IUSTITIA 35, Kirkon parhaaksi 30 vuotta

 

Kirkon parhaaksi 30 vuotta JUHLAKIRJA

Iustitia 35 netti

Suomen teologinen instituutti on toiminut herätysliikejärjestöjen yhteisenä koulutus- ja tutkimuskeskuksena sekä näiden yhteistyöelimenä kolmen vuosikymmenen ajan. Toiminnan alun iskulause “teologiaa kirkon parhaaksi” pätee yhä tänään. Kokoelman artikkeleissa pohditaan STI:n roolia ja merkitystä kirkon ja teologian kentässä. Kirjoittajien katse on paljolti tulevaisuudessa. Miten luterilaisuus ja kristillinen teologia muuttuvat? Minkälainen teologia vastaa aikamme haasteisiin ja tuo siunauksen kristilliselle seurakunnalle?

Kirjoittajina: Ville Auvinen, Timo Eskola, Sonja Falk, Stig-Olof Fernström, Markus Korri, Virpi Kurvinen, Timo Laato, Matti Liljeqvist, Jukka Malinen, Santeri Marjokorpi, Robert Ojala, Jari Rankinen, Topias Tanskanen, Mikko Tiira, Mika Tuovinen ja Lauri Vartiainen

 297 sivua, 2018

 

STI:n synty sai aikaan kohua ja pelkoakin. Haastetaanko nyt yliopiston opetus? Sen jälkeenkin STI on jakanut mieliä: toiset pitävät sitä toivon merkkinä hajanaisen luterilaisen teologian kentässä Suomessa, toiset kokevat sen hankaloittavan kirkon tai jopa yliopiston toimintaa. Jäsenjärjestöjen palaute on ollut myönteinen. Toiminta ja opetus ovat edistäneet raamatullisen teologian säilymistä ja vahvistumista kotimaassa.

                      Työtä on tehty “kirkon parhaaksi”. Tämä iskulauseemme on saanut vuosien varrella myös kritiikkiä osakseen, koska eräät tahot ovat toisinaan pitäneet STI:tä jonkinlaisena piikkinä kirkon lihassa. Teologisena käsitteenä kirkko tulee kuitenkin määritellä yhtäältä Raamatun ja toisaalta luterilaisten tunnustuskirjojen avulla. Uskonpuhdistajat puhuivat tosi kirkosta, joka on oikea Kristuksen ruumis. Sen rajat tuntee vain Jumala, mutta se toteutuu kirkko-instituutioiden ja sanan julistuksen sekä sakramenttien toimittamisen kautta. Teologisen instituutin työtä on alusta lähtien tehty nimenomaan Kristuksen ruumiin hyväksi. 

                      Lähtökohtana on ollut, että hyvä ja perusteltu raamatullinen teologia koituu aina evankeliumin menestykseksi. Siksi toisena iskulauseena on usein ollut: “Paras vastaus huonolle teologialle on hyvä teologia.” Teologia ei ole koskaan pelkästään pään tietoa. Jos evankeliumi ymmärretään, sisäistetään ja opetetaan oikein, se on myös sielunhoidollista, ruokkivaa ja seurakuntaa rakentavaa. 

                      STI:n luennoilla on kuluneiden vuosien aikana käynyt arvion mukaan noin 1500 eri opiskelijaa, kuka enemmän kuka vähemmän. Tämä tarkoittaa, että paikallisseurakunnissa, järjestöissä, kouluissa, messuyhteisöissä ja lähetystyössä Suomen rajojen ulkopuolella on sadoittain teologeja, joilla on ollut myönteinen yhteys instituutin toimintaan. Uskomme, että instituutin työ on saanut olla siunaukseksi myös kansankirkollemme.

                      Elämme postmodernissa jälkikristillisessä yhteiskunnassa. Tällainen toimintaympäristö tulee vähitellen muuttamaan sekä kirkon työtä että teologian opetusta. Teologiaa tehdään yhä kovenevan vastakkainasettelun puitteissa. Kristinuskoa ollaan siirtämässä pois julkisesta tilasta. Siksi nuoret teologit tarvitsevat entistä tarkempaa ja perusteellisempaa koulutusta tuleviin tehtäviinsä. Leninin suuhun on aikanaan laitettu lause: “Varokaa laihoja pappeja”. Tulevaisuudessa tarvitaan laihoja pappeja, jotka eivät sopeudu postmodernin maailman dionysiseen juhlaan, vaan sitoutuvat evankeliumiin.

                      Niinpä käsillä oleva juhlanumero ei katsokaan vain taaksepäin. Emme jää lepäämään laakereillamme. STI juhlii työn merkeissä. Omistamme tämän Iustitian numeron työtä eteenpäin vieneille pääsihteereillemme: Eero Junkkaala, Leif Nummela, Henrik Perret, Ville Auvinen ja Jari Rankinen.

 

Pehmeäkantisen kirjan hinta on 20 € (opiskelijat 10 €). Kirjan voi tilata STI:stä sähköpostilla sti@sti.fi, puhelimitse (09 6689 550) tai noutaa paikan päältä.

IUSTITIA 35, Kirkon parhaaksi 30 vuotta
Scroll to top