IUSTITIA supplement, Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa

Tilaukset: puh. 09 668 9550 tai kirsi.kuru@sti.fi. Hinta 20 euroa (opiskelijat 15 euroa) + mahdolliset postikulut.

Timo Eskola, Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa
Suomen teologinen instituutti (Iustitia Supplements), Helsinki 2021.

Arvoliberalismin aikakausi on synnyttänyt kovia jännitteitä niin yhteiskunnassa kuin kirkkojen piirissä. Polarisoituminen on ollut voimakasta. Taistelua käydään erityisesti sosiaalisessa mediassa. Yhtäällä ovat perusteettomat pikatuomiot, joiden avulla eri maissa niin tutkijoita kuin taiteilijoita on erotettu viroistaan, ja toisaalla epäilyt vihapuheesta ja maalittamisesta. Elämme aggressiivisen maailman keskellä eikä monillakaan ole vastausta siihen, miten tähän on päädytty.

Dosentti Timo Eskola hakee kirjassaan selitystä länsimaiden aatehistoriallisesta taustasta. Arvokonflikti nousee postmodernin ideologian aallosta. Jotkut ovat puhuneet suoranaisesta arvosodasta, jonka keskellä monet maat tällä hetkellä elävät. Kirjassa käsitellään niin Derridan kehittämää merkityksen purkua kuin Butlerin Hankalan sukupuolen feminismiä. Kirkkojen toiminnan kannalta erityistä tässä asetelmassa on se, että yksi keskeinen jakolinja kulkee kristinuskon kohdalla. Kirkko edustaa monille suurta kertomusta, joka tulee kaataa.

Eskola kiinnittää huomiota siihen, että ajallemme on tyypillistä vaikuttamisen keinojen nopea muuttuminen. Demokraattisen päätöksenteon välineet ovat menettäneet merkitystään. Ne ovat korvautuneet sosiaalisen median keinoilla ja suoralla vaikuttamisella. Arvokonflikti näkyykin erityisesti internetissä. Muuttuneet vaikutuskanavat ovat myös muuttaneet keskustelun luonnetta. Arvoliberalismi on tuonut mukanaan trollaamisen ja mustamaalaamisen.

Olipa kyse Pori Jazzin toimitusjohtajan tai kansanedustaja Päivi Räsäsen tapauksista, tai Yhdysvaltain kongressiin rynnäköineestä QAnon-shamaanista, ideologisten jännitteiden taustat ovat perin saman kaltaisia. Vastaavuutta löytyy myös äärimmäisistä vaikuttamisen keinoista. Jostain syystä suvaitsevaisuutta ja inklusiivisuutta etsivä aikamme on väkivaltaista ja poissulkevaa.

Kiistan aiheet käsittelevät yleensä seksuaalisuuden eri piirteitä. Subjektia korostavalle ajallemme on tyypillistä, että keskustelun ytimessä on kysymys identiteetistä. Sitä korostavat myös ne nimikkeet, joiden alla taistelua käydään: gender-ideologia, inklusivismi, identiteettipolitiikka, woke ja cancel-kulttuuri. Ihmiset hakevat oikeutta yksilön omiin kokemuksiin. Ideologian piirteet näkyvät jo ministeriöissä, Kuntaliiton sivuilla ja THL:n tasa-arvosanastossa.

Vastakkainasettelu ei ole kuitenkaan yksinkertainen. Polarisoitunut keskustelu ei ota yleensä huomioon, että kyse on samalla sananvapaudesta ja usein myös uskonnonvapaudesta. Mitä tehdä, kun kaksi arvoa ajautuvat toisiaan vastaan? Kirjassa haetaan sekä selitystä jännitteille että ratkaisua kunnioittavan vuoropuhelun edistämiseksi.

Dosentti Timo Eskola (teol.tri, fil.tri) on kirjoittanut niin postmodernismista kuin Nietzschen perinnöstä ja julkaissut aatehistorian alueelta muun muassa kirjat Kielen vallankumous ja Merkityksen verkossa. Hänen uusin akateeminen tutkimuksensa Uuden testamentin semiotiikasta julkaistaan kuluvan kevään aikana.

Sitaatteja kirjasta Timo Eskola, Arvosodan aikakausi:

– “Moni elää Suomessakin siinä oletuksessa, että kristillisen näkemyksen hyväksyminen merkitsisi suurin piirtein samaa, kuin paluu taikauskoon tai kreikkalaisten jumaluuksien Zeuksen ja Afroditen maailmaan.”

– “Kun kristillinen ja erityisesti luterilainen kirkko tässä tilanteessa puolustaa perinteistä perhekäsitystä tai avioliittoa naisen ja miehen välisenä liittona, näkemystä luetaan siis burkhan ja patriarkalismin lävitse.”

– “Postmodernismin sisäinen ristiriita paljastuu yksinkertaisesta johtopäätöksestä: sukupuoli ei ole pelkkä rakennelma niin kauan, kun patriarkaattia puretaan.”

– “Kun ‘turvallinen tila’ on ensin saatu yliopistoihin ja koulutuslaitoksiin, se tulee nyt ulottaa koko yhteiskuntaan. Siinä vaiheessa ajatuspoliisit astuvat esiin. Ja kuten monet tutkijat ja kirjailijat ovat huomanneet – kuka tahansa voi hetkessä olla uuden vankileirien saariston laiturilla.”

– “Arvosodan rinnalla elää uskonnollinen konflikti. Postmoderni ideologia on tietyltä osaltaan ateistinen projekti. Sen tarkoitus ei ole vain puolustaa marginaaliryhmiä tai suosia hyvinä pidettyjä arvoja, vaan vastustaa kristinuskoa.”

– “Kysymys kuuluu, kuka on se yritysjohtaja, valtion laitoksen päällikkö, yliopiston rehtori, puolustusvoimien prikaatikenraali, tai ministeriön kansliapäällikkö, joka uskaltaa julkisesti kannattaa YK:n periaatteita ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen lauseita sananvapaudesta? Kuka rohkenee julkilausuman tavoin kyseenalaistamaan sosiaalisen median pikatuomiot Suomessa?”

IUSTITIA supplement, Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa
Scroll to top