SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI

Eero Junkkaala 15.9.99

KREATIONISMI / EVOLUUTIO

Referaatti kirjasta

Derek Burke (ed.), Creation and Evolution. 7 prominent Christians debate today´s issues. Serie: When Christians Disagree, ed. by Oliver R. Barclay. Inter-Varsity Press, Leicester 1985.

Kirjassa teemasta keskustelee seitsemän kristittyä tiedemiestä, joista jokainen uskoo, että Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle, että Adam ja Eeva ovat historiallisia henkilöitä ja syntiinlankeemus historiallinen tosiasia. Näistä osa vastustaa evoluutioteoriaa, ja osa pitää sitä yhteensopivana Raamatun ilmoituksen kanssa. Kukin kirjoittaa artikkelin omasta näkökulmastaan, ja toisella kannalla oleva kirjoittaa kommenttipuheenvuoron. Näin jokainen saa perustella oman kantansa ja vastustaa eri mieltä olevan puheenvuoroa. Kirjan toimittaja kirjoittaa ensin avausteesit, joihin artikkelien kirjoittajat voivat ottaa kantaa.

Referoin seuraavassa muutaman artikkelin kirjasta siten, että jätän suuren määrän tieteellistä terminologiaa kirjan lehdille. Pyrin nostamaan esiin meidän kannaltamme oleellisimmat argumentit kummaltakin puolelta.
 
 

Kirjan toimittajan avausteesit, joiden pohjalta keskustelu voi käynnistyä: Kysymys maailman iästä

G. Fraser

1. Kallioperän todistusaineisto

      Maailman kallioperästä 80 % on kerrostunutta kalliota. Ajoitusperustana geologi käyttää analogiaa nykyisestä kehityksestä, vaikka ei ajattelekaan, että kaikki kehitys tapahtuisi samalla nopeudella. Hän ottaa huomioon myös erilaisten katastrofien mahdollisuuden. Nykyisen vertauskohdan antavat esim. jokien suistoihin kertyvät maakerrokset. (vrt. myös tippukiviluolat tai Maktesh Ramon –kraa-terin muodostelma. EJ:n huom.). Normaalisti alempana on vanhempi kerros, mutta tilanne voi olla myös vuorten poimuttumisen vuoksi täsmälleen päinvastainen, kuten on laita lukuisissa vuoristovyöhykkeissä ympäri maailmaa. Kallioperässä olevasta vulkaanisesta materiaalista ja siitä syntyneistä mineraaleista voidaan laboratoriossa prosesseja toistamalla arvioida ikä, esim. jotkin graniitit arvioidaan näin miljoonan vuoden ikäiseksi.
2. Fossiilien todistusaineisto
      Edellinen materiaali on täysin riippumaton fossiiliaineistosta. Tässäkin voidaan operoida analogiaperiaatteella, ottamalla mallia esim. riutoissa olevista sedimenttikerrostumista löydetyistä fossiileista. Fossiilit korreloivat hyvin myös kallioperän iän kanssa, vaikka niitä arvioidaan eri kriteereillä. Toinen oleellinen seikka aiheemme kannalta on, että fossiilit kertovat kehityksestä alemmista elämänmuodoista (jotka nekin ovat jo hyvin erikoistuneita) kohti monimutkaisempia muotoja. On kuitenkin huomionarvoista, että kehitys ei ole vähittäistä vaan hyppäyksenomaista: korkeammat elämänmuodot ilmaantuvat yhtäkkiä. Olisiko kysymys tyhjästä luomisesta? Kristittynä näen tässä Jumalan ihmeitä, jotka eivät ole lainkaan pienempiä kuin puhe äkillisestä luomisesta.
3. Radiometrisen ajoituksen todistusaineisto Kallioperän mineraaleissa on tiettyjä atomeja (isotooppeja), jotka puolittuvat tietyssä ajassa. Kallion radioaktiiviset atomit muodostavat siis geologisen kellon. Tärkeimmät radioisotoopit ovat potassium (K), rubidium (Rb), uraani (U) ja hiili (C, carbon). Esim. rubidiumin puoliintumisaika on 4 800 miljoonaa vuotta, mutta hiilen vain 5 570 vuotta. Periaatteessa menetelmä on yksinkertainen, mutta käytännössä siihen sisältyy paljon vaikeuksia ja virhemahdollisuuksia. Näitä voidaan eliminoida esim. vertaamalla eri "kelloilla" saatuja tuloksia tai siten että, verrataan niitä kallioperän eroosiomuodostumiseen.

