IUSTITIA 5 Johdatus Uuden testamentin teologiaan

IUSTITIA 5 (1994, uudistettu laitos 2021)
Uudistettu laitos Johdatus UT:n teologiaan, Iustitia 5/2021

Timo Eskola

Kun IUSTITIA 5 Johdatus Uuden testamentin teologiaan julkaistiin vuonna 1994, kirja oli tarkoitettu luentojen tueksi. Koska kirjaa on yhä toivottu, emeritus-tutkija Timo Eskolalta pyydettiin päivitetty versio 2021. Voisi tietysti kysyä, mihin kirjaa tarvitaan, kun laajempi “Uuden testamentin narratiivinen teologia” on olemassa. Tämä “johdatus” on lyhyempi oppikirjamainen esitys, jossa pohditaan ensin UT:n teologian kirjoittamisen teoriaa ja sitten pääluvuissa keskustellaan monien tutkijoiden (etenkin Lohsen oppikirjan) kanssa erilaisista näkemyksistä. Kirjaa oli kuitenkin tarpeen päivittää, koska 27 vuodessa ehti tapahtua paljon. Päivitettynä se antaa nyt sopivan yleiskuvan siitä eksegeettisestä keskustelusta, jota Suomessa yhä käydään (Lohsen perinnöllähän kaikki keski-ikäiset pastorit on täällä koulutettu) ja lisäksi teologian myönteinen sisältö tulee esiin kirja kirjalta. Myös kirjallisuusvinkkejä on lisätty. Tästä on hyvä sitten siirtyä laajemman Uuden testamentin narratiivisen teologian pariin. 

    Kirjassa käsitellään esimerkiksi sitä, missä mielessä Apostolien teot on Paavalin puolustuspuhe Rooman oikeudenkäyntiä varten ja miten tuollaisen apologian näkökulma vaikuttaa kirjan tulkintaan. Jaakobin kirjeen kohdalla puolestaan pohditaan sitä, voiko Jaakobin ja Paavalin välisen näennäisen ristiriidan ratkaista. Ja vanhurskauttamisesta löytyy päivitetystä teoksesta Paavalin kohdalta monta lukua. Kirja päättyy ajan henkeen sopivasti nyt päivitettyyn pohdintaan kysymyksestä Uuden testamentin teologisesta yhtenäisyydestä (unity & diversity).  

 

– pdf avautuu kuvaa klikkaamalla –

Iustitia 5

IUSTITIA 5 Johdatus Uuden testamentin teologiaan
Scroll to top