IUSTITIA 37 ”Teologinen testamentti” ja muita esseitä

Iustitia 37 netti

Suomen teologisen instituutin tutkija, dosentti Timo Eskola, on toiminut akateemisen tutkimuksen näköalapaikalla kolmen vuosikymmenen ajan. Kokoelmassa hän arvioi monia dramaattisiakin muutoksia, joita raamatuntutkimuksen kentässä on tässä ajassa tapahtunut.

Artikkelit nostavat esiin työkauden parhaita helmiä. Oppilaille tutuiksi tulleet teemat eksiilin retoriikasta kristologian narratiiveihin esitellään tämän hetken tutkimuksen näkökulmiin soveltaen. Tekstien ja teologian välissä pohditaan lisäksi niin Qumranin merkitystä kuin Christus Victor -teorian mielekkyyttä.

Metodien tuntemattomia taustoja haarukoidan historismista sosiologiaan ja kielellisestä käänteestä semantiikan ja semiotiikan nousuun. Osansa saavat edelleen niin arvokonflikti kuin “kahden korin” teologia. Kokoelman päättää tutkielma ristin teologiasta, kärsimyksestä ja Jumalan selkäpuolesta.

Voit tilata kirjan STI:stä: puh. 09 668 9550 tai kirsi.kuru@sti.fi

Hinta 20 euroa (opiskelijat 15 euroa) + mahdolliset postikulut.

IUSTITIA 37 ”Teologinen testamentti” ja muita esseitä
Scroll to top