Kaikki kolme erilaista ajoittamiskeinoa antavat saman tuloksen: maapallo on äärimmäisen vanha.

Huomautuksia muutamiin vastaväitteisiin "Tulvateorian" mukaan sedimenttikerrokset ovat syntyneet vedenpaisumuksen aikana. On aivan selvää, että tätä teoriaa on äärimmäisen vaikea sovittaa normaalin geologian ja paleontologian kanssa. Olisi hylättävä mm. teoria maan ja veden vuorovaikutuksesta, suurista ilmastonmuutoksista, jääkausista, eroosion kuluttavasta vaikutuksesta jne. Tulee myös hyvin vaikeaksi selittää maaperässä olevien luonnonvarojen synty. Myös fossiilien kehitys jää ongelmaksi. Miksi esim. merieliöiden fossiilit ovat alimpana, vaikka niiden tulvateorian mukaan pitäisi olla ylimmissä kerroksissa, koska ne kykenivät uimaan?

Toisen teorian mukaan maapallo luotiin heti sellaiseksi, että se näyttää vanhalta, vaikka onkin nuori. Tämä "näennäisen iän" teoria kohtaa myös suuria vaikeuksia. Siinä on myös jonkinlaisen Jumalan tekemän huijauksen maku. Tiedämme, että laavan jäähtyminen kestää muutamia päiviä, mutta suuren graniitin kristallisoituminen yli miljoona vuotta. Jos hyväksymme edellisen mutta kiellämme jälkimmäisen, meidän tieteen tekemiseltämme putoaa pohja pois. Jos taas kaikki prosessit nopeutetaan yhtä paljon, niin laavan pitäisi jäähtyä mikrosekunneissa.

Lopuksi: Minulle kristittynä koko luomisprosessi on suuri Jumalan ihme. Ei ole mitään perusteita olettaa, että Jumalan tekojen pitäisi aina olla nopeita ja ne eivät saisi sisältää kehitystä. E.H. Andrewsin vastaus ja omat teesit Mielestäni tulvateoriaa ei ole käsitelty oikein, eivätkä muutkaan Fraserin teoriat vakuuta minua. Ihmeiden täytyy saada olla ihmeitä, eikä niitä pidä selittää pois.

Aluksi hyödyllinen vertaus: Löydän puutarhastani omenapuun alta maasta omenan. Todennäköisin selitys on, että se on tuulen pudottama. Mutta tämä ei ole ainoa mahdollinen selitys. Olisi mahdollista myös, että joku pikkupoika olisi varastanut omenan, vienyt sen kotiinsa, mutta äitinsä pyynnöstä tuonut sitten takaisin omenapuun alle. Tuuliteoria on todennäköisempi, koska se edellyttää vähemmän oletuksia. Pikkupoikateoria edellyttää liian paljon oletuksia, ja on siksi epätodennäköinen. Normaali tieteellinen logiikka päättelee, että on hyväksyttävä teoria, joka vaatii vähiten oletuksia. Vaikka siis tällainen selitys on harvoin ainoa mahdollinen, se on kuitenkin todennäköisin ja siis eniten tosi.

On kiistämätöntä, että uniformitaristinen geologia (teoria maapallon pitkästä iästä) sisältää vähemmän oletuksia ja on sen tähden todennäköisempi. Mutta palatkaamme puutarhaan. Olettakaamme, että tarkkaan tutkiessani löydän omenasta pienet hampaan jäljet. Tämä lisähavainto muuttaa kuvaa dramaattisesti, sillä pikkupoikateoria tulee hetkessä paljon todennäköisemmäksi. Siis vaikka tuuliteoria tarvitsee vähemmän oletuksia, se ei kykene selittämään kaikkia yksityiskohtia. Todempi teoria on se, joka kykenee selittämään kaikki yksityiskohdat. Voisimme tietenkin vielä väittää, että koska tuuliteorian täytyy olla oikea ja jos hampaanjäljet eivät sovi siihen, ne eivät voi olla hampaanjälkiä vaan esim. madon reikiä.

Kreationistit syyttävät uniformitaristeja siitä, että nämä eivät ota huomioon kaikkia "hampaanjälkiä". Pääasiassa on kyse kahdesta asiasta. Ensiksikin on tieteellistä evidenssiä, joka sotii uniformitarismia vastaan ja toiseksi tärkeä "hampaanjälki" on Raamatun todistus, joka opettaa, että maailman ikä on nuori.

