Onko kirkko luopunut Raamatusta?

avluentoTeol. tri Timo Eskolan luento STI:n avajaisissa 8.9.2010

Keskustelu kirkon suhteesta omiin pyhiin kirjoituksiinsa on jälleen ryöpsähtänyt käyntiin Sammeli Juntusen kirjan ”Kirkon raamattuteologiasta ja sen puutteesta” kautta. Onko kirkollamme enää käsitystä Raamatusta ja opeista? Miksi joidenkin johtavien kirkonmiesten ja -naisten oppia väheksyvät puheet saavat vuosi vuodelta enemmän valtaa? Nyt on korkea aika keskustella raamattuteologiasta ja kirkon tunnustuksesta.
Aluksi on syytä muistaa, että dogmatiikan ja eksegetiikan yhteisellä pelikentällä raamattuteologia on ollut keskustelun keskipisteessä jo vuosien ajan. Postliberaali teologia syntyi Yhdysvalloissa pari vuosikymmentä sitten nimenomaan Raamatun sisällön tulkinnan välineeksi (Frei, Lindbeck). Suuntausta jatkoi Vanhoozer lingvistisellä tulkintateoriallaan. Brittien vastaus liberalismin hermeneutiikkaan ja sekularisoituneen teologian ongelmaan oli metanarratiivisen teologian ohjelma (Milbank). Nämä kolme ratkaisuyritystä ovat hyviä lähtökohtia, mutta niiden puutteet ovat vuosien myötä käyneet ilmeisiksi. Onko mahdollista löytää luterilaista vastausta raamattuteologian haasteeseen? Eskolan luennossa etsitään suuntaa tarkastelemalla ensin edellä mainittuja ehdotuksia
Lue lisää

Onko kirkko luopunut Raamatusta?
Scroll to top