Mitä Räsäsen ja Pohjolan oikeudenkäynnissä tapahtui?

Eilen oli merkittävä oikeudenkäynti, jossa kansanedustaja Päivi Räsänen ja lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola olivat syytettyinä Helsingin käräjäoikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Olin seuraamassa oikeudenkäyntiä oikeustalolla ja kirjoitin Twitteriin koko ajan, mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu. Alla on purettuna tuo Twitter-seurantani yhdeksi kokonaisuudeksi. Näistä muistiinpanoista saa aika hyvän kuvan oikeudenkäynnin kulusta. Oikeudenkäyntiä ei saanut nauhoittaa, joten on mahdotonta tarkastaa kaikkien lainauksien paikkansapitävyyttä jälkikäteen. Nämä ovat siis paikan päällä tehtyjä muistiinpanoja ja huomioitani tuosta oikeudenkäynnistä eivätkä nauhoituksen pohjalta tehtyä litterointia. Uskoisin, että niistä tulevat kuitenkin osapuolten keskeiset argumentit totuudenmukaisesti esiin.

 • Merkittävä päivä tiedossa.
 • Päivi Räsäsen kannat ovat tällä hetkellä monien kirkkojen virallista seksuaalieettistä opetusta. Jos Räsänen tuomitaan, tuomitaan myös noiden kirkkojen opetus. Se olisi ennennäkemätön uskonnonvapauden rajoitus Suomessa.
 • Päivi Räsänen median piirittämänä. Paljon mediaa paikalla. #räsänen
 • Paljon haastatteluja ennen kuin oikeudenkäynti alkaa
 • Syytettynä on myös lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola (oikealla). Vasemmalla hänen asianajajansa. Syytettynä on siis poliitikon lisäksi kirkon virassa oleva henkilö, joten tässä on todella kyse uskonnonvapaudesta.
 • Syyttäjä lukee syytteitä. Hän siteeraa montaa kohtaa Päivi Räsäsen pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja pitää niitä homoseksuaaleja solvaavina.
 • Myös Pohjola sai samat syytteet kyseisestä pamfletista. Nyt käsittelyssä Räsäsen Raamattu-twiitti, joka sekin syyttäjän mukaan on homoseksuaalien ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaava.
 • Nyt kyseessä lausumat Ruben Stillerin ohjelmassa. Syyttäjän mukaan ”Räsäsen uskonnollinen näkemys, jonka mukaan homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit, on homoseksuaaleja alempiarvoistava.” Tällaista Räsänen ei ole sanonut.
 • Uskomatonta, miten voi päätellä, että Räsänen ei pitäisi joitakin ihmisiä Jumalan luomina.
 • Syyttäjä vaatii Räsästä ja Pohjolaa poistamaan nämä ”lainvastaiset verkkoviestit”
 • Syyttäjä vaatii Suomen Luther-säätiöltä vähintään 10000 euron yhteisösakkoa. Hän haluaa siis uskonnolliselle yhteisölle sakon heidän omasta opetuksestaan. #luthersäätiö #räsänen #uskonnonvapaus
 • Räsänen kiistää syytteet ja vaatii, että syytekohta kolme jätetään tutkijatta (Raamattu-twiitti). Myös Pohjola kiistää syytteet.
 • Syyttäjän mukaan kyse ei ole teologiasta eikä Raamatusta tai Raamatun tulkinnasta. Oikeudenkäynnin kohteena on se, ovatko Räsäsen lausumat muiden perusoikeusoikeuksia loukkaavia.
 • Syyttäjän mukaan jokainen saa ajatella ja uskoa mitä haluaa. Kuitenkin uskonnonvapauden ulottuvuutta ilmaista uskonnollinen vakaumus voidaan hänen mukaansa rajoittaa.
 • Syyttäjä: ”Jos uskonnonvapauden nojalla tulkitsee Raamattua tietyllä tavalla ja julkaisee näitä mielipiteitä, se voi olla rikos”
 • Syyttäjän mukaan kyse on seksuaalivähemmistöjen ihmisarvosta ja syrjimättömyydestä. Syyttäjän mukaan Paavali ei ole täällä syytteissä teksteistään, vaan kyse on Räsäsen omista mielipiteistä ja sanoista.
 • Syyttäjän mukaan sillä ei ole merkitystä, vaikka Räsäsen lausunnot kuinka perustuisivat Raamattuun. Raamattu ei ole lakikirja.
 • Syyttäjän mukaan homoseksuaalien moraalittomaksi leimaaminen on solvaavaa. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ylittävät sanan- ja uskonnonvapauden.
 • Syyttäjä luettelee erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, jotka kieltävät syrjinnän.
 • Syyttäjän mukaan ihmisarvoa ei saa kiistää. Tekee mieli kysyä, että missä Räsänen on kiistänyt homoseksuaalien ihmisarvon.
 • Tuomari keskeyttää syyttäjän ja kehottaa syyttäjää menemään asiaesittelyyn kuuluvaan osuuteen ja lopettamaan oikeudellisen arvioinnin, joka tulee lopuksi.
 • Syyttäjä esittelee perusasioita ja faktoja Suomen evankelisluterilaisesta Lähetyshiippakunnasta.
 • Syyttäjä toteaa, että vastuuasemansa perusteella Pohjola vastaa pamfletin saatavilla pitämisestä Luther-säätiön ja myöhemmin lähetyshiippakunnan kotisivuilla.
 • Syyttäjän mukaan Räsäsen lausunnot eivät ole alatyylisiä, vaan hän käyttää termejä kuten ”geneettinen rappeuma”, ”moraalittomuus”. Syyttäjän mukaan moraalittomuus on yleistys, joka kytketään homoseksuaalisuuteen synnynnäisenä ryhmäominaisuutena.
