Dosentti Timo Vasko , kirkon lähetystyön keskus, Helsinki
ESITELMÄSARJA: JUUTALAISUUS ENNEN JA NYT
SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI, HELSINKI, 14.3.2001

ILMOITUSKÄSITYKSEN ONGELMA SCHALOM BEN-CHORININ TEOLOGIASSA

1. Johdanto

2. Ilmoituskäsityksen filosofisista ja teologisista edellytyksistä

2.1. Ilmoituskäsityksen filosofisista edellytyksistä
2.1.1. Dialogifilosofinen liittymä
2.1.2. Martin Buber
2.1.3. Franz Rosenzweig
2.1.4. Ferdinand Ebner
2.2. Käsitys teologiasta ilmoitusteologian edellytyksenä
2.2.1. Ilmoitusteologian perustyypit
2.2.2. Reformisuunnan juutalaisuus ilmoitusteologisena liittymänä
2.2.3. Ilmoitusteologian paikka juutalaisessa systemaattisessa teologiassa
2.2.4. Teologinen antropologia ilmoitusteologian edellytyksenä

3. Jumalan ilmoitus sanassa

3.1. Jumalan ilmoitus luomistyössä tienä sanailmoitukseen
3.2. Sanailmoitus
3.2.1. Jumalan sana ja traditio ilmoituksen lähteinä
3.2.2. Suullinen ja kirjallinen toora ja niiden kritiikki
3.2.3. Israelin kansan valinta ja sen merkitys muille kansoille
3.2.4. Jumalan armon vaikuttama usko ja rakkaus

4. Jumalan dialogi kansansa kanssa

4.1. Käsitys Jumalasta ja Jumalan tahdosta
4.1.1. Israelin monoteismin dialoginen jumalakäsitys
4.1.2. Jumalan itserajoitus finitum capax infiniti
4.1.3. Jumalan tahto Jumalan ilmoituksen sisältönä
4.1.4. Dekalogi Jumalan tahdon ilmoituksena
4.2. Jumalan dialogi kansan kanssa
4.2.1. Liitonkansa ilmoituksen vastaanottajana
4.2.2. Uskonkansan yhteisöllinen uskonkäsitys
4.2.3. Ihmisen tahdon vapaus ja predestinaatio uskon edellytyksenä

5. Jumalan ilmoitus profeetallisena sanomana

5.1. Profeetta ja rabbi
5.1.1. Profetian olemus ja tehtävä Jumalan ilmoituksen välittäjänä
5.1.2. Profeetan ja rabbin tehtävän distinktio
5.2. Ylin profeetta ja profeetallinen sanoma
5.2.1. Mooses Jumalan ilmoituksen välittäjänä
5.2.2. Profeetallinen sanoma historian teologisena tulkintana

6. Jatkuva konfrontaatio Raamatun sanan kanssa

6.1. Historian muutoksista tulkittava Jumalan ilmoitus
6.1.1. Progressiivinen juutalaisuus ja etenevä ilmoitus
6.1.2. Pneumaattinen eksegeesi
6.2. Jumalan sanan eksistentiaalinen reseptio
6.2.1. Eksistentiaalinen konfrontaatio Raamatun sanan kanssa sisäisen äänen
kuulemisena ja Jumalan henkilökohtaisen johdatuksen kokemuksena
6.2.2. Holokausti (shoa) ja vaikeneva Jumala

7. Juutalaisuuden todistustehtävä ja immanenttinen Jumalan valtakunta

7.1. Ilmoitus kaikille kansoille
7.1.1. Sanoma liitoista
7.1.2. Israel kansojen "valona"
7.2. Immanenttinen eskatologia Jumalan valtakunnasta
7.2.1. Messianismi ja historian teopoliittinen päämäärä
7.2.2. Messias ja lunastus Jumalan valtakunnan odotuksessa
7.2.3. Jerusalem Jumalassa yhdistyneiden kansakuntien pääkaupunkina
7.2.4. Jumalan valtakunnan täyttymys annettuna tehtävänä
7.2.5. Jumalan valtakunnan monoteistinen etiikka

Kirja: Timo Vasko
LUOMISESTA JUMALAN VALTAKUNTAAN

SCHALOM BEN-CHORININ ILMOITUSKÄSITYKSEN MUODOSTUMINEN DIALOGISSA KRISTINUSKON JA ISLAMIN KANSSA. SUOMALAISEN TEOLOGISEN KIRJALLISUUSSEURAN JULKAISUJA 216. HELSINKI 1999.

Tilaukset: puh 09-19122076 tai Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, PL 33 (Aleksanterinkatu 7), 00014 Helsingin yliopisto.