Ajoitettaessa kallioperää oletetaan yleensä, että olosuhteet ovat pysyneet suunnilleen samanlaisina aina. Tämä on yksinkertaisin oletus, mutta ei välttämättä oikea. Jos olosuhteet ovat olleet ratkaisevasti toisenlaisia, niin kaikki laskelmat heittävät. Sitä paitsi eri laskentamenetelmillä tullaan totaalisesti erilaisiin tuloksiin, jotka voivat vaihdella jopa sadasta vuodesta 260 miljoonaan vuoteen. Mitä menetelmää siis pitäisi käyttää?

Surtseyn saari Islannissa on hyvä esimerkki siitä, että muutamassa kuukaudessa tulivuoren purkautuessa syntyi saari, jollaisen syntymiseen tavallisesti on oletettu kuluneen vuosisatoja tai -miljoonia.

Valtamerten pohjassa pitäisi olla nikkeliä paljon enemmän ja kuun pinnalla pölyä, jos maailma olisi niin vanha kuin väitetään.

Seuraavaksi osoitetaan melko monin sanoin, että radiometrinen ajoitus-järjestelmä on hyvin epäluotettava.

Lopuksi voisin todeta, että mikään kirjoittamastani ei todista, että maa on nuori eikä välttämättä kumoa sen pitkää ikää. Se mitä olen pyrkinyt todistamaan on, että kysymys on edelleen avoin ja että usko maapallon lyhyeen ikään on loogisesti mahdollinen.

Yhteenvedettynä: maapallo luotiin "täysi-ikäiseksi" niin, että Adam oli, sanokaamme 25-vuotias, vaikka häntä ei eilen vielä ollut. Näin myös radioaktiiviset kellot voivat mitata miljoonia vuosia, vaikka kaikki luotiin vasta äsken. Voidaan tietenkin kysyä, miksi Jumala olisi tehnyt tällaisen "huijauksen"? Mutta hän onkin salannut asiat viisailta ja ilmoittanut ne lapsenmielisille!

Lopulta pääargumentiksi jää Raamatun todistus.
 
 

Fraserin vastaus Andrewsille Professori Andrews pyrkii antamaan kuvan, että geologisen prosessin nopeus on hyvin epävarma, koska esim. Surtseyn saarella kaikki tapahtui nopeasti. Kuitenkin normaalissa tieteessä ei voida noudattaa muuta kuin normaalien fysiikan lakien mukaista laskemista. Jokainen geologi tietää, että joskus kuten Surtseyllä prosessi on nopeampi. Näistä mahdollisista poikkeamista ei voida tehdä sääntöä, eikä niitä tarvitse pitää sen "jumalallisempana" kuin normaalien fysiikan lakien mukaista tapahtumista.

Radiometristen mittausten kritiikki oli myös puutteellista. Se on paljon paremmin perusteltua kuin Andrews antaa ymmärtää. Ajoituksia ei myöskään määritellä ainoastaan sen perusteella vaan usean, toisistaan riippumattoman mittarin perusteella.

Prof. Andrewin lausunto "täysi-ikäiseksi" luodusta maailmasta on huomionarvoinen. Koska kaikki luotiin valmiiksi, eikä ole ollut mitään prosessia, niin tämä merkitsee, että maapallolla ei ole mitään todellista historiaa. Kuitenkin Genesis 1 korostaa luomisen historiallista luonnetta. Mielestäni luominen pitää ottaa kirjaimellisemmin, koska Jumala toimii historiassa (myös itse lihaksi tulleena).

Evoluutio tieteellisenä teoriana

R. J. Berry

Johdannoksi

Ei-kristityt ihmettelevät usein, miksi jotkut kristityt vastustavat niin jyrkästi evoluutiota. He pitävät tätä osoituksena siitä, että kristityt eivät ota todellisuutta vakavasti ja että kristittyjen Jumalalla ei ole mitään tekemistä todellisen elämän kanssa. Tästä syystä on tärkeää osoittaa, miten Raamattuun luottavien kristittyjenkin mielipiteet asiassa jakautuvat. On siis kysyttävä, voivatko Jumalan yliluonnolliset teot olla sellaisia, joita me voimme tutkia. Kristityt riippumatta suhteestaan evoluutioon yleensä ajattelevat, että Jumala on puuttunut tämän maailman kulkuun. Suurin ihme on Jeesuksen ihmiseksi tulo. Sehän tapahtui neitseellistä sikiämistä lukuun ottamatta täysin "inhimillisesti", eli normaalien luonnonlakien mukaan. Oireellista on, että Jeesuksen vastustajat eivät hyväksyneet tätä, kun he sanoivat, että tietävät, mistä Jeesus on tullut, mutta kun Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee (Joh. 7:27).