 • Syyttäjän mukaan Räsänen suosittelee pamfletissaan homoseksuaaleille hoitoja, jotka voivat olla heille vaarallisia.
 • Syyttäjän mukaan ”solvaavuutta korostaa lausumien kohdistuminen seksuaaliseen identiteettiin, ihmisyyden ytimeen”. Mielenkiintoinen näkemys siitä, mikä meissä ihmisissä on kaikista syvintä ja perustavinta.
 • Kyse on siis pohjimmiltaan erilaisista ihmiskäsityksistä ja metafysiikoista, joista toinen halutaan kieltää oikeudessa.
 • Syyttäjän mukaan kirjoittajan ”vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee”. Ei voi samaan aikaan kirjoittaa sellaista, mitä pamfletissa on kirjoitettu ja väittää, että homoseksuaaleilla on ihmisarvo, jonka Räsänen toisaalta pamfletissa myöntää.
 • Syyttäjä: ”Loukkaavuutta ei voi poistaa sillä, että korostetaan jokaisen ihmisen langenneisuutta ja syntisyyttä.”
 • Syyttäjän mukaan sillä ei voi puolustautua, että heteroilla on jotain syntiä, koska heidän syntinsä pahuus ja rikkinäisyys ei liity mitenkään homoseksuaalia koskevien lausuntojen loukkaavuuteen.
 • Syyttäjän mukaan seksuaalista suuntautuneisuutta ja siihen liittyviä tekoja ei voi erottaa toisistaan. Pelkästään tekojenkin tuomitseminen on hänen mukaansa halventavaa.
 • Syyttäjän mukaan Räsänen käyttää ilmaisuja synti ja häpeä. Synnillä on hänen mukaansa kristillisen sisällön lisäksi myös sekulaari merkitys, joka on jollakin tavalla negatiivinen. Häpeätuomiolla puolestaan vahingollisia yksilöpsykologisia vaikutuksia.
 • Syyttäjän mukaan voimakkaasti uskonnollisissa yhteisöissä synti on vielä lainrikkomistakin vakavampaa. Sikäli siitä puhuminen on vielä pahempaa kuin rikoksista puhuminen.
 • Syyttäjän mukaan Räsäsen lausunnot perustuvat tiettyyn kristilliseen ihmiskäsitykseen, jossa homoseksuaaliset teot ja identiteetti erotetaan toisistaan. Tämä on kuitenkin hänen mukaansa mahdotonta: tuomitsemalla teot tuomitaan ihminen.
 • Syyttäjän mukaan Räsäsen näkemys, jonka mukaan homoseksuaalisuus on synti, mutta homoseksuaaleja tulee rakastaa, tunnetaan maailmalla fundamentalististen protestanttisten kirkkojen doktriinina: Love the sinner, hate the sin.
 • Syyttäjäkin siis tunnustaa, että tässä on kyse tiettyjen kirkkojen virallisesta opetuksesta, joka nyt halutaan Suomessa kieltää rangaistuksen uhalla.
 • Syyttäjä siteeraa 5. Moos 20:12-18 ja 4. Moos. 31:14-18 ja sanoo, että raiskaamista, orjuuttamista ja tappamista ei tule sen perusteella laillistaa.
 • Syyttäjä väitti ensiksi, että tässä kyse ei ole teologiasta, mutta nyt hän esittelee jo raamatuntulkintaa.
 • Syyttäjän mukaan Räsänen ja Pohjola eivät ole muuttaneet viestejään eivätkä ole halunneet niitä poistaa. Siksi Räsäsellä ja Pohjolalla on suoranainen tarkoitustahallisuus.
 • Syyttäjä esitellyt asiansa. Seuraa 10 minuutin tauko.
 • Räsäsen puolesta asianajaja ja varatuomari Sankamo aloittaa asian esittelyn.
 • Säätöä teknisten laitteiden kanssa. Powerpointia ei saada aluksi näkymään.
 • Räsäsen asianajaja Sankamon mukaan syytteessä on pitkä liuta asiavirheitä, jotka pitää tänään käydä läpi.
 • Sankamon mukaan uskonnon on tarkoitus muuttaa ihmistä eri tavoin. Jos uskonto ei voi muuttaa harjoittajaansa, uskonnon toiminnallinen merkitys häviää.
 • Sankamo: Kaikissa valtakirkoissa on ajatus, että seksuaalisuuteen voi liittyä asioita, jotka ovat ns. syntisiä.
 • Sankamo: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kieltää sellaisen tilanteen, jossa vastaaja joutuu puolustamaan uskoaan oikeusistuimen edessä.
 • Sankamo: Jos tuomioistuin lähtee tuomitsemaan Raamattua, silloin tuomioistuin ottaa kantaa teologiaan ja raamatuntulkintaan.
 • Sankamo: Pamfletti on kirjoitettu 2003 ja julkaistu 2004. Lausumat heijastavat tuon ajan ymmärrystä yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Sen lukijakunta on julkaisuhetkellä ollut pieni ja asiaan perhetynyttä aikuisväkeä.
 • Sankamo: Teon kuvauksessa on olennaisen tärkeä huomioda aikajana, koska 4.11.2019 valtakunnansyyttäjä julkaisi tiedotteen, jossa sanottiin että on syytä epäillä tuon pamfletin sisältävän kiihottamista kansanryhmää vastaan.
 • Sankamo: Tällöin kansanedustajalla on oikeus puolustautua. Ainoa tehokas tapa puolustautua noita väitteitä vastaan on julkaista tuo pamfletti. Tämä selittää, miksi pamfletin lukijoiden yleisö on vaihtunut.
 • Sankamo: Pamfletti jäi aika pian pois käytöstä ja jäi pölyttymään Räsäsen kellariin, kunnes aktivistinomainen henkilö teki siitä tutkintapyynnön.
