STI 28.10.1998 / Riikka Heikkilä

KUTSUMUS NAISTEOLOGIKSI


1.Kutsumus ja sitoutuminen - mitä nämä tarkoittavat?

  Miten se muodostuu? Mistä sen tietää? Rukous, kyseleminen, kokeileminen.
  Kuuntele sydämen ääntä ja luota, että Jumala johdattaa lupauksensa mukaan.Kutsumus on samanaikaisesti lahja ja taakka. Kutsumuksen seuraaminen ei ole aina yksinkertaista. Sitoutuminen (sidos, sitoa) vaikea ja hankala asia. Aikamme ihmiselle vaikeata.
  Sitoutuminen voi edellyttää luopumista jostakin omastaan. Sitoutuminen vastoinkäymisiin ja niissä elämiseen. Vain kristitty voi olla todella vapaa. Kristitty on vapaa sitoutumaan. Sitoutumiseen kuuluu vapaaehtoisuuden luonne. "Kristuksen rakkaus vaatii meitä."
  Sitoutumiseen liittyy suuri siunaus! "Antaessaan saa".

  Kutsumus on reaaliajassa oleva asia, ei hamassa tulevaisuudessa. Meillä on useita eri kutsumuksia.Tämän lisäksi kutsuttu opisk./ työntekijäksi, naimattomaksi/ avioliitossa eläväksi, erilaisiin tehtäviin, asemaan tyttäreksi/ pojaksi, kummiksi. Room


2.Kutsuttu kristittynä

  Kutsumus kristittynä tärkein kutsumus. Voimme sitoutua Kristukseen vain siksi, että hän on ensin sitoutunut meihin. Jeesus luopui omastaan.
  Kutsumus ei ole viimekädessä tekemistä ja suorittamista, vaan olemista.

  Jumala tarttui elämään...usko syntyy, Raamattu rakkaaksi. Kiitollisuudenvelka. Lepo armossa, anteeksiantamuksessa, kilvoittelu kristittynä.

  Tämän lisäksi kutsuttu opisk./ työntekijäksi, naimattomaksi/ avioliitossa eläväksi, erilaisiin tehtäviin, asemaan tyttäreksi/ pojaksi, kummiksi.


3. Naisten tehtävä Jumalan valtakunnan työssä Uuden testamentin aikana

  Jeesus valitsi naisia opetuslapsikseen. Jeesusken työtiimiin kuului sekä miehiä että naisia.Lue Luuk 8: 1-3. Naispauoliset opetuslapset olivat mahdoton ajatus juutalaiselle rabbille.
  Naisten ei odotettu opiskelevan tai oppivan kirjoituksia. Juutalaisilla oli sanonta, jonka mukaan oli parempi polttaa lain kirja kuin antaa se naiselle.
  Jeesus valitse opetuslapsikseen sekä miehiä että naisia. Naiset seurasivat häntä ristille saakka. Naiset saivat olla ensimmäisinä todistamassa vapahtajan ylösnousemuksesta. Saivat ensimmäisinä käskyn viedä tästä ilosanomaa eteenpäin: "Menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsilleen, että hän on noussut kuolleista."
  Tätä tehtävää ei naisilta ole otettu vieläkään!

  Jeesus ei valinnut apostolien joukkoon yhtään naista! Luuk 6: 12, 13 Vaikka hänellä oli naisissa useita läheisiä ystäviä ja opetuslapsia, apsotolin virkaan hän nimitti ainoastaan miehiä.
  Henkilövalinta ei ollut sattumanvaraista, vaan Vapahtaja käytti koko yön rukoukseen ennen sitä. (Jeesus olisi tahtoessaan varmasti uskaltanut aiheuttaa sen pahennuksen, mikä naisten valinnasta olisi seurannut.)


4. Jumalan Sana on valo tiellä kutsumukseen

  - 1986 suren sitä ratkaisua, jonka kirkolliskokous teki avatessaan pappisviran naisille.
  Surullisinta, että perusteet haettiin tästä ajasta. Demokratia ajatus.
  Rttu vakuuttaa miehen ja naisen tasa-arvosta.Gal 3: 26-29. Aikamme arvofilosofinen peruslause on, että samanlaiset ovat samanarvoisia.
  Raamattu vakuuttaa, että erilaiset voivat olla samanarvosia.

