STI:n Kevätkurssi 1998 / 14.4.98 13.00 / Timo Eskola

Jeesuksen evankeliumi


1. Jeesuksen evankeliumi liittyy hänen messiaaniseen tehtäväänsä ja koskee Jumalan lapseutta.

  Jeesus on itse lähestynyt Jumalaa valittuna lapsena, joka lapsen rakkaudella kunnioittaa isäänsä. Hänellä oli Jumalan Poikana ainoa pelastuksen sanoma Israelille. Siksi Jeesuksen tehtävänä oli johtaa ihmisiä pelastukseen ja viedä heidät Jumalan valtakuntaan. Jokainen, joka lähti seuraamaan häntä, pääsi uudistuneella tavalla Jumalan armon ja rakkauden, sanalla sanoen Jumalan lapseuden, piiriin.

  Jumalan Poika oli siten lapseuden antaja. Jeesus ei julistanut Jumalaa vain omana Isänään, vaan koko Israelin Isänä. "Israel on minun esikoispoikani" (2. Moos. 4:22). "Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä" (Ps. 103:13). "Näin sanoo Herra: - Iloitkaa ja riemuitkaa Jaakobista... Nyt sinä, Herra, pelastat kansasi... He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä... Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni" (Jer. 31:7-9). "Sinä olet etsinyt niitä, jotka iloiten täyttäisivät tahtosi, jotka sinua muistaen kulkisivat teitäsi. Mutta me teimme syntiä, ja sinä vihastuit... Kuin saastaa me olemme olleet... Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme!" (Jes. 64:4-7).

2. Jumala-suhdetta kuvataan lisäksi usein kaavalla "minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani".

  Esimerkiksi Hesekiel käyttää sitä puhessaan Messiaan ajasta. Lopun ajan uudistunut Israel elää ikuisessa rauhan liitossa, jossa uusi Daavid hallitsee (Hes. 37:21-27). Riemuvuosien kirja: "Minä luon heihin pyhän hengen... Ja minä olen oleva heidän isänsä ja he tulevat olemaan minun lapsiani... Ja heitä kaikkia kutsutaan 'elävän Jumalan lapsiksi'. Ja jokainen enkeli sekä henki tietää ja tunnustaa, että he ovat minun lapsiani ja minä heidän isänsä..." (1:23-25; vrt. myöhemmin 4. Esra 1:29). Leevin testamentissa Jumala lupasi antaa kansalle papillisen Messiaan, joka poistaisi syntiinlankeemuksen aiheuttaman kirouksen. Hän tulee antamaan ihmisille Pyhän Hengen ja heistä tulee Jumalan lapsia (TLev. 18:8-11). Sama ajatus nousee esille Juudan testamentissa: "Hän vuodattaa armon hengen teidän päällenne ja te tulette olemaan totuuden lapsia" (TJud. 24:3).

3. Uuden lapseuden ensimmäinen konkreettinen osoitus oli opetuslapsijoukon kokoaminen, joka Jeesuksen toiminnassa oli erityinen merkki.

  Hän valitsi suuresta mukaan kutsuttujen joukosta kaksitoista opetuslasta ikäänkuin uusien sukukuntien isiksi. Sen lisäksi Jeesus kutsui kaikkia kuulijoitaan Jumalan valtakuntaan. Niin hän kokosi lopun ajan seurakuntaa, joka valmistautui Jumalan kuninkuuden toteutumiseen: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava." (Mark. 8:34-35). Vain Jeesuksen omat voivat pelastua. Vain heille kuuluu se lapseus, josta aikaisemmat sukupolvet ovat puhuneet. Vrt. profeettojen julistusta Israelin jäännöksen pelastumisesta.

  Jeesuksen vertaus viinitarhan työmiehistä tähdentää samaa pelastuksen todellisuutta. Taivasten valtakunnan "isäntä" lähettää siinä työmiehiä tarhaansa vielä työpäivän viimeisillä hetkillä. Silti kaikille kuuluu sama palkka, kaikki ovat samanarvoisia (Matt. 20:1-15). "Viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi." (j. 16). Jeesuksen seuraajien joukko on Jumalan valitsema jäännös langenneesta kansasta. Jeesuksen joukko on lopun aikana oleva pelastuksen yhteisö Israelin sijasta! Aikaisempi "valittu kansa" jää viimeiseksi ja Jeesuksen kautta Jumalan lapseuteen päässeiden joukko tulee ensimmäiseksi - päästen pelastukseen Jumalan lapseudessa.

Jeesus käyttää opetuksessaan lukuisia kuvia tuosta pelastuvien seurakunnasta.

  Jumalan uusi kansa on lammaslauma, jota Jeesus paimentaa (Mark. 14:27; Joh 10; vrt. Hes. 37), ja Jumalan istutus (Matt. 13:24; 15:13; vrt. Jes 5). Se on Jumalan rakennus (Matt. 16:18; vrt. Haggai 2:6-9) ja Jumalan kaupunki, joka perustetaan Siionin vuorelle (Matt. 5:14; vrt. Jes. 2:2-4; 25:6-9). Jeesuksen seuraajat kuuluvat uuteen liittoon (Mark. 14:24; vrt. Jer. 31:31, Hes. 37:26), jossa Jumalan lupaukset täyttyvät. Jumala itse on heidän opettajansa (Matt. 23:8).