 • Sankamo: Räsänen ei voinut katsoa että pamfletin jakaminen on rikollista, koska poliisi oli aiemmin tutkinut sen ja todennut, että se ei ole rikollista.
 • Sankamo: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut hyvin tiukan kannan sellaisiin tilanteisiin, joissa oppositiopoliitikkoa pyritään hiljentämään. Räsänen on toiminut oppositiopoliitikkona usean vuoden ajan.
 • Sankamo: Tuomioistuimen tulee antaa suurta painoarvoa parlamentarismille ja moniarvoiselle yhteiskunnalle, johon kuuluu dialogi eli että näistä asioista keskustellaan aidosti.
 • Sankamo: Jos keskustelunaihe on poliittisesti herkkä aihe, puheeseen ei saa puuttua pelkän loukkaavuuden tai vahvan kielenkäytön takia. Hiljennysvaikutus on vaarana avoimelle yhteiskunnalle ja demokraattiselle järjestykselle.
 • Sankamo: EIT:n mukaan asiaan saa puuttua ainoastaan, jos puheella on jonkinlainen väkivallan vaara.
 • Sankamo: Pamfletissa käsitellään perhemoraalia tavalla, joka on aika valtavirtaa evankelisluterilaisen kirkon piirissä. Kyse on klassisesta kristillisestä maailmankuvasta.
 • Sankamo: Kansanedustajalla on toimenkuvansa perusteella velvollisuus keskustella lakiuudistuksesta liittyen tasa-arvoiseen avioliittolakiin.
 • Sankamo: Kirjoituksella on pyritty osallistumaan yhteiskunnallisesti merkittävään keskusteluun ja sillä on yleisesti hyväksyttävä sekä asiallinen tarkoitus.
 • Sankamo: Täytyy muistaa, että kansanedustaja työkseen käy julkista keskustelua. Silloin hänen sananvapautensa pitää olla erityisen vahva.
 • Sankamo: Syyttäjällä virheellisiä näkemyksiä pamfletista: ”homoseksuaalisuudesta on päästävä eroon”. Tällaista pamfletissa ei väitetä.
 • Sankamo: Syyttäjän mukaan pamfletin mukaan homoseksuaalit ovat ihmisinä alempiarvoisempia. Tällaista pamfletissa ei lue, vaan siinä vahvistetaan jokaisen ihmisen ihmisarvo riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta.
 • Sankamo: Tämä on ensimmäinen Suomessa käsitelty rikosasia, jossa vastaajan väitetään kiihottaneen ihmisryhmää vastan tekstissä, jossa hän nimenomaisesti kehottaa kunnioittamaan tätä vähemmistöä.
 • Sankamo: Syyttäjä on irrottanut syytteeseen nostetut katkelmat asiayhteydestään ja esittänyt ne oikeudelle yhdenmukaisena kokonaisuutena, mikä on omiaan vääristämään pamfletin sisältöä.
 • Sankamo: Vastaajan vakaumuksen lähtökohdat: Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, homoseksuaalit ovat Jumalan luotuja, kaikki ihmiset ovat syntisiä ja Jumalan edessä tasa-arvoisia.
 • Sankamo: Keskeinen erimielisyys liittyy siihen, voidaanko ihminen erottaa teoistaan. Uskonnollisesta lähtökohdasta on selvää, että ihminen voi muuttaa toimintaansa.
 • Sankamo: Syyttäjä nosti esiin sitaatin ”love the sinner, not the sin”. Suomessa aika suuri osa aktiivisesti kristinuskoa harjoittavista ihmisistä allekirjoittaa tuon lauseen.
 • Sankamo: Termi psykoseksuaalinen häiriö on tullut vastaajan tietoon 1990-luvulla Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa käytössä olevasta oppikirjallisuudesta. Termi on vailla syyttäjän väittämää arvolatausta.
 • Sankamo: ”Homoseksuaalisuus seksuaalisena poikkeavuutena”. Tässä on viittaus tilastollisesti yleisempään heteroseksuaalisuuteen. Tällöin myös nojaudutaan tutkimusperinteeseen, joka pyrkii selvittämään homoseksuaalisuuden syytä ja alkuperää.
 • Sankamo: Tätä ilmaisua tulisi tarkastella kristillisen teologian viitekehityksessä, joka yhdistää miehen ja naisen välisen avioliiton, lisääntymisen ja jumalallisen tarkoituksen.
 • Sankamo: Teksti tulee arvioida laatimiskontekstissaan, jossa se on ollut pienessä uskonnollisessa yhteisössä opetuskäytössä ilman laajaa julkisuutta.
 • Sankamo: Syyttäjä totesi, että täällä ei tulkita Raamattua, jonka jälkeen hän luki pitkiä otteita Vanhasta testamentista.
 • Sankamo: Räsäsen twiitin saatesanoissa ei mainita tai yksilöidä yhtään viiteryhmää. Syytteen sisällöllinen paino perustuu Raamattuun. Kyse on pitkälti siitä kuinka turvattua Raamatun levittäminen ja jakaminen on Suomessa.
 • Sankamo: Kyse on siitä, missä olosuhteisessa Raamattua saa levittää ja jakaa.
 • Sankamo: Jos olosuhteet asetetaan niin tiukaksi, että ihmiset eivät uskalla Raamattua jakaa, silloin sitä ei jaeta.
 • Sankamo: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus tunnustaa ja levittää uskoa. Uskonnollinen näkemys on kerrostuma, jonka syvin ydin on uskonnollinen teksti.
 • Sankamo: Syyttäjä asettaa joka tapauksessa tuomioistuimen tilanteeseen, jossa se joutuu päättämään ottaako se uskonnolliseen tekstiin kantaa vai ei.