  - Kaksi instituutioita, jotka eivät ole tästä maailmasta.
  Perhe (isä, äiti)- seurakuntaperhe(hengellinen isä, hengellinen äiti) Molempia tarvitaan!

  Paavali tiesi, mistä kirjoitti. Korintin seurakunnassa gnostilaisuus vallalla. Temppeleissä naispapittaria. 1 Kor 14, 2 Tim 2- nainen saa olla vapaa paimenen ikeestä!

  Jumalan Sanan ohittaminen on synti.
  On väärin, että piispa vihkii naisen papiksi, että nainen anoo pappisvihkimystä, että seurakunta kutsuu naispapin työhön, että seurakuntalainen osallistuu naispapin toimittamaan messuun.


5.Oma story - ajopuuteoria vai Jumalan johdatus?

  1986- rpk, 1990- OM, 1992- Raamattukurssi, teologian opinnot, valtiotieteen opinnot.
  1997-TM, vuosi rippikouluteologina Porvoon suomalaisessa seurakunnassa
  1998- AO, lehtorinvihkimys, opiskelija/na-työntekijä, lehtityö SLEY:ssä
  Työn kuva tänään: ihmisten kohtaamista, sielunhoitoa, hengellisissä asioissa ohjaamista, oma kilvoittelu, yllätyksellinen työ, avoimuutta ja näkökykyä, hiljaisuutta ja rukousta, ammatillisuus ja sen kasvu (eteenpäin pyrkiminen, tavoitteiden asettaminen, herkkyys, itsekritiikki).
  Raskainta työssä on havaita, että jonkun sydän kylmenee Kristukselle.
  Ilon ja onnen hetkiä työssä näkyy.
  Ihminen, joka ryhtyy hengelliseen työhön valitsee ammmatin sijasta elämäntavan!


6.Lehtorin virka kirkossa

  - Tällä hetkellä n. 80 lehtoria seurakunnissa ja järjestöissä. Tampereen hiippakunnassa tänä syksynä 2 kpl.
  - Usean eri alan taitajia: nuorisotyössä, lapsityössä, diakoniatyössä, perhetyössä, vanhustyössä
  - Lehtoraatti matkalla laaja-alaiseen diakonaattiin. Käytännön seuraukset?
  - Lehtoraatti on sielunhoito-, kasvatus-, ja evankelioimisvirka. Keskittyisi tavoittavaan työhön.
  - Esim. seurakunnassa valtavat työkentät. Demokratia-ajatus viety äärimmilleen. Papin työkuva hajanainen. Seurakunnassa tarvitaan teologista asiantuntemusta, niillä aluilla, joita papit eivät ehdi hoitaa. /esim. evankelioimistyö ja tavoittava työ usein laiminlyöty)

  Jumalan valtakunnassa tarvitaan kipeästi hengellisiä äitejä - Työtä on paljon! Olen onnellinen, ettei minun tarvitse ottaa paimenen iestä harteilleni.

  Eräs syy, miksi naiset haluavat hengellisiksi isiksi, saattaa olla siinä, että seurakunta on laiminlyönyt hengellisten äitien arvostuksen. Naisen erityistehtävä on uhohdettu. Kuvitellaa, että seurakunnan paimenet pystyvät yksin hoitamaan koko seurakunnan.Perhe ilman äitiä on vajaa, niin myös seurakunta ilman hengellisiä äitejä. Kun hengelliset isät luovat ja puolustavat turvallisia puitteita perheelleen ja huolehtivat järjestyksestä, äideillä on erinomainen mahdollisuus keskittyä hoitamaan ja vaalimaan varsinaista elämää niiden puitteiden sisällä.

  - Lehtorin virkaa tulee kehittää Jumalan sanan ohjeiden mukaan ottaen huomioon nykyinen koulutuskäytäntö.On tärkeää ja oikeudenmukaista, että teologisen loppututkinnon suorittaneilla naisille on tarjolla hengelliseen äitiyteen pohjautuva virka.
  - Myös maallikkonaisia kutsutaan hengelliseen äitiyteen!