Seuraavaksi on kysyttävä: onko Jumalan toiminta sellaista, että se aina rikkoo luonnonlait vai käyttääkö hän myös prosesseja, joita voidaan tutkia? Usein on väitetty, että jos jollekin tapahtumalle löytyy syy (causa), se automaattisesti sulkee pois Jumalan vaikutuksen. Miten on esim. viljan kylvön ja leikkaamisen laita? Tietenkin monella tapahtumalla on useitakin vaikuttavia syitä, eivätkä ne kaikki sulje toisiaan pois.

Eräänä esimerkkinä voi pohtia Kaislameren ylitystä (2 Moos. 14). Siinä kerrotaan voimakkaan itätuulen ajaneen veden pois israelilaisten edestä. Egyptissä puhaltaa tavallisesti länsituuli. Nyt poikkeuksellinen tuuli juuri täsmällisenä aikana oli Jumalan ihme. Kuitenkin kyseessä mahdollisesti oli luonnonlakien mukainen tapahtuma. Luonnollisesti on sellaisiakin ihmeitä, joihin ei tällaista syy-yhteyttä löydy. Voimme todeta, että ilmiöt joille löytyy "luonnollinen" selitys, eivät välttämättä ole vähemmän Jumalan ihmeellistä toimintaa kuin ne, joihin ei löydy.

Tähän asti olemme ainoastaan sanoneet sen, että luominen nopeasti on mahdollista Jumalalle, mutta se ei välttämättä ole sen jumalallisempaa kuin luominen pitkän ajan kuluessa. On myös todettava, että maailma ei ole sellainen, kuin se on joskus ollut. Täällä on ollut dinosauruksia, on ollut valtavia metsiä, joista on syntynyt kivihiilimuodostelmat, mannerten ja merten rajat ovat muuttuneet jne. Siis jonkinlaisia muutosprosesseja on joka tapauksessa ollut, joten siis Jumala voi käyttää myös tällaista tapaa.
 
 

Entä sitten evoluutio? Minun vastaukseni on, että se on ollut Jumalan menetelmä oman tarkoituksensa toteuttamiseksi. On tärkeää erottaa evoluutioteoria evolutionismista. Esiteltyään pitkään evoluutioteoriaa ja mutaatioiden elinmahdollisuuksia tekijä toteaa sen olevan paras tähänastinen selitysmalli ja kysyy, miksi se ei olisi juuri Jumalan toimintatapa. "Suuret ovat Herran teot. Joka niitä rakastaa, tutkii niitä." (Ps. 111:2).

Evoluutioteorian vastustajat sanovat, että muuntelua tapahtuu vain lajin sisällä, ei lajista toiseen. Tämä on harhaanjohtavaa, sillä "puuttuvia renkaita" kyllä löytyy. Tässä kannattaa mainita herätyskristilliseen (evangelical) lehteen kirjoittaneen Cuffeyn luetteloimat ja dokumentoimat monta sataa esimerkkitapausta. Toisaalta on täysin odotettavissa, että niiden esiintyminen on harvinaista ja siihen nähden niitä on löytynyt jopa yllättävän paljon. Kristityistä evoluutioteorian kannattajista osa on sitä mieltä, että Jumala on tehnyt erillisinä luomistekoina eläinten ja kasvien päälajit, mutta osa ajattelee, että sana luoda (bara) tarkoittaa, että elämä on luotu vain kerran.
 
 

Kysymys ihmisen alkuperästä Nykyisen käsityksen mukaan Homo sapiens on ollut maapallolla yli miljoona vuotta. Jumalan luodessa ihmisen ei korosteta, että ihminen erosi muusta luomakunnasta anatomisesti tai fysiologisesti (hänethän tehtiin tomusta, siis olemassa olevasta aineesta), vaan häneen puhallettiin Jumalan henki. Kristityllä ei pitäisi olla mitään ongelmaa pohdittaessa muinaisia ihmisfossiileja, sillä Jumala teki ihmisen jo olemassa olevasta materiaalista, siis esim. ihmisapinoista.

