Martti Pitkänen
21.2.01 STI


MIELENTERVEYSKYSYMYKSET SIELUNHOIDOSSA

Elämänkaareen liittyvät kriisit = kipu kasvaa ihmiseksi

Elämän neljä ikäkautta (Levinson D: The Seasons of a Man´s Life)
- lapsuus- ja nuoruusikä 0-22 ikävuotta
- nuori aikuisuus 18-45 ikävuotta
- keski-ikä 40-65 ikävuotta
- myöhäinen keski-ikä 60-85 ikävuotta
- kaudesta toiseen siirtymisessä on viiden vuoden ylimenokausi, jolloin tapahtuu kypsyminen toiseen vaiheeseen
- elämänkaaren luonnollisetkin kriisit voivat horjuttaa mielenterveyttä

Elämän yllättävät kriisit
- omaiset; lapsuudenkodin ihmissuhteet tulehtuvat
- sukulaiset
- ihmissuhdekriisit = seurustelusuhteen päättyminen, avo- tai avioero, muut parisuhdeongelmat
- työttömyys
- taloudelliset takaiskut
- vakava sairaus
- lapsettomuus, ei toivottu raskaus, abortti
- lapsen tai läheisen kuolema,
- onnettomuudet ja katastrofit

Miten ne ilmenevät?
- ahdistus (en kestä paikallani)
- masennus (en saa mitään aikaiseksi)
- pelot (en uskalla elää)
- vetäytyminen (suljen itseni kaiken ulkopuolelle)
- seksuaalikysymykset (olenko hetero, homo vai bii eli identiteetti kadoksissa; onko kyse sexisuhteesta tai sen puuteesta)
- päihteet (hukutan itseni pulloon tai nousen pilviin)
- itsemurhavaara (keinottomuus, ei löydy ratkaisua)

Sielunhoidossa tärkeää
- ihmisen ongelman ja hädän kohtaaminen
- toisen vastaanottaminen sellaisena kuin hän on
- kuuntelu, myös läsnäoleva hiljaisuus
- olla empaatinen aikuinen
- älä ole lääkäri, psykologi, ystävä, rakastettu tai asianajaja

Hengellisten ja mielenterveysongelmien sekoittuminen
- kysy, mikä on tämän ihmisen keskeisin ongelma juuri nyt
- uskonnollisia harhat = Jumalan ääni käskee tehdä jotain, esim. samaistua johonkin Raamatun henkilöön =olen Vapahtaja/olen Paholainen/olen Juudas/olen Kristuksen morsian etc.
- terve hengellisyys on kadoksissa = odottaa vain ihmeparannuksia
- lukee kuin Piru Raamattua, ”väärät, irralliset jakeet tarttuvat lukijaan”

Miten toimit sielunhoitajana
- ole asiallinen ja empaattinen
- älä leiki muun alan asiantuntijaa
- laadi suunnitelma tapaamisista; aika, paikka, kesto ja pidä sovituista rajoista kiinni (ei saa soittaa puhelimella koska tahansa)
- selvitä itsellesi, onko ihminen realiteeteissa = puhuuko hän totta vai ei
- tunteet eivät valehtele, ne ovat aitoja
- kysy, miltä tuntui (hyvältä, pahalta, pelottavalta, ahdistavalta)
- tunnistaaksesi mielenterveysongelmaisen projektiot on tunnettava oma tunnetilansa
- apua tarvitsevat ihmiset ihastuvat ja vihastuvat helposti
- vaikka asiat olisivat ihmisellä sekaisin, kosketus tunteisiin on tärkeää
- harha-alueet voivat olla vain elämän joillakin osa-alueilla, muu osa on tervettä
- älä puutu lääkitykseen, vaan kehota puhumaan siitä lääkkeet määränneen henkilön kanssa
- tue jo olemassaolevaa hoitosuhdetta
- tarvittaessa pyydä lupa neuvotella hoitavan henkilön kanssa
- tunne rajasi, ohjaa tarvittaessa ihminen eteenpäin

Avun lähteitä
- oma terveysasema
- psykiatrinen poliklinikka (ent. mielenterveystoimisto)
- päivystävä psykiatrinen sairaala
- opiskelija- tai työterveyshuolto (YTHS)
- perheasiainneuvottelukeskus
- seurakunta, Palveleva Puhelin, rippituoli Tuomiokirkossa
- perheneuvola, Väestöliitto, yksityiset terapeutit, psykologit, psykiatrit

Martti Luther: ”Piispa ja saarnaaja olkoon sellainen, joka hoitaa sairaita. Papin ja piispan ei ole muuta kuviteltava kuin että hänen hiippakuntansa ja seurakuntansa on parantola ja parantumattomien ihmisten sairaala, jossa hänellä on hyvin monia ja monenlaisia sairaita.”