STI kesäkurssi

Eero Junkkaala 2.9.1999

Pastorin/lehtorin armolahjat

"Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan." Luuk 12:48

"Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan." Matt 25:15

"Veljeni, kovin monen teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin." Jaak 3:1

"Seurakunnan kaitsijan tulee olla ... taitava opettamaan." 1 Tim 3:2

"Lue (seurakunnalle pyhiä kirjoituksia), kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen." 1 Tim 4:13

"Älä laiminlyö armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettain sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi... valvo itseäsi ja opetustasi." 1 Tim 4:1416

"Muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi.

Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen.

Älä siis häpeä todistaa Herrastamme... 2 Tim 1:68

"...leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi nimi merkitsee: rohkaisija." Apt 4:36 (ks. myös 9:27, 11:2226 ja 15:37)
 

Pastorin/lehtorin armolahjoja ovat siis erityisesti julistamiseen, opettamiseen, oppien arvostelemiseen, johtamiseen sekä sielunhoitoon liittyvät lahjat. Haittaa ei ole musiikin, palvelemisen ja avustamisen lahjoistakaan. Joillain äärettömän harvoilla on lisäksi naimattomuuden lahja.

Kaikkia lahjoja on harjoitettava ja niiden käytössä kasvettava. On tehtävä työtä oman itsensä kehittämisessä ja suostuttava oppimaan toisten arvostelusta. On tärkeää kasvaa sekä terveessä itsetunnossa että nöyryydessä.