Artikkelikirjasto

Saarnatekstejä

Saarnatekstien selityksiä

Vanha testamentti

Uusi testamentti

Jeesus-tutkimuksen pääpiirteitä

Paavali-tutkimuksen pääpiirteitä  

Kirjallisuutta Jeesus-tutkimuksen uuteen paradigmaan 

Lyhyt johdatus eksegetiikan historiaan

Kurssi Galatalaiskirjeestä 

  Joensuu1: Timo Eskola   Gal. Johdanto
  Joensuu2: Timo Eskola  Paavalin teologia
  Joensuu3: Timo Eskola  Liittonomismi
  Joensuu4: Timo Eskola  Paavali ja laki
  Joensuu5: Timo Eskola  Paavali ja pelastus  
  Joensuu6: Timo Eskola  Gal 3-5
  Joensuu1: Jari Rankinen    Gal. 1 luku
  Joensuu1: Jari Rankinen  Gal. 2 luku  
  Joensuu3: Jari Rankinen  Gal. 3 luku
  Joensuu4: Jari Rankinen  Gal. 4 luku
  Joensuu5: Jari Rankinen  Gal. 5 luku
  Joensuu6: Jari Rankinen  Gal. 6 luku

UT:n johdanto-oppi

Katsauksia kirjojen syntyyn, ajankohtaan ja sisältöön. Timo Eskola.

1. Evankeliumit ja synoptinen “ongelma”
2. Evankeliumitutkimus ja Jeesuksen sanojen aitouden kriteerit
3. Logia-lähteen luonteesta
4. Matteuksen evankeliumi
5. Markuksen evankeliumi
6. Luukkaan evankeliumi
7. Apostolien teot
8. Johanneksen evankeliumi
9. Paavalin henkilöhistoriasta

10. Paavalin ensimmäinen ja toinen kirje tessalonikalaisille
11. Paavalin kirje galatalaisille
12. Paavalin ensimmäinen ja toinen kirje korinttilaisille
13. Paavalin kirje roomalaisille
14. Paavalin kirje filippiläisille
15. Paavalin kirje kolossalaisille
16. Paavalin kirje efesolaisille
17. Paavalin ensimmäinen ja toinen kirje Timoteukselle
18. Paavalin kirje Titukselle
19. Paavalin kirje Filemonille 

20. Kirje heprealaisille
21. Pietarin kirjeet
22. Jaakobin kirje
23. Juudaksen kirje
24. Johanneksen kirjeet
25. Johanneksen ilmestys

Raamatun ajan maailma

Arkeologiaa

1. Historian Galilea

2. Historian Jerusalem

3. Jerusalemista löytyneet kuningasajan sinetit

4. Hiskian tunneli – Jerusalemin arkeologian ”suurin” (pisin ) löytö

5. Hautalöytöjen makaaberin kiinnostava maailma

6. Oliko Israelin Jumala naimisissa?  Kuntillet Ajrudin piirtokirjoitus ja kysymys ”aserasta” 

7. Daavidin kaupunki ja Salomonin muurit

Juutalaiset ryhmät Uuden testamentin aikana

1. Toisen temppelin ajan juutalaisuus

2. Jerusalemin temppeli ja papisto ajanlaskun alussa

3. Viisauskirjallisuus ja aikakaudelle ominaiset teologiset piirteet

4. Apokalyptikan ajatusmaailma

5. Essealaiset ja Qumran

6. Hasidilainen perinne ja juutalaiset ryhmät fariseuksista selootteihin

Raamatuntulkinta ja hermeneutiikan teoria

Hermeneutiikka Suomessa

Mitä hermeneutiikka on?

1. Mitä hermeneutiikka on ja miten se määritellään?

2. Hermeneutiikka – miten tulkita tekstejä

3. Uskonnolisen kielen luonteesta: tapausesimerkki

4. Semantiikka: kysymys uskonnollisen kielen luonteesta

Tärkeimmät tulkinnan suuntaukset

1. Hermeneutiikka – tulkitsemisen taito

2. Israelin prinssin kruunajaiset. Narratologian näkökulma kristologiaan

3. Onko usko vain moraalia?

4. Onko kirkko luopunut Raamatusta? Raamattuteologian polttava tarve

Raamattu ja oppi

Yhtenäisyyttä vai hajanaisuutta?

Näkökulmia historialliseen metodiin

Eksegetiikka tieteellisenä tutkimuksena

Miten ymmärtää tenttikirjoja

Miten ymmärtää Heikki Räisäsen kirjaa Mitä varhaiset kristityt uskoivat?

Miten ymmärtää Lars Aejmelaeuksen teosta Kristinuskon synty?

Miten ymmärtää Kari Kuulan, Martti Nissisen ja Wille Riekkisen kirjaa Johdatus Raamattuun?

Miten ymmärtää Raimo Hakolan ja Juha Pakkalan kirjaa Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: Arkelogian näkökulmia?

Miten ymmärtää Kari Kuulan kirjaa Paavali – Kristinuskon ensimmäinen teologi?

Heprea ja kreikka

Heprean kertauskurssin materiaalia

2.Aik. 36

Deut. 5-6

Gen. 1

Gen. 2

Gen. 3

Ps. 23  

Kreikkaa

Kreikan kurssi 1.Kor.1-2 analyysi

Kreikan kurssi 1.Joh analyysi

Uskonpuhdituksen juhlavuoden materiaaleja

Uskonpuhdistuksen aikajana

Onko teesien aika ohi?

Simo Kiviranta: Ajankuva reformaation alusta

Kaste ja uudestisyntyminen

STI:n juhlakirjassa Kirkon parhaaksi 30 vuotta (Iustitia 35, 2018) julkaistiin tohtori Timo Laaton artikkeli “Jumalan sana, kaste ja uudestisyntyminen” (s. 164-207). Resensio-artikkelissa Laato arvioi tohtori ja piispa Matti Väisäsen teosta Pelastuksesta osalliseksi (2017). Laaton artikkeli sai palautteekseen Väisäsen pitkähkön vastineen “Kommentteja”. Tähän Laato vastasi puheenvuorolla “Edellisen johdosta lyhyesti”.

Iustitia 35, Timo Laato

Kaste ja uudestisyntyminen, Matti Väisänen

Kaste ja uudestisyntyminen, Timo Laato

Scroll to top