Myyteistäriisuminen ja kristologian selittämisen umpikuja

näkökulma Aejmelaeuksen kirjaan Kristinuskon synty
Timo Eskola

Suomalaisessa teologiassa elää joukko pinttyneitä saksalaisen eksegetiikan virheitä, jotka tarkasti otettuna tekevät teologian mahdottomaksi. Tietoisuus näistä ongelmista on kuitenkin vähäistä ja tutkijat itse eivät yleensä tunnista niitä, vaikka toistavat vanhoja ajatuksia melko automaattisesti. Käytännön esimerkkinä käytetään seuraavassa Lars Aejmelaeuksen kirjaa Kristinuskon synty, vaikka muitakin tapauksia löytyisi suomalaisesta eksegetiikasta runsaasti. Aejmelaeuksen tenttikirja on keskeinen esimerkki, koska kaikki teologikurssit tutustuvat siihen yliopistolla.
Timo Eskolan luento aiheesta

 

Myyteistäriisuminen ja kristologian selittämisen umpikuja
Scroll to top