Kuka Adam oli? Uuden testamentin mukaan hän oli historiallinen henkilö. Genesis kuvaa hänet neoliittisen ajan maanviljelijäksi Lähi-idässä. Tällöin hän olisi elänyt 10–20 000 vuotta sitten, jääkausien vetäydyttyä. Hän ei kuitenkaan olisi koko ihmiskunnan kantaisä fysiologisesti, sillä myös Amerikassa ja Australiassa oli tuolloin ihmisiä. Jos taas häntä on pidettävä koko ihmissuvun kantaisänä, hän olisi elänyt vähintään 100 000 tai todennäköisemmin 200 000 vuotta sitten. Nämä ovat kaikki pelkkiä spekulaatioita. Pidämme kuitenkin kiinni sekä Adamin että syntiinlankeemuksen historiallisuudesta. Lankeemus oli hengellinen irtautuminen Jumalan tahdosta, joka johti hengelliseen kuolemaan. Fyysinen kuolema oli luomakunnassa jo ennen tätä.

Mielestäni sekä Raamatun kertomuksen pakottaminen maailman lyhyeen ikään että toisaalta tieteellinen humanismi sulkevat Jumalan ulkopuolelle. Lukiessamme Genesis 1:tä näemme majesteetillisen Jumalan toiminnassa, mutta meille ei kerrota itse prosessia.

Ylivoimaisesti suurin osa biologeista pitää kehitysoppia oikeana selitysmallina. On älyllisesti harhaanjohtavaa sanoa, että biologinen evoluutio ei olisi voinut aikaansaada nykyisenkaltaista kehitystä.
 
 

V. Wrightin vastaus Berrylle ja oma esitys

Vastaus

Berry on epäjohdonmukainen siinä, että pitää evoluutiota teoriana, mutta toisaalta sanoo, että emme tiedä, miten kaikki on tapahtunut. Lajien välisestä evoluutiosta puhuminen ei myöskään ole reilua, jos kysymys on vain bakteereista tai pikkuhyönteisistä. Kuinka tiikeristä tuli tiikeri ja ihmisestä ihminen? Berry puhuu asteittaisesta kehityksestä, mutta monet evolutionistit kieltävät tämän. Ja miksi puhua siitä, että muutosten löytyminen on harvinaista, koska oli pitänyt tapahtua miljoonia tällaisia? Lopulta oleellista on kysymys auktoriteetista. Berry lukee Gen.1:tä evolutionististen lasien läpi, minä otan tekstin sellaisena kuin se on. Kukaan ei kiistä, etteikö Jumala olisi voinut käyttää evoluutiota luomisen välineenä, mutta kysymys kuuluu: tekikö hän niin? Me emme ole keskustelemassa Raamatun tulkinnasta vaan siitä, otammeko Raamatun Jumalan sanana. Oma puheenvuoro Ihmisen kehityksen evoluutiomalli asetetaan nykyään hyvin vakavasti kyseenalaiseksi. Se sisältää paljon erilaisia vaikeuksia, kuten esim. sen, että kehitys nelijalkaisesta kahdella jalalla kulkevaksi on mahdoton, koska välimuotovaihe on täysin toimimaton. Paleontologian piirissä monet primitiivisen ihmisen rekonstruktiot ovat enemmän tekijän mielikuvitusta kuin tieteellisiä havaintoja. Edelleen ongelma on brontosauruksen ja ihmisen jalanjälkien samanaikainen esiintyminen texasilaisessa joenuomassa.

Puuttuvia välimuotoja ei ole löydetty. Evoluutioteorian kannattajien voimakkaimpia perusteita on sellaiset ihmisen elimet, joille ei löydy käyttöä. Näiden on ajateltu olevan peräisin alkeellisimmista eläimistä. Nyt tiedemiehet ovat kuitenkin löytäneet näille omia merkityksiä.

Raamatun mukaan ihminen on Jumalan erityinen luomistyö. Ihminen eroaa ratkaisevasti muusta luomakunnasta fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti. Esim. puhekieli erottaa ihmisen ratkaisevasti eläimistä, joille se ei ole mahdollinen.

Eräs tämän ajan tragedia on tieteelle annettu ylivalta. Luullaan, että se on vapaa ennakko-oletuksista ja unohdetaan, että se ei voi päästä kovinkaan varmoihin lopputuloksiin. Tunnettua on myös petos, joka liittyi Piltdown-ihmiseen ja joka paljastui v. 1953.