 • Sankamo: Tuomioistuin ei voi ottaa kantaa uskonnolliseen tekstiin, ottamatta kantaa siihen, miten sitä tulkitaan.
 • Sankamo: Jos tuomioistuin ottaa kantaa Raamatun tekstiin, se menettää neutraliteettinsa uskonnollisessa kysymyksessä. Viranomaisella on negatiivinen velvollisuus olla puuttumatta artiklan turvaamaan uskonnonvapauteen.
 • Sankamo: Kyse ei ole mistä tahansa uskonnollisesta tekstistä, vaan Roomalaiskirjeestä. Uusi testamentti on kristinuskossa kaikista keskeisin tekstikokoelma. Tässä isketään kristinuskon kaikkien keskeisimpään tekstiin.
 • Istunto jatkuu klo 13.15.
 • Istunto jatkuu. Sankamo jatkaa Räsäsen puolustamista.
 • Sankamo: Räsäsen twiitin saatesanat eivät sisällä mitään kansanryhmää vastaan kiihottavaa. Siinä oli sanat häpeä ja synti, jotka ovat uskonnollisia sisällöltään ja käytössä kaikissa abrahamilaisissa uskonnoissa.
 • Sankamo: Jos tekemisen ja olemisen välillä ei ole mitään eroa, silloin uskonnon toiminnallinen vaikutus häviää. Ihmisten täytyy puhua myös seksuaalisuudesta tekemisen kautta ilman että syyllistyy kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.
 • Sankamo: Käsitteet ovat vailla sisältöä ilman kuvaliitettä. Saatesanoissa ei mainita vähemmistöjä.
 • Sankamo: Verkkokeskustelua tulee arvioida eri tavoin pamflettiin nähden. Verkkokeskusteluun vaikuttavat Twitterin pelisäännöt, joissa merkkiraja on tiukka. Ei ole mahdollista taustoittaa twiittiä kovin syvällisesti.
 • Sankamo: Tässä on viimekädessä kyse siitä, miten yhteiskunnassa suhtaudutaan erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin. Yksi osapuoli on ollut tässä debatissa Pride-liike. Kansanedustaja Räsänen on ottanut kantaa tähän debattiin.
 • Sankamo: Valtion muuttunut avioliittonäkemys ei tee Räsäsen näkemyksestä rikollista. Kiihottamispykälä ei ole voittajan oikeutta.
 • Sankamo: Kristinusko on Suomessa valtauskonto. Näitä jakeita jaetaan runsaasti Suomessa. Langettava tuomio näyttäytyisi näiden jakeiden tosiasiallisena kriminalisointina.
 • Sankamo: Twitter-päivitys on osa laajempaa vastaajan julkisesti käymää dialogia evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Kysymys on kirkkopoliittisesta kannanotosta, joka on kohdistettu kirkon johtoportaaseen.
 • Sankamo: Räsäsen twiitti ei ole kohdistunut mihinkään vähemmistöön, vaan kirkon päätöksentekijöille.
 • Sankamo: Twiitti on lähetetty aikana, jolloin on pidetty laajempi Pride-tapahtuma. Tähän tapahtumaan on osallistunut likimain 100000 osallistujaa. Tätä tapahtumaa täytyy myös voida julkisessa tilassa kritisoida kovin sanankääntein.
 • Sankamo: Pride ei ole yhtä kuin seksuaalivähemmistöt. Räsäsen twiittiä ei voi tulkita niin, että se olisi isku niitä vähemmistöjä vastaan, joita Pride katsoo edustavansa.
 • Sankamo: Radio-ohjelmassa konteksti vaikuttaa miten sanoja tulkitaan. Emme voi litteroida radio-ohjelmaa, jossa tarkoitus on humoristiseen sävyyn nopeasti kommunikoida. Ne ilmaisut tulee tulkita niissä olosuhteissa, joissa ilmaisut on annettu.
 • Sankamo: Keskustelun sävy on ollut kunnioittava ja humoristinen eikä missään nimessä solvaava. Räsänen ei ole itse nimennyt ohjelmaa otsikolla: ”Mitä Jeesus ajattelisi homoista?”.
 • Sankamo: Tarkoitus on ollut saada aikaan mielenkiintoinen, kärjekäs, mutta samalla humoristinen ja kunnioittava dialogi kahden eri mieltä olevan uskonnollisen vaikuttajan välillä.
 • Sankamo: Kyse on ollut perusteellisesti pohjustetusta uskonnollisesta puheesta. Räsänen pohjustaa omaa kantaansa 40 minuuttia ennen kuin hän sanoo sen lausunnon, josta olemme täällä oikeudessa.
 • Sankamo: Räsänen painottaa sitä, että jokainen ihminen on tasa-arvoinen. Hän avaa omia näkökulmia ja teologisia lähtökohtiaan Raamatusta, luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja kristillisestä avioliittokäsityksestä hyvin laajasti.
 • Sankamo: Vastaaja on vastannut vakaumuksensa pohjalta juontajan sensitiivisiä aiheita koskeneisiin kysymyksiin.
 • Sankamo: Juontaja on haastanut häntä ja Räsänen on vastannut hypoteettiseen kysymykseen. Räsänen on protestoinut syntikeskustelun rajaamista pelkästään homoseksuaaleihin ja korostanut, että seksuaalivähemmistöt ovat samanarvoisia muihin nähden.
 • Sankamo: Radio-ohjelman formaattia on arvioitava eri tavalla kuin pamflettia.
 • Sankamo: Syytteessä on esitetty asiavirheitä. Räsänen ei ole antanut ymmärtää, että homoseksuaalisuus olisi geneettinen rappeuma ja geeniperimä, joka aiheuttaa sairautta ja häiriöitä niin kuin syytteessä väitetään.
