Onko Jeesuksen perheen hauta löydetty Jerusalemista?

Onko Jeesuksen perheen hauta löydetty Jerusalemista?

 

Timo Eskola

 

 

Yhdysvalloissa kohutaan jälleen Jeesuksesta. Elokuvaohjaaja James Cameron on tehnyt dokumenttiohjelman Jerusalemista jo vuosia sitten löytyneestä haudasta. Cameron väittää, että haudasta löytyneissä luuarkuissa on Joosefin pojaksi nimetyn Jeesuksen, parin Marian ja monen muun Raamatusta tutun henkilön nimet.

 

Taitavana median käyttäjänä Cameron, Titanic-elokuvan ohjaaja, rakentaa aineistostaan uuden Da Vinci -koodi -kertomuksen. Haudassa on hänen mukaansa ollut myös Jeesuksen vaimon, Magdalan Marian luut. Lisäksi sieltä löytyy Juudaksen, Jeesuksen pojan luuarkku. Kun löytöjä on todisteltu vielä DNA-tutkimuksin ja arkkujen kemiallisin testauksin, asia on varma.

 

 

Arkeologia polttopisteessä

 

Arkut löytyivät itse asiassa jo maaliskuussa 1980 Talpiotin kaupunginosan rakennustöiden yhteydessä. Jerusalemilaiset arkeologit eivät kiinnittäneet nimiin sen ihmeemmin huomiota, koska ne olivat tavallisia juutalaisia nimiä antiikin aikana. Vasta myyvää materiaalia etsinyt filmiväki yhdisti haudasta löydetyt nimet Raamattuun.

Tämän enempää hautalöydöstä ei muodollisessa mielessä ole kerrottavissa. Paitsi jos löytö halutaan tutkia akateemisella tarkkuudella ja vertaillen muihin löytöihin. Talpiotin haudasta löytyi paljon enemmän haudattuja kuin nuo muutamat mainitut arkut. Haudattuja oli itse asiassa noin 35. Arkeologit jättävät lukumääriin aina pientä tulkinnan varaa todistus­aineiston epämääräisyyden takia.

Professori Richard Bauckham on tutkinut Talpiotin arkuissa esiintyneet nimet Rahmanin ossuari-katalogin (luuarkku-luettelon) avulla. Niitä on kuusi (ensin länsimaisin kirjaimin ja sitten käännöksenä):

– Mariamenou-Mara (kaksiosainen naisen nimi Mariamenon-Martta)

– Jehuda Jeshuan poika (Juuda Jeesuksen poika)

– Matia (Matteus)

– Jeshua Jehosefin poika (Jeesus Joosefin poika)

– Jose (lyhenne nimestä Joosef)

– Maria (lyhyt muoto nimestä Mariam, siis suomeksi Maria)

Tämä perhehauta sisältää suvun jäseniä ilmeisesti neljästä sukupolvesta. Hautaa on käytetty kauan, ja siksi siinä oli kymmeniä luuarkkuja. Raamatun mukaan Jeesuksen perheenjäseniä oleskeli Jerusalemissa vain noin kolmen­kymmenen vuoden ajan Jeesuksen kuoleman jälkeen siihen saakka, kun Jeesuksen veli Jaakob kärsi marttyyrikuoleman vuonna 62. Uudessa testamentissa mainittuun Jeesuksen perheeseen liittyviä nimiä ovat haudassa tarkalleen ottaen vain Jeesuksen ja Marian nimet. Jeesuksen veljeksi mainitun Joosefin (Mark. 6:3) nimi on tosin myös todennäköisesti listassa. Matteuksella ja Juudalla ei ole yhteyttä Uudessa testamentissa mainittuun perheeseen, vaikka nimet löytyvät Uudesta testamentista.

 

 

Nimien taikaa

 

Elokuvan tekijöiden mukaan yhdessä arkussa oleva, jostain syystä kreikaksi kirjoitettu nimi Mariamenou, olisi alun perin Magdalan Marian nimi. Kaksiosainen nimi tarkoittaa, että häntä kutsuttiin nimityksellä Mara (yleensä lyhenne nimestä Martta). Bauckham toteaa, että genetiivirakenteesta purettu nimi on kuitenkin Mariamenon, jonka ainoa tunnettu antiikin lähivastine on muoto Mariamene. Maria-nimestä tunnettu toinen muoto Mariamme / Mariamne on kieli­historialtaan erilainen. Se esiintyy apokryfisessä Filippoksen evankeliumissa Filippoksen sisaren nimenä.

Elokuvan tekijät vetoavat siihen, että myöhäisissä gnostilaisissa teksteissä Magdalan Mariasta käytetään toisinaan nimitystä Mariamme. Ensinnäkään tuo nimen muoto ei kuitenkaan ole sama kuin hauta­löydön muoto Mariamenon. Kaikkien muotojen taustalla on toki alun perin Maria-nimen muoto Mariam. Sen perusteella ei kuitenkaan voi selittää myöhempiä, keskenään erilaisia muotoja samoiksi. Suomen kielessäkään ei ole mielekästä väittää, että Jonna ja Johanna olisivat aina sama henkilö, koska heillä on periaatteessa sama nimi.

Toiseksi on muistettava, että missään alkuperäisessä ensimmäisen vuosisadan lähteessä Magdalan Mariaa ei edes nimitetä nimellä Mariamme. Kohujutut sekoittavat usein aidon historian siten, että gnostilaisia tekstejä aletaan pitää aitoina lähteinä Jeesuksen ajalta. Sitä ne eivät voi olla, koska ne ovat yleensä yli 100 vuotta Uutta testamenttia myöhäisempiä ja aiheiden osalta reaktioita valmiiseen Raamattuun. Alkeellisinkin lähde­kritiikki muistuttaa tästä.