Kaikki tämän kirjan kirjoittajat uskovat Jeesuksen tehneen ihmeitä. Jos olisi tutkittu Kaanaan häissä viiniksi muuttunutta vettä, olisi arveltu sen olleen olemassa jo hyvin kauan.

Minä uskon luomisen kestäneen kuusi päivää. Se ei kuulu Raamatun runollisiin osiin, joten se ei ole symbolinen. Jopa 10 käskyn luettelossa kerrotaan Jumalan itsensä sanoneen, että hän loi maan kuutena päivänä (2 Moos. 20:11). Tämän jälkeen synti tuli maailmaan. Tällä on vaikutusta jopa radioaktiiviseen ajoitusmenetelmään. Normaalisti ajatellaan radioaktiivisen hiilen määrän pysyneen vakiona, mutta syntiinlankeemus ja vedenpaisumus ovat katastrofeja, jotka ovat muuttaneet sitä.
 
 

Berryn vastaus Wrightille Näkemyksemme eroavat sekä Raamatun että biologisten faktojen tulkinnassa. Henry Morris on kirjoittanut, että sen väittäminen että joku on kristitty ja evolutionisti on yhtä mahdotonta kuin olla kristitty ja varas tai kristitty ja avionrikkoja. Olen jyrkästi eri mieltä tällaisesta väitteestä (tosin termi `evolutionisti` saattaa sisältää filosofisen maailmankatsomuksen ja se on ihan eri asia kuin biologinen kehitysteoria).

Wright piti mahdottomana siirtymistä neljällä jalalla kävelemisestä kahdella kävelemiseen. Tosiasia on kuitenkin se, että useimmat ihmisapinat osaavat seistä ilman tukea ja muutamat myös osaavat kävellä. Puhe tarpeettomista elimistä on juuri niin kuin sanottiin: niiden käyttötarkoitus on muuttunut. Omassa esityksessäni olen jo puhunut puuttuvista renkaista. Toistan, että ne ovat paljon tavallisempia kuin antievolutionistit sallisivat.

Texasilaisen joenuoman jalanjäljet eivät ole mitään jalanjälkiä, vaan luultavasti ihmisen kaiverruksia, joilla ei ole mitään tekemistä kallion iän kanssa.

Entä sitten Genesiksen päivät? Monien luotettavien raamatunselittäjien mielestä niitä ei tule pitää 24 tunnin mittaisina. En halua väittää, etteikö Wright voisi olla tässä oikeassa, mutta on hyvä tietää, että monet raamatulliset kristityt ovat toista mieltä. Jos siis koko kreationistinen teoria perustuu siihen, että Raamattu sulkee evoluution pois, niin teoria on itse asiassa melko heikolla perustalla. On kyse vain eräästä raamatuntulkinnasta.

Kuten prof. Wright minäkin uskon Jumalan luoneen ihmisen aivan erityiseksi luomukseksi, koska Jumala loi hänet omaksi kuvakseen ja antoi hänelle elämän hengen. Me molemmat uskomme Jumalan luoneen maailman (minäkin olen siinä mielessä `kreationisti`), mutta näkemyksemme eroavat vain siinä, miten hän teki sen.


EJ:n loppukommentti: Voimme laittaa molempien puolten tieteelliset argumentit vaakakuppeihin. Normaali tieteellinen selitys painaa huomattavasti enemmän mutta toisessakin näkemyksessä on melko painavia vasta-argumentteja.

Ei kuitenkaan riitä, että sanomme vain: "Mutta kun kuun pinnalla ei ole avaruuspölyä riittävästi". Kysymyksessä on vallitseva teoria, joka perustuu vakiintuneisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja sitä vastaan puhuvat kriittiset huomautukset. Ei ole olemassa kahta geologista, biologista tai kosmologista teoriaa maailman varhaisvaiheista, vaan yksi ja lisäksi siihen kohdistuvia vastaväitteitä.

Pääkysymys on filosofinen tai teologinen: Miten Jumala on luonut maailman? Mikä on oikea 1 Mooseksen kirjan 1. luvun tulkinta? Onko Jumala "suurempi" tehdessään maailman hetkessä kuin käyttäessään luomiseen vuosimiljoonia?
 
 

Suosittelen luettavaksi: K. V. Laurikainen-Erkki Laurikainen-Tapio Ahokallio, Luomisusko tänään. Kirjapaja.1982.

Henry Blocher, Elämän alkulähteillä. Perussanoma. 1992

J. P. Moreland & J. M. Reynolds (ed.) Three Views on Creation and Evolution. Michigan 1999.