 • Sankamo: Vastaaja ei ole esittänyt, että homoseksuaalit eivät olisi Jumalan luotuja.
 • Puheenvuoro siirtyy Pohjolan puolustukselle.
 • Pohjolan asianajaja Anttinen: Rikosilmoituksen tekijä on itsekin raamattututkija, joka tutkii fundamentalistisia tekstejä.
 • Anttinen: Pamfletti on kristillinen opetusteksti, joka on julkaistu uskonnollisen yhteisön sisällä ja tähtäys on kristinuskon opetuksessa.
 • Anttinen: Pamfletti on julkaistu ensimmäisen kerran Luther-säätiön sivustolla 2007 ja Lähetyshiippakunnan sivuilla 2014.
 • Seuraavaksi siirrytään todisteluun. Ensiksi käydään syyttäjän todisteet ja samassa yhteydessä mahdollinen vastaajien todistelu. Ensiksi kirjallinen todistelu, jonka jälleen kuullaan sekä Räsästä että Pohjolaa.
 • Syyttäjä ei halua lisätä mitään todisteisiin.
 • Puolustus nostaa pamfletista joitakin muutakin kohtia esiin kuin joita syyttäjä on nostanut.
 • Puolustus lukee lainauksia Räsäsen pamfletista, joissa Räsänen toteaa ihmisten olevan samanarvoisia ja yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta.
 • Pohjolan puolustuksen mukaan kaikki pamfletit, joita Luther-säätiön sivuilla on julkaistu ovat luonteeltaan uskonnollisia ja raamatullisia.
 • Käydään erilaista todistusaineistoa läpi, jonka todetaan olevan riidatonta.
 • Syyttäjä vetoaa ”sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa” -asiakirjaan ja pyrkii todistamaan, että Räsäsen puheilla on haitallisia seurauksia vähemmistöille.
 • Sankamo: Seksuaalivähemmistöjen huonovointisuus on riidatonta. Asiakirjassa käsitellään eheytymisterapioita vuonna 2021, mitä Räsänen ei käsittele pamfletissaan.
 • Syyttäjä nostaa esiin erilaisia viimeaikaisia lausuntoja eheytymisterapioiden haitallisuudesta. Puolustus vastaa, että pamfletissa ja syytteessä ei ole kyse eheytymisterapioista.
 • 15 minuutin tauko. 14.50 jatkuu.
 • Käsittely jatkuu.
 • Räsäsen puolustus nostaa esiin psykoanalyyttisen suuntauksen oppikirjan 80-luvulta, jossa homoseksuaalisuudesta puhutaan kehityshäiriönä.
 • Samassa oppikirjassa mainitaan myös, että seksuaalisen suuntautumisen hoito saattaa tulla joissakin tapauksissa huomioon.
 • Räsäsen puolustus vetoaa käytännöllisen teologian professori emeritus Jyrki Knuutilan lausuntoon, jossa todetaan käsitteiden häpeä ja synti uskonnollinen merkitys.
 • Puolustuksen mukaan Roomalaiskirjeen kontekstissa puhutaan monenlaisesta synnistä, joista vain yksi esimerkki on nyt käsiteltävä asia.
 • Puolustuksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimyksestä ei ole yksimielisyyttä maailmanlaajuisesti. Räsäsen näkemykset ovat aika valtavirtaa uskonnollisesti.
 • Puolustus näyttää Päivi Räsäsen saamaa vihapostia, jonka hän on saanut syyttäjän tiedotteen jälkeen. Tämän vuoksi Räsäsellä on ollut tarve tiedottaa asiasta julkisesti ja julkaista pamfletti.
 • Puolustus kiinnittää oikeuden huomion syyttäjän tiedotteen päivämäärään. Tämä liittyy Räsäsen puolustautumistarpeeseen julkisuudessa.
 • Puolustus näyttää Räsäsen avoimen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle, jossa aihe on sama kuin Räsäsen twiitissä samoilta ajankohdilta. Puolustus haluaa osoittaa, että Räsäsen twiitti liittyy kirkon sisäiseen kirkkopoliittiseen keskusteluun.
 • Puolustus näyttää arkkipiispan vastauksen Räsäselle ja sanoo, että twiitti on osa laajempaa kirkkopoliittista keskustelua.
 • Puolustus tuo esiin kirkkoneuvoston pöytäkirjan, jossa on tehty aloite, joka on samansuuntainen kuin Räsäsen twiitti. Räsäsen twiitti liittyy siis myös paikallistason seurakunnan sisäiseen keskusteluun.
 • Pohjolan puolustus vetoaa Luther-säätiön ja lähetyshiippakunnan tunnustukseen. Siinä sitoudutaan pyhään Raamattuun.
 • Lähetyshiippakunnan tunnustuksessa sitoudutaan raamatulliseen uskoon ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin.
 • Syyttäjän mukaan lausuntojen halventavuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, ovatko ne raamatullisia vai ei.
 • Pohjolan puolustus nostaa esiin sen, että poliisi on tutkinut pamfletin ja poliisin päätös on, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa aloiteta. Sen jälkeen 10 sivua perusteluja miksi esitutkintaa ei aloiteta.
 • Tämän vuoksi vastaaja ei ole voinut tietää, että tekstien jakaminen voisi olla rikollista.
 • Syyttäjä sanoo, että poliisin asiakirjalla ei ole oikeudellista merkitystä.
 • Räsäsen puolustuksen mukaan poliisin esitutkinta vaikuttaa vastaajan tahallisuusarviointiin, koska vastaaja on saanut poliisilta henkilökohtaisen tiedon, että häntä ei epäillä rikoksesta.
 • Seuraavaksi käsitellään radio-ohjelmaan liittyviä todisteita. Keskustellaan siitä, mitä kohtia ohjelmasta nyt kuunnellaan oikeudessa.
