Iustitia 38 on julkaistu

Länsimaissa on käynnissä suuria muutoksia ja ideologisia konflikteja, jotka vaikuttavat väistämättä myös kirkkoihin ja teologiaan. Uunituore STI:n julkaisema Iustitia-artikkelikokoelma tutkii kirkoissa, teologiassa ja yhteiskunnissa tapahtuvia muutoksia ja länsimaisiin kirkkoihin vaikuttavia trendejä.

Iustitiassa on kolme katsausta muutokseen länsimaisissa kirkoissa. Kirkkohistorian emeritusprofessori Kaarlo Arffman käsittelee tekstissään Saksan luterilaisuuden nykytilaa ja syitä evankelisen kirkon kuihtumiseen. Emerituskirkkoherra Anders Brogren käy artikkelissaan läpi Ruotsin luterilaisen kirkon viimeisen parin sadan vuoden kirkkohistoriaa ja kehitystä, joka on johtanut kirkon politisoitumiseen. Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä tarkastelee sitä, mitkä tahot ovat olleet suomalaisessa kirkollisessa kentässä muutoksen tienraivaajia ja muutoksen tukijoita ja mitkä puolestaan säilyttäjiä arvomaailman liberalisoitumisen keskellä.

Yleistä arvomaailman muutosta käsitellään myös. Dosentti Timo Eskolan artikkelissa tutkitaan länsimaissa tapahtunutta aatehistoriallista muutosta yhtenäiskulttuurista jälkikristilliseen aikaan. STI:n pääsihteeri Santeri Marjokorpi tarkastelee yhden tämän hetken myydyimmän tietokirjailijan Yuval Noah Hararin teosten kautta ihmiskunnan tulevaisuutta ja erityisesti transhumanismia. Kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka kirjoittaa sukupuoli-ideologiasta ja sen maailmankatsomuksellisista taustaoletuksista. Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsila analysoi kulttuurisotia Yhdysvalloissa Trumpin aikakaudella.

Laajemmista yhteiskunnallisista trendeistä maalaa kuvaa Veritas Forumin koordinaattori Miikka Niiranen, joka pohtii kaupungistumisen haastetta ja muita demografisia trendejä länsimaisille kirkoille ja lähetystyölle. Lisäksi Kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologi Jukka Kääriäinen luo artikkelissaan yleiskatsauksen Aasian lähetyshistoriaan avaten sen merkittävimpiä kehityksiä ja suuntauksia sekä tarkastelee kiinankielisen lähetyksen kehitystä.

Iustitia 38 on erittäin ajankohtainen ja merkittävä katsaus siihen, mitä länsimaisissa kirkoissa tällä hetkellä tapahtuu.

Voit tilata kirjan STI:stä: puh. 09 668 9550 tai kirsi.kuru@sti.fi. Hinta 20 euroa (opiskelijat 15 euroa) + mahdolliset postikulut

Iustitia 38 on julkaistu
Scroll to top