HOMILETIIKAN SARJA
Suomen teologinen instituutti 30.10.2001
Risto Soramies

Teksti vai teema
– Suostu tekstin ensimmäiseksi puhuteltavaksi

Saarnakäsitykset ja –suuntaukset, saarnateoriat voidaan jakaa eri tavoin. Muuan käytännöllinen jako on tekstuaalinen, tekstiin perustuva saarna ja temaattinen saarna. Tämä jako näyttää vain muodolliselta. Voidaan ajatella saman saarnaajan saarnaavan vuoroin tekstuaalisesti ja vuoroin temaattisesti. Näin varmaan onkin monen saarnaajan kohdalla, eikä tämä ole välttämättä ongelma. Tämän jaon taakse kätkeytyy kuitenkin suurempikin kysymys. Saarnat voidaan jakaa nimittäin myös teosentrisiin ja antroposentrisiin. Tendenssinä voi havaita, että tekstuaalinen ja teosentrinen saarnasuuntaus kulkevat usein käsi kädessä ja toisaalta temaattinen ja antroposentrinen. Tämä kytkentä ei ole välttämätön eikä automaattinen.

Yrjö Sariolan tutkimusta hyväksi käyttäen (Saarna ja teksti, 1967): Jos ajatellaan, että saarnaan vaikuttaa kolme tekijää,

On selvää, että antroposentrinen saarna joutuu etsimään aiheensa ”ihmisten keskeltä”, jolloin on selvä tendenssi temaattiseen saarnaan. Teosentrinen saarna lähtee ajatuksesta, että Jumalan sana herättää oikeat kysymykset (laki), joihin se antaa myös kestävän vastauksen (evankeliumi). Antroposentrinen saarnakäsitys johtaa sellaisiin homiletiikan ja retoriikan kysymyksiin, joita ei voi sivuuttaa (kuulijoiden tilanne, saarnaajan kyvyt ja edellytykset). On varmasti hyödyllistä ja välttämätöntäkin kiinnittää näihin seikkoihin huomiota. Kuitenkin, siinä saarnaaja asetetaan väärään asemaan. Hän ei voi antaa sitä, mitä tässä homiletiikan käsityksessä häneltä odotetaan, tai luullaan odotettavan.

Temaattisen saarnan etuja:

Temaattisen saarnan vaaroja:

Temaattisen saarnan suhteen ei tarvitse olla allerginen, mutta hyvin (itse)kriittinen.

Tekstuaalisen saarnan edut:

Tekstin valinta:

Seuraava evankeliumiteksti voi hyvin valaista y.m. seikkoja. Onko kysymyksessä vaikea vai helppo teksti? Spontaanisti voisi vastata: helppo, sillä tekstissä on paljon eri aiheita, joista saa hyvin raamattutunnin tai saarnan. Tarkemmin katsoen teksti on vaikea. (Vaikeita tekstejä ei tule pelätä; ne ovat useimmiten erityisen antoisia. Ne vaativat ”verta, hikeä ja kyyneliä”, mutta maksavat vaivan moninkertaisesti.)

Kuninkaanpojan häät (Matt. 22:1–13)

Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille: Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: 'Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!' Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.' Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: 'Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?' Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.

Miksi tätä tekstiä on pidettävä vaikeana? (Saarnaaja, älä ikinä sano: ”Edessämme on vaikea teksti”. Sinun tehtävänäsi on osoittaa, että se on mahdoton ja sitten avata evankeliumilla Jumalan mahdollisuudet kuulijoiden silmien eteen.) Vaikeuksia voisi luetella näin:

Ratkaisuja on muutama:

Kilpailukysymys: Mitähän näistä kolmesta mahdollisuudesta luennoitsija suosittelee?