Martti Pitkänen, STI 14.2.01

HENGELLISET KYSYMYKSET SIELUNHOIDOSSA

Avainten valta
Perinteinen sielunhoidon muoto on kautta kirkon historian ollut ns. avainten vallan käyttäminen. Opetuslapsille annettiin valta päästää ihminen synneistään tai sitoa hänet synteihinsä eli julistaa synnit anteeksi tai jättää julistamatta. Käytäntö perustuu tilanteeseen, jossa Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi Mt 16: 13-19.
Apostoligalleriassa Pietari tunnistetaan siitä, että hänellä on kädessään avain. Juuri Pietarille Jeesus sanoi: ”Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, on sidottu taivaassa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaassa vapautettu.”

Tätä armon tasapainon julistusta ei mikään muu uskonto maailmassa julista kuin kristinusko. Tässä on se aarre, josta T. Mannermaa sanoi: Sielunhoidon perimmäinen tehtävä on tehdä syntinen iloiseksi! Tässä on myös kristillisen uskon testi. Pystynkö uskomaan anteeksi!

Mitä rippi tarkoittaa?
Vastaus:
”Rippi sisältää kaksi osaa: ensin tunnustetaan synnit, ja toiseksi otetaan ripittäjältä vastaan synninpäästö eli anteeksianto, ikään kuin sen lausuisi Jumala itse. Sitä ei saa lainkaan epäillä, vaan on uskottava lujasti, että synnit siten on annettu anteeksi taivaassa, Jumalan edessä.”
(Lutherin Vähä katekismus)

Rippi on niiden asioiden selvittämistä ja tunnustamista, jotka painavat omaatuntoa.
Se on myös synninpäästön vastaanottamista ja uskoa, että kaikki on annettu anteeksi, kun ripin vastaanottaja lausuu: ”Herramme Jeesus Kristus on sanonut: ”Joille te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut (Jh 20:23). Sen tähden saat uskoa, että synninpäästö, jonka sinulle julistan, on Jumalan anteeksiantamus.
Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että Jumala armosta, Kristuksen tähden antaa kaikki syntisi anteeksi ja tämän syntiesi anteeksiantamuksen minä julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (+). Aamen.”
(Kirkollisten toimitusten kirja)

Ripissä on kaksi osaa:
1. syntien tunnustaminen
2. synninpäästö, Jh 20:21-23

Millaisista synneistä sitten on ripittäydyttävä?
”Jumalalle on tunnustettava syyllisyys kaikkiin synteihin, myös niihin, joista emme tiedä. Niin teemme Isä meidän -rukouksessa. Ripittäjälle meidän on taas tunnustettava vain ne synnit, jotka tiedämme ja tunnemme sydämessämme.” Lutherin Vähä katekismus


Ripin eri muodot:
1. Yksityisrippi
- Psalmi 32:5
- rukous suoraan Jumalalle
- synnit tunnustetaan rippi-isälle/äidille
2. Rakkauden rippi
- Jaakob 5:16
- tunnustaminen ja anteeksipyytäminen lähimmäisten kesken
3. Yleinen rippi
- Mt 5:23-24
- jumalanpalveluksessa

Missä vika, jos rippi ei toimi?
- mikä estää omaatuntoa löytämästä rauhaa?

Kuka puhuu omassatunnossani?
- Jumala, isä, äiti, yhteiskunta, kaverit, ns. yleinen mielipide, minä itse

Miten voin saada hyvän omantunnon?

Tämä on sielunhoidossa keskeinen kysymys uskonnollisella alueella, kun on käynyt selville, että omassatunnossa puhuu juuri Jumala. Omantunnon ongelma on selvästi hengellinen. Rippi on yksi keino saada hyvä omatunto, jos omassa rukouselämässä omantunnonrauhaa ei saavuta.

Erilaisia omantunnon tiloja:
1. Hyvä omatunto
2. Nukkuva omatunto
3. Paha omatunto
4. Paatunut omatunto

Asioita sielunhoidon hengellisellä sektorilla, jotka eivät liity synti-teemaan:
- onko Jumala olemassa
- en voi uskoa, koska … kysymykset
- minun on vaikea uskoa, koska … kysymykset
- opilliset kysymykset esim. neitseestä syntyminen
- onko Raamattu Jumalan sanaa
- miten tulkita Raamattua oikein
- synti Pyhää Henkeä vastaan
- olenko riittävän uskovainen
- kuolemanpelko
- onko helvettiä olemassa
- onko taivas totta
- pääsevätkö kaikki taivaaseen
- miten minun käy iankaikkisuudessa