Yksitoista järjestöjen ja herätysliikkeiden johtajaa otti kantaa

Yksitoista kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden johtajaa otti kantaa neljän kirkkoherran kirjoitukseen Kirkko ja Pride-kampanja? Kannanotto on tässä:

Yhdymme kirjoitukseen ja tuemme kirkkoherroja

Neljä kirkkoherraa ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen jäsentä julkaisi Itä-Savo -lehdessä hyvän kirjoituksen otsikolla Kirkko ja Pride-kampanja?
          Yhdymme kirjoituksen analyysiin, huoleen, kehotukseen ja rohkaisuun ja haluamme antaa tukemme näille rohkeille kirkkoherroille. Kirjoitus on tässä alla. Olemme kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden johtajia.

Jari Rankinen, pääsihteeri, Suomen teologinen instituutti
Stig-Erik Enkvist, toiminnanjohtaja, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund
Albert Häggblom, verksamhetsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Timo Laato, TT, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys
Jussi Miettinen, pääsihteeri, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys
Pekka Mäkipää, lähetysjohtaja, Lähetysyhdistys Kylväjä
Jukka Paananen, lähetysjohtaja, Lähetysyhdistys Rauhan Sana
Eeva Pouke, toiminnanjohtaja, Uusheräys
Tom Säilä, toiminnanjohtaja, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Mika Tuovinen, lähetysjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Lauri Vartiainen, toiminnanjohtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö

***

Kirkko ja Pride-kampanja?

Viime päivinä seurakuntalaisia on pöyristyttänyt tieto siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ryhtynyt Helsinki Pride -tapahtuman viralliseksi tukijaksi. Päätöksen tästä on tehnyt kirkkohallituksen johtoryhmä. Kansliapäällikkö Pekka Huokuna perustelee osallistumista näin: ”Helsinki Priden kumppanien teema ’avoin kaikille’ on sopusoinnussa sen kanssa, että myös kirkon perussanoma armosta ja rakkaudesta on tarkoitettu jokaiselle ja että kirkossa on tilaa kaikille.”

Pitää tietenkin paikkansa, että kirkon sanoma on tarkoitettu jokaiselle, sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Tästä huolimatta ei voida sivuuttaa sitä tosiasiaa, että Setan järjestämän Pride-kulkueen taustalla vaikuttaa gender-ideologia, joka on selkeästi vastoin Raamatun, Kristuksen kirkon yhteisen Tradition ja oman kirkkomme opetusta ihmisestä, avioliitosta ja seksuaalietiikasta.
          On selvää, että kirkkohallituksen johtoryhmä on ylittänyt valtuutensa ja kävellyt yli Raamatun sanan ja kirkolliskokouksen. Johtoryhmä ei voi tehdä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa koskevia päätöksiä.
          Seurakuntiemme teologiasta ja hengellisestä elämästä vastaavina viranhaltijoina ja kirkolliskokousedustajina sanoudumme irti Pride-kampanjasta. Silti seurakunnissamme on edelleen tilaa kaikille, sukupuolesta, poliittisesta vakaumuksesta, rodusta, yhteiskunnallisesta asemasta ja seksuaalisesta suuntautumi-sesta riippumatta.

Seurakuntalaisten pöyristyminen on ymmärrettävää, kuten myös se, että monet harkitsevat kirkosta eroamista Pride-jupakan vuoksi. Mielestämme kirkosta eroaminen ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu. Kirkkohistorian perusteella ei ole mitenkään erikoista, että jokin vieras ideologia pyrkii soluttautumaan kirkkoon.
          Monet kerrat sellainen on myös onnistunut, maallisten vallanpitäjien ja heidän kirkollisten kannattajiensa avustuksella. Jos uskovat olisivat silloin eronneet kirkosta, mitä siitä olisi seurannut? Se, että meillä ei enää aikoihin olisi ollut Kristuksen kirkkoa eikä hänestä kertovaa evankeliumia.

Kehotamme kaikkia kristittyjä muistamaan seuraavat Raamatun sanat: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” (Room. 12:2). Jo melko vähäinen Raamatun tutkiminen osoittaa, että gender-ideologia ei ole Jumalan tahdon mukaista.

Sammeli Juntunen, Savonlinnan srk:n kirkkoherra
Arto Antturi, Pitäjänmäen srk:n kirkkoherra
Jari Kemppainen, Pälkäneen srk:n kirkkoherra
Heikki Pelkonen, Launeen srk:n kirkkoherra

Yksitoista järjestöjen ja herätysliikkeiden johtajaa otti kantaa
Scroll to top