 • Nyt kuunnellaan pitkiä pätkiä radio-ohjelmaa.
 • Radio-ohjelma kuunneltu. Nyt syyttäjä nostaa Luther-säätiön tilinpäätöksen esiin vuodelta 2020. Syyttäjä nostaa esiin 90000 euron voitollisen tuloksen tuona vuonna. Sakkovaatimus on alle puoli prosenttia säätiön omasta pääomasta.
 • Kirjalliset todisteet käsitelty. Seuraavaksi henkilötodistelu. Näyttää siltä, että asiaa ei ehditä käydä tänään loppuun.
 • 15 minuutin tauko, jonka jälkeen kuulemiset.
 • Istunto jatkuu. Räsästä kuullaan ensimmäiseksi. Sankamo esittää kysymyksiä, jonka jälkeen syyttäjä esittää kysymyksiä.
 • Sankamo kysyy pamfletista, milloin ja mitä varten sen Räsänen kirjoitti. Räsänen vastaa, että Luther-säätiö pyysi alun perin vihkosta omiin opetustarpeisiin häneltä. Kirjoitusta pyydettiin häneltä kansanedustajan kokemuksella, lääkärinä ja kristittynä.
 • Pamfletti oli tarkoitettu Luther-säätiön piirissä toimiville seurakunnille opetustarkoituksiin.
 • Joissakin tilaisuuksissa, jossa Räsänen oli puhumassa avioliitosta, hän saattoi jakaa pamflettia, mutta missään laajemmassa yhteydessä pamflettia ei alun perin jaettu.
 • Pamfletin kirjoittamisen aikaan yhteiskunnallista keskustelua käytiin mm. adoptio-oikeudesta ja myös kirkkopoliittista keskustelua aiheesta. Pamfeltti liittyi noihin keskusteluihin.
 • Räsänen sanoo halunneensa tuoda seurakunnille lisää ymmärrystä niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat seksuaalisesti kiinnostuneita samaa sukupuolta olevista ihmisistä. ”Halusin tuoda myötätuntoa heille.”
 • Räsänen toteaa, että hänelle politiikkaan tulonsa alusta asti tärkeitä kysymyksiä ovat lasten hyvinvointi ja heidän asemansa. Siksi pamfletissa on myös niihin liittyviä näkökulmia.
 • Räsänen vastusti pamfletissa etenkin sukupuolineutraalia avioliittoa. Sen sijaan hän kannatti homoseksuaalien ihmisoikeuksia yleisesti.
 • Räsäsen mukaan vihkosessa on paljon vanhentunutta asiaa. Lainsäädäntö on muuttunut ja tutkimustietokin on muuttunut kirjoittamisen ajoista. Siitä huolimatta vihkosella tulisi olla olemassaolon oikeus dokumenttina tuon ajan keskustelusta.
 • Räsäsen mukaan hän julkaisi vihkon syytteen jälkeen, jotta ihmiset tietävät minkälaisesta vihkosta on kyse, kun siitä on syytteetkin nostettu.
 • Räsänen sanoo, että ei ole tutkija eikä psykiatri. Hän opiskeli lääketiedettä 80-luvun alussa. Niinä vuosina psykiatrian vaikuttavin nimi oli Kalle Achte. Hänen teksteissään käytettiin sanaa kehityshäiriö. Vihkosessa Räsänen toteaa, että ei pidä homoseksuaalisuutta sairautena.
 • Räsäsen mukaan kehityshäiriö ei ole siksi tässä yhteydessä solvaava termi, vaan ymmärtävä.
 • Räsänen haluaa ehdottomasti torjua syyttäjän väitteen, että hän olisi yhdistämässä homoseksuaalisuuteen ominaisuutena taipumuksen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tätä Räsänen ei sano pamfletissaan.
 • Räsänen sanoo toimineensa koko poliittisen uransa voimakkaasti lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Siksi hän on ollut huolestunut sellaisesta seksuaalivalistuksesta, joka kannustaa varhaisiin seksikokeiluihin.
 • Räsänen sanoo, että hänellä ei ole mitään tekemistä eheytyshoitojen kanssa. Hän sanoo olleensa tiiviisti kristillisessä kentässä ja työskennellyt lääkärinä, eikä ole törmännyt koskaan kehenkään, joka tarjoaa eheytyshoitoja.
 • Räsänen kiistää ehdottomasti sen, mitä syyttäjä totesi syytepaperissa, että ”Räsänen pitäisi homoseksuaalisuutta ominaisuutena, josta pitää päästä eroon.” Näin Räsänen ei ole sanonut, eikä ajattele näin.
 • Räsäsen mukaan syyttäjän väite siitä, että hän pitäisi homoseksuaaleja alempiarvoisina, ei ole millään tavoin totuudenmukainen. Se on täysin vastoin hänen vakaumustaan. Ihmisen arvo ei riipu hänen ominaisuuksistaan tai tekemisistään.
 • Räsänen pitää näitä loukkaavina väitteinä ja syytöksinä sekä itseään että homoseksuaaleja kohtaan.
 • Räsänen kiistää ehdottomasti sen, että hän pitäisi homoseksuaaleja jotenkin heikkomoraalisempina kuin muita.
 • Hän korostaa pamfletissa sitä, että kaikki ihmiset ovat jollakin tavalla haavoittuvia ja rikkinäisiä. Yhtä lailla olemme Jumalan edessä syntisiä.
 • Räsäsen mukaan iso ongelma on, että ei ymmärretä sitä kristillisen uskon perusnäkemystä, että ihminen on yhtä aikaa äärettömän arvokas ja Jumalan luoma, mutta myös syntiinlankeemuksen vuoksi syntinen. Siksi kaikki on taipuvaisia syntiin.
