Jumalan kuoleman teologian uusi maihinnousu

 

TIEDOTE

 

13.9.2006

 

 

JUMALAN KUOLEMAN TEOLOGIAN UUSI MAIHINNOUSU

”Nietzsche on noussut kuolleista teologiassa”, toteaa dosentti Timo Eskola Suomen teologisesta instituutista. ”Sata vuotta sitten Jumalan kuolemaa julistivat kristinuskoa vastustavat filosofit. Nyt samaa sanomaa levittävät eri kirkkojen papit ja piispat.” Eskolan mukaan teologinen virtaus on rantautumassa maahamme erityisesti yhdysvaltalaisten teologien mukana.

”Nietzschen Antikristus ei varmaankaan ole aivan ensimmäinen teos, jonka kuvittelisi muuttuvan pappien oppikirjaksi”, sanoo Eskola. ”Postmodernin teologian myötä kuitenkin perinteistä käsitystä Jumalasta ja ylipäätään uskonnosta muutetaan hieman yllättäen juuri nihilismin näkemysten avulla.”

Kirjassaan ”Antikristuksen apostolit – Jumalan kuoleman teologia Nietzschestä Spongiin” Eskola tarkastelee Nietzschen vaikutusta kristilliseen kirkkoon. Jumalan kuoleman teologia tarkoittaa tänä päivänä luopumista persoonallisesta jumaluudesta. Sen lisäksi kristinusko pyritään tulkitsemaan vastakkainasettelussa Raamatun edustaman juutalais-kristillisen orjamoraalin suhteen. Vanhan tilalle nihilismi tarjoaa yli-ihmisen omaa uskontoa, jossa ihminen on jumaluutta arvokkaampi.

Eskolan uusi teos jatkaa siitä, mihin radikalismin teologiaa arvioinut Ateistit alttarilla päättyi. Rationalismin järkeisusko oli tuottanut myyteistä riisumisen ohjelman ja muuttanut uskon lähinnä eettisiksi ihanteiksi. 1960-luvulla astui kuitenkin jotain uutta esiin. Postmodernismin mukana suuret kertomukset kuolivat. Samalla alettiin joissain kirkoissa viettää Jumalan hautajaisia.

Nihilismin yhdistäminen teologiaan on Eskolan mukaan kuitenkin erikoista siksi, että se oli aikanaan Hitlerin ideologien edustaman antisemitismin innoittaja. Natsit kiistivät Jeesuksen juutalaisen opetuksen, hylkäsivät rabbi-Paavalin sovitusopin ja syrjäyttivät Vanhan testamentin kirkossa. Nietzschen ihanteiden mukaisesti sääli oli sairautta. ”Vaikuttaa harkitsemattomalta, että monet Jumalan kuoleman teologit omaksuivat kaiken tämän vain pari vuosikymmentä natsien kukistumisen jälkeen”, toteaa Eskola.

Suomeen tämän teologisen suuntauksen on markkinoinut kiivaista teeseistään tunnettu piispa John Spong. Hän on popularisoinut Jumalan kuoleman teologian pääajatukset tavalliselle seurakuntalaiselle muokattuun asuun. Spongin ajattelussa näkyvät kaikki suuntauksen keskeiset piirteet, kuten persoonallisen Jumalan hylkääminen, kristinuskon kertomuksen kumoaminen sekä sovituksen ja anteeksiantamuksen syrjäyttäminen yli-ihmisen tieltä. Eskolan teos antaa historiallisen selityksen, miksi.

————-
Teos: Timo Eskola, Antikristuksen apostolit – Jumalan kuoleman teologia
Nietzschestä Spongiin. Perussanoma 2006.
Yhteystiedot
: Suomen teologinen instituutti, Kaisaniemenkatu 13 A 4. krs, 00100 Helsinki,
p. 66889 550, sähköposti: timo.eskola@teolinst.fi
Kustantaja: Perussanoma, Kauniainen, p. 5123 910 (arvostelukappaleet)

Jumalan kuoleman teologian uusi maihinnousu
Scroll to top