Kommentaarisarjat

Kommentaarisarjoja STI:n kirjastossa (katsaus uudehkoihin UT:n sarjoihin)

* Abingdon New Testament Commentaries: Ed. V.P. Furnish. Uusi sarja osin jo valmis. (Keck, Gaventa, Senior, Tannehill, Pfitzner, Hay).

* The Anchor Bible: Kaikki kommentaarit ovat saatavilla joko STI:stä tai tiedekunnan kirjastosta. Vanhempi sarja, jossa kirjoittajista osa on protestantteja, osa katolilaisia.

* Ancient Christian Commentary on Scripture: Kaikki pääkirjeiden ja evankeliumien kommentaarit ovat jo ilmestyneet. Kommentaariin on koottu kirkkoisien kommentteja teksteistä.

* Baker Exegetical Commentaries on the New Testament: Ed. Moisés Silva. Uudehko laaja “evangelical” -suunnan sarja. Varsin perusteellinen. (Schreiner, Silva, Osborne, Thielman, Bock, Turner).

* Blackwell Bible Commentaries: Paavalin pääkirjeistä Room. ja Gal. ilmestyneet; muista Luuk. ja Ap.t. Sarjan ideana on reseptiohistoria (“Galatians Through the Centuries”).

* Brazos Theological Commentary on the Bible: Sarja, jossa eksegetiikan ja dogmatiikan näköaloja yhdistetään (prof. Saarisen Filemon-kommentaari ilmestynyt).

* Concordia Commentary Series: Selkeän luterilaisen identiteetin omaavia yksittäisiä kommentaareja myös Paavalin kirjeistä (St. Louis). Uudehko sarja joka täydentyy vähitellen.

* Cornerstone Biblical Commentary (Tyndale): Ed. P.W. Comfort/ UT: Grant Osborne. Tässäkin ote on “evangelical”. Pohjana New Living Translation. Homileettista antia. (Bock, Turner, Osborne, Baker, Martin).

* Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament: Vanhempi sarja EKK, nimen mukaisesti sekä protestantteja että katolilaisia kirjoittajia. Osan yleisote liberaali, osa painottuu lingvistisesti.

* Hermeneia: Yhdysvaltojen näyttävin lingvistinen/retorinen kommentaarisarja. Osa teoksista käännetty saksasta. Taso ja teloginen suuntaus vaihtelevat teoksittain. Hyvä Room. kommentaari (Jewett).

* Kretzmann: Popular Commentary of the Bible/NT: Klassinen luterilainen ns. homileettinen kommentaari (St. Louis). Hyvä näkökulma standardiin luterilaiseen tulkintaan.

* The New International Commentary on the New Testament: Ed. G.D. Fee. Yksi suurimmista “evangelical” -suunnan sarjoista. Kirjoittajat suuntauksen nimekkäimpiä, kuten myös seuraavassa. (Bruce, France, Moo, Marshall, Lane, Mounce, Fee).

* The New International Greek Testament Commentary: Eds. I.H. Marshall & D.A. Hagner. Edellistä vielä astetta akateemisempi ja laajempi. Ehkä paras uusista sarjoista. (Marshall, Longenecker, Thiselton, Bruce, Dunn, Wanamaker, France, Nolland).

* Paideia: Commentaries on the New Testament: Ed. M.C. Parsons & C.H. Talbert. Taitava uusi sarja. Kiinnittää huomiota retoriikkaan ja narratologiaan. (Parsons, Talbert, Longenecker, Collins, Matera, Thompson).

* The Pillar New Testament Commentary: D.A. Carsonin toimittama uusi “evangelical” -suunnan sarja. Tässäkin varsin laajoja kommentaareja. (Seifrid, Kruse, Green, Edwards, Moo, Morris, Peterson, Hansen, Ciampa).

* The Two Horizons Old Testament / New Testament Commentary (2005 -): Tulkintahistoriaa (“kaksi horisonttia”) arvioiva uusi kommentaarisarja, julkaisu aluillaan.

* Uusi selitysopillinen sarja (Jukka Thurén): Sley-kirjat/Arkki. Suomalainen professori Thurénin kirjoittama sarja. Painotuksena kielellinen selittäminen. Ottaa kantaa raamatunkäännökseen.

* Witherington, Ben III: Sosio-retorisia kommentaareja UT:n kirjoista. Joitain osia tiedekunnassa, koko sarja löytyy STI:stä.

* Word Biblical Commentary: Laajimpia uudehkoista eksegeettisistä kommentaarisarjoista, tosin nyt jo vähän ikääkin. Käy myös keskustelua tulkintahistorian kanssa.

* The Wycliffe Exegetical Commentary: Ed. K. Baker. Vielä yksi sarja, jossa kirjoittajina toimivat kuuluisat “evangelical” -suunnan eksegeetit. (Moo, Silva, Thomas).

* Zondervan Exegetical Commentary: Ed. C. E. Arnold. Uusi kunnianhimoinen sarja “evangelical” -lähtökohdista. Kilpailee NIGTC:n kanssa uuden standardin asemasta Wordin jälkeen. (Osborne, Pao, Garland, Blomberg, Schnabel, Schreiner).

* Saksaksi luterilaisia: Schlatterin sarja ja Bibel-Kommentar: EditionC. Jos kielitaitoa riittää, vanha Schlatter on teologisesti hyvä ja uudempi B-K tarjoaa luterilaista hermeneutiikkaa.

* Suomalaisia “kansankommentaareja” (hyviä raamattutunnin valmistamiseen); valikoima:

– Matt. Erkki Ranta: Viesti vuorilta.

– Mark. Teuvo Riikonen: Heti matkaan.

– Luuk. Erkki Ranta: Sanoma suuresta ilosta.

– Joh. Erkki Ranta. Valo loistaa pimeydestä.

– Ap.t. Erkki Ranta: Ilosanoma yli rajojen.

– Room. Timo Eskola: Evankeliumi Paavalin mukaan.

– Gal. Liisi Jokiranta: Vapauteen / Olavi Peltola: Ainutlaatuinen evankeliumi.

– Ef. Liisi Jokiranta: Jumalan suuri suunnitelma.

– Fil. Juhani Lindgren: Ilon lähteellä.

– Tessal. Leif Nummela: Laskettu aika.

– Ilm. Erkki Ranta: Karitsa ja leijona.

* Yksittäisiä sosio-retorisia kommentaareja:

– Eerdmans: Socio-Rhetorical Commentary (Keener jne.)

– Fortress: Social-Science Commentary (Malina ja Pilch; Malinalta monta)

* Katolisia sarjoja:

Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament: Vanha katolinen sarja. Pääpaino tekstin sisällön selittämisessä.

Catholic Commentary on Sacred Scripture: Ed. P.S. Williamson. Uudempi eksegeettinen sarja.

Sacra Pagina: Ed. D.J. Harrington. Uusimpia katolisia sarjoja. Pyrkimys syvälliseen tekstin ymmärtämiseen.

* Kristinusko ja juutalaisuus:

A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica: John Lightfoot. Kuuluisa sarja vuodelta 1859.

– Strack – Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash. 1926. Paras apuväline haettaessa UT:n rinnakkaisuuksia juutalaiseen kirjallisuuteen.

The Jewish Annotated New Testament (ed. Levine), tulossa. Selitysraamattu, jonka kommenteissa selvennetään juutalaisia uskomuksia ja tapoja tekstin taustalla.

Kommentaarisarjat
Scroll to top