 • Räsänen halusi rohkaista kristittyjä luottamaan Raamattuun Jumalan sanana. Jos luottamus Raamattuun menetetään, menetetään perusongelman ratkaisu eli se, että Kristus on tullut maailmaan pelastamaan jokaisen ihmisen.
 • Räsäsen sanoo, että syytteet, jotka pamflettiin kohdistuvat, johtuvat pitkälti siitä, että ei ymmärretä sitä uskonnollista kontekstia, josta tuo kirjoitus nousee.
 • Räsänen lähetti Twitter-päivityksen, koska oli kirkkovaltuutettu ja omassa seurakunnassa käytiin keskustelua Pride-tapahtumaan osallistumisesta. Tästä oli voimakas keskustelu ja jotkut jopa erosivat silloin kirkosta.
 • Räsänen sanoo pohtineensa eroaisiko itsekin kirkosta vai mitä tekisi, mutta päätti sitten kirjoittaa Twitteriin viestin, jossa nostaisi esiin Raamatun opetuksen, jotta voisi herätellä nukkuvia kirkkoveneen sisällä.
 • Räsänen halusi viestiä sitä, että kirkon oppi, joka pohjautuu Raamattuun, on syvässä ristiriidassa sen ideologian kanssa, jota Pride-tapahtuma ajaa.
 • Räsänen korostaa, että twiitti on kohdennettu kirkon johdolle, joka ei ole vähemmistö. Pride ei myöskään ole vähemmistö, vaan poliittinen tapahtuma, joka kokoaa niin heteroseksuaaleja kuin homoseksuaaleja. Setakaan ei ole vähemmistö vaan ideologinen järjestö.
 • Räsäsen mukaan kirkkovaltuutettuna hänellä oli suorastaan velvollisuus arvioida kirkon oppia ja kirkon toimintaa kirkkolain ensimmäisen pykälän valossa.
 • Tätä hän halusi tällä twiitillä tehdä.
 • Räsänen sanoo, että myös piispa Häkkinen totesi päätöksen osallistua Prideen kirkon tunnustuksen vastaiseksi. Kirkossa oli siis kiistakeskustelu aiheesta ja moni kirkon sisällä oli Räsäsen kanssa samoilla linjoilla.
 • Räsänen sanoo osallistuneensa radio-ohjelmaan, koska hänelle kerrottiin, että siinä oli tarkoitus käydä keskustelua Jeesuksesta.
 • Räsäsen mukaan ohjelma oli hauska ja viihdyttävä. Ohjelman kuluessa oli paljon jossitteluita ja pohdittiin hypoteettisia tilanteita. Tämän päivän aihe oli myös yksi jossittelu.
 • Räsänen sanoo, että ei ajattele niin että homoseksuaalisen käyttäytymisen pohjalta löytyisi perinnöllinen tausta. Hän oli hiljattain ennen radio-ohjelmaa lukenut lääkärilehdestä tutkimuksen, jossa kerrottiin laajasta geneettisestä analyysista.
 • Räsänen sanoo, että ei pidä homoseksuaalisuutta jonkinlaisena geenirappeutumana niin kuin syyttäjä väittää. Se, mistä homoseksuaalisuus on peräisin, on Räsäsen mukaan tutkijoiden asia. Se ei kuitenkaan muuta hänen vakaumustaan siitä, että teot ovat Jumalan tahdon vastaisia.
 • Räsänen sanoo, että ei olisi itse mieluusti keskustellut radio-ohjelmassa homoseksuaalisuudesta, mutta Ruben Stiller nosti sen aiheen itse esiin.
 • Syyttäjä siirtyy kuulustelemaan Räsästä.
 • Räsäsen mukaan homoseksuaaliset teot voi erottaa homoseksuaalisesta identiteetistä. Hän suhtautuu homoseksuaalisiin ihmisiin täysivaltaisina ihmisinä, jotka ovat itse vastuussa tekemisistään.
 • Räsänen sanoo, että ei vaadi ketään särkemään omaa identiteettiään, vaan toivoo, että jokaista ihmistä kunnioitettaisiin ja osoitettaisiin myötätuntoa.
 • Syyttäjä kysyy miksi vaaditte homoseksuaaleja olemaan ilmentämättä itseään kun ette vaadi tummaihoista muuttamaan ihonväriään.
 • Räsänen vastaa, että ei ole vaatimassa homoseksuaaleja ihmisiä muuttamaan omaa identiteettiään tai omaa tunne-elämäänsä.
 • Räsäsen mukaan seksuaalinen identiteetti on tietyssä mielessä itsemäärittelykysymys. Jokainen ihminen on silti omista teoistaan ja valinnoistaan vastuussa.
 • Räsäsen mukaan se, mistä homoseksuaalisuus syntyy, ei ole oleellinen kysymys. Räsänen on tässä avoin tieteelliselle tutkimukselle.
 • Räsäsen mukaan homoseksuaalinen käyttäytyminen on Jumalan luomistarkoituksen vastaista.
 • Räsäsen mukaan myös monet heteroseksuaaliset teot ovat hylättäviä ja heteroseksuaalisen elämän alueella myös monet tekevät syntiä.
 • Räsäsen mukaan kyse on lopulta Raamatun opetuksesta ja kristillisestä uskosta.
 • Syyttäjän mukaan Räsänen hylkää homoseksuaaliset teot ja sallii heteroseksuaaliset teot. Se on hänen mukaansa ristiriidassa tasa-arvon kanssa.
 • Keskustelu menee raamatuntulkintaan ja Räsänen toteaa, että täällä nyt pohditaan raamatuntulkintaa Helsingin käräjäoikeudessa.
 • Räsänen sanoo, että hänen näkemyksensä ei ole yksityisajattelua, vaan klassisen kristinuskon mukainen näkemys.
