IUSTITIA supplement, Kirkkolakijärjestelmän ongelmat

Käsitys kirkosta on viime vuosikymmeninä muuttunut. Syynä tähän on etenkin teologisen ajattelutavan vaihtuminen. Kykeneekö 150 vuotta sitten luotu kirkkolakijärjestelmä edelleen toimimaan kirkon luterilaisen tunnustuksen mukaisen opetuksen suojana? Mitä pitäisi ajatella kansankirkkoajatuksesta ja miten turvata kirkon jäsenten oikeus saada harjoittaa evankelisluterilaista uskoa kirkkonsa tunnustuksen ja opin mukaan?

Professori Pekka Leino on kirkko-oikeuden sekä hallinto-oikeuden dosentti. Hän on toiminut kirkon hallinnon eri juristin tehtävissä tuomiokapitulien lakimiesasessorina, seurakuntayhtymän lakimiehenä, kirkon sopimusvaltuus- kunnassa sekä opetusministeriössä kirkollisasioiden hallitussihteerinä ja kirkolliskokousedustajana.

Leinon aikaisemmat kirkko-oikeudelliset julkaisut ovat:

  • Kirkkolaki vai laki kirkosta (väitöskirja 2002)
  • Kirkko ja perusoikeudet (2003)
  • Kirkon oikeudelliset normit (2005)
  • Teologian väitöskirja (Endast kyrkans egna angelägenheter) hyväksyttiin Åbo Akademissa 2012

 

Kirjan hinta 20 € + postituskulut. Kirja on julkaistu loppusyksystä 2019.

Voit tilata kirjan Suomen teologisesta instituutista

puh. 09 6689 550 tai sti@sti.fi

 

ISS 2019 kansi

IUSTITIA supplement, Kirkkolakijärjestelmän ongelmat
Scroll to top