Kirjallisuutta Jeesus-tutkimuksen uuteen paradigmaan:

Pakkosiirtolaisuus ja uudistus (exile and restoration)

Jeesus-tutkimus on täydellisesti uudistunut 2000-luvulla. Nykyään voidaan puhua kokonaan uudesta paradigmasta, jossa pakkosiirtolaisuuden ja uudistuksen (exile and restoration) tematiikka on noussut keskeiseksi tekijäksi selitettäessä Jeesuksen ohjelmaa ja päämääriä. Tutkija Timo Eskola käy alla läpi kolmisenkymmentä merkittävintä aihetta käsittelevää kirjaa ja artikkelia. Teokset esitellään lyhyesti ja jokaisesta nostetaan esiin sen tuoma kontribuutio aiheen tutkimiseen.

Lue lisää

P.S. Tutustu myös uusiin artikkeleihin Jeesus-tutkimuksen historiasta ja hermeneutiikkaa käsittelevästä kirjallisuudesta.

Kirjallisuutta Jeesus-tutkimuksen uuteen paradigmaan:
Scroll to top