan.

Pehmeäkantisen kirjan hinta on 10 € (opiskelijat 5 €). Kirjan voi tilata STI:stä sähköpostilla sti@sti.fi, puhelimitse (09 6689 550) tai noutaa paikan päältä.

IUSTITIA 34, Merkitysten verkossa
Scroll to top