Miksi nimi sitten kirjoitettiin kreikaksi? Professori Ben Witherington toteaa, että kielen vaihtuminen on yleensä merkki siitä, että henkilö ajoittuu nuorempaan hellenistiseen kauteen tai hänen oma perheensä on ollut hellenistijuutalainen, kreikkaa puhunut perhe. Tämä huomio muistuttaa siitä, että löydön luuarkut kuuluvat eri vuosikymmenille.

Edelleen voidaan päätellä, että hautaa on käytetty pitkään vuoden 70 eli Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen. Se ei ole sijainnut lähelläkään ns. vanhaa kaupunkia eli Jeesuksen ajan kaupunkia. Siksi se on ollut käytettävissä myös temppelin tuhon jälkeisenä aikana. Tuona aikana kristityt olivat jo paenneet Jerusalemista ja siirtyneet muihin kaupunkeihin asumaan.

Talpiotin haudan Mariamenon oli siten kreikkaa puhunut nainen, joka lienee kuollut vasta Jerusalemin hävityksen jälkeisenä aikana. Mikään haudassa ei viittaa siihen, että hän olisi ollut toisessa luuarkussa mainitun Jeesuksen puoliso. Häntä ei voi myöskään nimetä Jeesuksen pojan Juudan äidiksi. Tällaisia tietoja ei yksinkertaisesti ole olemassa. Mariamenonia ei edes tunnettu omana aikanaan tällä nimellä. Luuarkun mukaan hän oli Mara, toisin sanoen Martta. Elokuvan tekijät eivät tosin pääsisi puusta pitkään, jos he yrittäisivät esittää, että Jeesuksen vaimo Magdalan Maria olikin itse asiassa Magdalan Martta.

 

 

Joosef, Joosef

 

Entäpä sitten nimien yleisyys? Öljymäeltä, Dominus Flevit -luostarin alueelta löytyneissä luuarkuissa esiintyvät esimerkiksi nimet Jeesus, Maria, Joosef, Juuda, Johannes, Martta ja Salome. Talpiotin alueelta jo vuonna 1945 löytyneissä toisissa arkuissa esiintyvät nimet Jeesus, Maria, Juuda ja Matteus. Kolmannelta alueelta, Loukkauksen vuorelta löytyneissä luuarkuissa esiintyvät muun muassa nimet Jeesus, Maria, Simeon, Juuda, Martta, Natanael ja Salome (ks. Finegan, Archeology of the New Testament).

Kaikista luuarkuista eli ossuaareista löytyneissä nimissä Jeesus on varsin keskeisellä sijalla. Esiintymiä on 22. Arkuissa on mainittu 45 Joosefia ja 17 Matteusta. Tutuista nimistä eniten löytyy Simonia, 45 kappaletta. Arkkujen nimissä on 42 Mariaa ja 41 Salomea. (Tal Ilan, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity, Mohr-Siebeck 2002).

Antiikin Israelista tunnetaan eri lähteiden perusteella noin 3000 eri henkilön nimeä. Näistä Joosef-nimisiä on yli 200. Jeesuksia tunnetaan vajaat 100. Naisten nimissä Maria on prosentuaalisesti kaikkein suosituin, yli 21 prosentilla.

Tällaiset perusteet ovat syynä siihen, että arkeologit eivät ole yli kahdenkymmenen vuoden aikana kiinnittäneet erityistä huomiota Talpiotin arkkuihin. Ne eivät poikkea muiden löydösten arkuista. Jeesuksen ja Marian nimet esiintyvät joissain arkuissa, mutta niiden ympärillä on lukemattomia muita arkkuja, joilla ei ole mitään yhtymäkohtaa Raamatun teksteihin. Jos joku lähtee etsimään tuollaisia yhtymäkohtia, perusteet tulevat hänen omasta mielikuvituksestaan.

 

 

Dokumentti Da Vinci -koodista

 

Mistä tiedämme, että elokuvaohjaaja Cameron on lähtenyt tekemään omaa Da Vinci -koodiaan kehimällä kokoon pelkästään kohujuttua faktatiedon kustannuksella? Vastaus on yksinkertainen. Jos Raamatun historian tarkastelija luopuu Uuden testamentin antamista tiedoista, miksi hänen pitäisi välttämättä naittaa Magdalan Maria Jeesukselle? Miksi näille pitäisi myös keksiä yhteinen lapsi?

Pelkästään vilkaisemalla jotain yleistä Uuden testamentin arkeologian oppikirjaa Cameron olisi voinut Jerusalemin luuarkkuihin vedoten ehdottaa, että Jeesus olikin naimisissa Salomen kanssa ja antoi tyttärelleen nimeksi Safira. Tai ehkä Jeesus olikin naimisissa Martan kanssa ja heidän lapsensa nimi oli Natanael? Perhehauta olisi olemassa samoin perustein kuin Cameronin nykyisessä dokumentissa.

Cameron haluaa kuitenkin jatkaa Da Vinci -koodin rakentamaa uusgnostilaista myyttiä Jeesuksen ja Magdalan Marian liitosta. Se ei ole edes vanhaa gnostilaisuutta, koska siellä ei puhuta Jeesuksen avioliitosta saati sitten lapsista. Koko ajatus on kirjailija Dan Brownin ja hänen ystäviensä keksintöä. Uusi teoria Jeesuksen sukuhaudasta on siten pelkkää populismia, jolla pyritään myymään niin televisiodokumenttia kuin aihetta käsittelevää uutta kirjaakin. Tämän pidemmälle tekijöiden tavoitteet eivät kaiketi menekään.

 

Onko Jeesuksen perheen hauta löydetty Jerusalemista?
Scroll to top