 • Syyttäjä kysyy kumpaa oikeusjärjestystä täällä noudatetaan, Suomen lain mukaista vai Raamatun mukaista. Tuomari keskeyttää kysymyksen ja sanoo, että tässä salissa noudatetaan Suomen lain mukaista.
 • Syyttäjä kysyy taas miten on mahdollista erottaa ihmisen identiteetti hänen teoistaan. Räsänen vastaa, että ei ole vaikkapa hyväksynyt kaikkia lastensa tekoja äitinä, mutta rakastaa silti heitä.
 • Räsänen sanoo, että puhuu homoseksuaalien kohdalla vain teoista eikä ihmisistä itsestään.
 • Räsänen sanoo, että suuri yleisö on ymmärtänyt hänen tekstinsä pääosin oikein, mutta syyttäjä ei ole ymmärtänyt asiaa oikein.
 • Räsänen sanoo, että pamfletissa on vanhentunutta asiaa, mutta sanoo, että näistä asioista edelleen käydään keskustelua tiedeyhteisöissä eikä tällainen dokumentti tulisi olla kielletty eikä laiton.
 • Räsänen sanoo, että ei tiedä mitään eheytysterapioita eikä tiedä tällaisia hoitomuotoja Suomessa.
 • Seuraavaksi siirrytään kuulemaan Pohjolaa.
 • Pohjola sanoo olevansa teologian tohtori ja lähetyshiippakunnan piispa ja Luther-säätiön asiamies.
 • Pohjola kertoo Lähetyshiippakunnan ja Luther-säätiön keskinäisistä suhteista.
 • Lähetyshiippakunta on Pohjolan mukaan itsenäinen luterilainen kirkko Suomessa, jolla on sama tunnustus kuin ev. lut. kirkolla: Raamattu ja tunnustuskirjat.
 • Pohjolan mukaan aamutähti-vihkoja julkaistiin 33 kappaletta ja ne käsittelivät Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta eri kristillisiä teemoja ja raamattuopetusta.
 • Pohjolan mukaan vihkosen aikaan Suomen ev. lut. kirkossa ja yhteiskunnassa käytiin keskustelua avioliittokäsityksestä ja homoparien rekisteröidyistä parisuhteista. Asiaan liittyi teologiset kysymykset ja yhteiskunnallinen debatti argumenteista.
 • Vuonna 2004 tai 2005 vihkonen ei herättänyt juurikaan kiinnostusta tai keskustelua.
 • Vihkoset olivat ilmaisjakelua, niissä ei ollut kaupallista tarkoitusta. Siksi ne laitettiin myös kaikki Luther-säätiön nettisivuille ilman mitään arvioita erikseen jokaisen vihon kohdalla. Sieltä ne siirrettiin automaattisesti lähetyshiippakunnan sivuille kun sivusto uudistettiin
 • Vihkosten tarkoitus oli perustua Raamatulliseen uskoon ja ottaa ajankohtaisiin asioihin kantaa. Niissä oli apologeettinen ote.
 • Pohjola haluaa alleviivata sitä kehikkoa, jonka sisällä vihko on tehty. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja yhtä arvokas. Samalla tavalla synnin todellisuus koskee jokaista ihmistä, mutta myöskin armon todellisuus koskee jokaista ihmistä.
 • Pohjolan mukaan kysymys on kristillisestä avioliittokäsityksestä, jossa seksuaalisuus toteutuu lasten saamiseksi ja rakastamiseksi versus muu seksuaalisuus, jota toteutetaan avioliiton ulkopuolella.
 • Pohjolan mukaan syyttäjän linjaukset edustavat merkittävää rajoitusta uskonnonvapauteen.
 • Pohjolan mukaan niiden jälkeen ei voi edustaa sellaista teologiaa, jossa sanotaan, että näin Raamattu sanoo.
 • Pohjola sanoo, että syyttäjä näkee synnin solvaavana puheena. Miten teologina, saarnaajina ja julistajina voimme puhua näillä termeillä, jos näitä sanoja ei saa käyttää?
 • Pohjolan mukaan syyttäjän problematisointi olemisen ja tekemisen välillä käytännössä kaventaa Jumalan lain sekä armon ja anteeksiantamuksen julistuksen koko dialektiikan ja jännitteen.
 • Pohjolan mukaan kristinuskon mukaan jokaisella ihmisellä ehdoton arvo, eivätkä ihmisen seksuaaliset moraalivalinnat vähennä tai lisää ihmisen arvokkuutta.
 • Pohjolan mukaan ne ihmiset, jotka haluavat seurata kristillistä moraaliopetusta, niin heitä kutsutaan elämään sitä Raamatun viitoittamaa tietä, jossa seksuaalinen elämä kuuluu miehen ja naisen väliseen avioliittoon.
 • Pohjolan mukaan syyttäjä teki harrastelijamaisia teologisia johtopäätöksiä ja puhui pejoratiivisesti fundamentalistisesta ja ahdasmielisestä kristillisyydestä eikä edustanut millään tavallaan objektiivisuutta.
 • Syyttäjä kysyy voiko Pohjolan mukaan uskonnolliset käsitykset muuttua, mutta tuomari keskeyttää kysymyksen, koska se ei liity käsiteltävään asiaan.
 • Siirrytään loppukeskusteluun, joka ilmeisesti käydään kirjallisesti.
 • Uusi kolmen tunnin istunto tulossa, jossa loppukeskustelu käydään.
 • Tältä päivältä asia ilmeisesti aika pitkälle käsitelty. Enää uuden käsittelyn päivämäärä päätettävä. Kiitos seuraamisesta!

Santeri Marjokorpi

Mitä Räsäsen ja Pohjolan oikeudenkäynnissä tapahtui?
Scroll to top